Sådan bygger du et deck til Star Wars LCG

Bo Jørgensen af Bo Jørgensen d. 26. July 2015

She may not look like much, but she’s got it where it counts, kid. – Han Solo

Star Wars kortspillet er et Living Card Game fra Fantasy Flight Games, som sætter to personer overfor hinanden i en ulige kamp mellem den mørke og den lyse side af kraften. Jeg vil i artiklen her prøve at gennemgå, hvordan objective deck-building fungerer og komme med nogen gode tips til at få dit deck til at blive mere effektivt.

De to sider kæmper om kraften

En spiller skal være The Dark Side, og den anden spiller er Light Side. Spillet byder på en ny metode til at deck-builde, altså konstruere sit spil, og det skal vi kigge nærmere på.

Vigtigt er det dog lige at huske, at spillet er et såkaldt asynkront spil – så mørk og lys side kan ikke bruge de samme kort (de har henholdsvis rød og blå bagside). Men spillernes muligheder er altså forskellige, alt efter om man spiller mørk eller lys side af kraften. Normalt refererer man til Dark-side (DS) og Light-side (LS). Så ved du det.

Hvis du skal bruge en gennemgang af, hvordan spillet spilles, så se enten vores video på dansk om Star Wars Kortspillet eller læs spilbeskrivelsen om Star Wars LCG her

Tilhørsforholdet

Kortet her fortæller, at dit decks tilhørsforhold er Light-Side, mere præcist Rebel Alliance.
Den mørke side består af tre fraktioner
 • Imperial Navy
 • Sith
 • Scum and Vilany

Light-side består af kort fra

 • Jedi
 • Rebel Alliance
 • Smugglers and Spies

Dit deck kan kun have et tilhørsforhold, og du vælger det kort, der hører til. Kortet indeholder tur-rækkefølgen og et pænt logo, som præciserer, hvem du spiller.

Objective sæts giver dig to ting

I Star Wars LCG har du to decks i spil. Du har et command-deck, som er på 50 kort, som er dem, du trækker fra hver runde for at hylde den hånd op. Det er alle de normale kort, om man så må sige.

Dertil har du et Objective-deck, som er et lille deck på 10 kort – som er dine baser, mål, ideologier. Det lyder lidt fluffy, men det er dem,du skal beskytte. De har ofte fem hitpoints og kan lave ressourcer, som er dem ,der betaler, for at at du får de normale kort fra hånden og ned i spil på bordpladen.

Du deckbuilder med hele objective sættet.

Her ses et helt objective sæt. Øverst ligger selve objectivet, det hedder Mobilize the Squadrons og er trykt i bred-format. Bagved ligger de kort, som hører med til objectivet. Hvis du tager dette objective med i dit spil, skal du tage alle kortene med.

Det interessante ved Star Wars, ud over at være et enormt tematisk og godt spil, er, at man ikke deck-builder med enkelt-kort. Det gør man for eksempel i Magic the Gathering, men da det giver utroligt mange mulige kort kombinationer, kan det være uoverskuelig stor opgave at sætte sig ind i, hvad der er godt og hvilke kort der virker sammen. Det har Star Wars LCG taget ved lære af.

I Star Wars LCG skal du have 10 objective sæts … that’s it.

I Star Wars hænger kortene sammen i klumper af seks kort. Det kaldes et objective-sæt. Et objective-sæt består af et objective og fem normale kort. De kan ikke skilles ad, og sættene kommer fra spillets designere. Hvis du vil spillet med kortene i et objective-sæt, er du nød til at spille med alle kortene i det sæt.

Det betyder altså, at deck-buildingen i Star Wars LCG kommer ned til at vælge 10 sæts. Så er du klar til spil.

Det lyder enormt simpelt, og det er det naturligvis ikke – men når du har 10 objective sæts, har du 10 objectives, som udgør dit objective deck. Og du har de resterende 50 kort, som kaldes dit command-deck.

Gyldigt deck

Dit deck skal overholde nedenstående krav

 • Mindst indeholde 10 objectives (men må gerne indeholde flere)
 • Kun indeholde kort fra henholdsvis Light- eller Dark-side
 • Må ikke indeholde mere end to ens objective sæts
 • Nogen objectives har en begrænsning, der lyder “Limit 1 per objective deck”, som så begrænser dig til at have et med.

De fleste af ovenstående regler er nemme og giver fin mening, men for lige at tage den på dansk, så må du altså ikke spille med kun 20 kort, din jedis kan ikke have Darth Vader på sit hold, og du kan ikke lave et helt deck med uendelige antal af dit ynglingskort.

Bemærk dog at du gerne må flyde 11 eller 12 objectives sæt i dit deck – som så henholdsvis ville give dig 12 objectives og 60 kort i command-decket. Men om det er smart, kommer vi tilbage til om lidt.

You came in that thing !?,
You’re braver than I thought !

Nu har vi styr på de tekniske formalia for at lave et deck. Men nu skal vi lave et godt deck. Jeg skal nok lade være med at opsummere alle reglerne her, men det er selvsagt et naturligt første-skridt at være bekendt med spillets faser og hvad-kan-man. Mange kort er lige ud af landevejen, men de gode kort er som regel ganske magtfulde – men kræver at man kan gennemskue, hvad de skal bruges sammen med, eller hvilke situationer de gerne vil have opstår.

Kort regel opsummering

Dark Side spilleren vinder spillet ved at Death-Star skiven kommer op på 12. Det sker senest i 12. runde.

Hvis Dark Side spilleren tager Kraften over på sin side, tæller Death-Star skiven to hver gang den roterer – hvilket effektivt sænker spillet til seks runder.

Light-Side spilleren vinder spillet ved at ødelægge tre objectives hos DS-spilleren.

Heri ligger det asynkrone spil. Spillerne skal simpelthen ikke det samme. Light Side er nødt til at ødelægge dødsstjernen (smadre tre objectives), mens DS reelt kan forsvare sig til en sejr.

DS spilleren kan også få dødsstjerne skiven til at rotere ved slå Light Sides objectives ihjel, så angreb kan vitterligt være det bedste forsvar.

Syv trin til et godt Star Wars LCG deck

Jeg har prøvet at give en process for de syv trin, du mere eller mindre bevidst kommer igennem, når du samler et deck.

 1. Hvad er målet med dit deck – hvordan vil du vinde?
 2. Hvilke kort hjælper dig så med det?
 3. Gå dine kort igennem.
 4. Synergier og hjælp fra en uventet hånd
 5. Vær klar over dine svagheder
 6. Den endelige holdopstilling
 7. Spiltest

Hvad er målet med dit deck?

Først og fremmest må du finde en plan for dit deck. Målet for decket – hvad er det decket skal kunne? Hvis det er et forsvars-deck til Dark Side, så skal det kunne noget andet, end hvis det er et angrebs deck fra det mørke side.

Hvilke kort støtter op om dit mål?

Det nytter ikke at have en masse kort med i dit deck, som ikke bidrager direkte til formålet med decket, så du må her lige gennemtænke, hvilke kort der reelt skal bruges. Det er nemt at forelske sig i flotte illustrationer og heltene, man kender fra Star Wars universet, men du har brug for en velsmurt maskine for at føre krig.

Gå dine kort igennem og udvælg kandidaterne

Herefter løber du igennem dine kort og prøver at se dem i relation til dit mål og hvilke kort, du leder efter. Det er farligt at bygge et deck op om få essentielle kort – de kan være nok så seje, men du risikerer også, at du aldrig trækker dem i kampen. Så din plan skal ikke bero på held alene.

Kig kortene igennem og lad være med at beslutte, hvilket tilhørsforhold dit deck skal have. På nuværende tidspunkt er du ligeglad med, om du kæmper som Sith eller Navy. Det skal bare virke!

Jo bedre du kender dine kort – jo nemmere vil du have ved denne gennemgang. Kig efter om ikonerne du leder efter, er på kortene. Om de er hvide (edge-afhængige) eller sorte (altid til rådighed). Er kortet et du med sikkerhed kan bruge på bordet – eller kræver det en helt bestemt situation, for at kortet er rigtigt brugbart? So-far lægger du blot objective-sæts’ne, der gør noget godt for din plan, til side. Du grov-sorterer bare. Så ikke noget med at begrænse dig til 10 objectives endnu.

Kampen om kanten

Jeg lovede tidligere, at jeg ikke ville gennemgå alle spillets regler. Men jeg vil lige hejse et flag her. Kort med hvide ikoner er billigere ,og kan derfor give dig et falsk billede af, at dine tropper er super-seje. Sandheden er, at de er super-seje ,når du vinder de indbyggede edge-battles før hver kamp. Men for at bruge deres fulde potentiale, skal du kunne vinde edge-battles. Du er med andre ord nødt til at have kort, som har nogen force-ikoner, for at se dine hvide ikoner få effekt.

Synergier og hjælp fra en uventet hånd

Nu har du short-listet dine mulige kort til decket og tager nu et nyt kig på dine objectives. Nogen objectives giver maksimalt en ressource, men har et spil-tekst, som kommer i spil, hvis kortet er et af dine tre objectives. Kig på om objectives tekst flyder i samme retning som flere af dine kort – det er et godt tegn. Nogen objectives kommer med flere penge, men uden kort-effekter. Det kan også være en nødvendighed at tænke over, særligt hvis du er ved at pakke dit deck med store rumskibe eller dyre generaler og helte.

Synergierne i decket kan kræve, at man kender spillet, men hvis du leder efter, at flere af dine kort bruger de samme spil-elementer. Et eksempel er Imperial Navy’s kort fra Hoth, som koncentrerer sig om at styrke kort, som har et skjold. Jamen fedt og alle tiders – men så er vi jo nødt til at få nogle andre kort ind i decket, som giver skjold, ellers kan det være lige meget.

En anden synergi kan være befalingsmænd og officerer, som styrker bestemte enheder. For eksempel har Imperiet officerer, som giver et ekstra unit-damage-ikon til alle tropper (troopers). Så hvis et kort ikke har ordet TROOPER stående på sig, så modtager det ikke denne håndsrækning.

Gode synergier er, at få enheder ned, som er brugbare som, de er – men hvis de kan ligge på bordet bare en runde, så kan der jo komme andre kort ned, som booster dem markant. Læg her mærke til ordlyden af kortene som for eksempel “Each attacking speeder unit” – altså dette kort giver en mere i skade for hver angribende speeder unit. Ud over at denne enhed i sig selv er en speeder, bliver den altså progressivt sejere for hver anden speeder, der flyver med den i kamp.

Det er synergi, vi ka’ li’.

Vær klar over dine svagheder

Svagheder – ja, som ethvert spil saks, papir, sten kan du ikke vinde, hvis du vil være god til det hele. Så gør dig nogen tanker om, hvordan du ville bekæmpe dit eget deck. Hvad ville du være chance-løs overfor. Det kan måske tippe favøren for nogen kort, som kan finde vej ind i dit deck, bare for at dæmme op for helt oplagte huller. Her er det dog vigtigt at huske, at du ikke har lyst til at have en masse ubrugelige kort i dit deck, for du risikerer, at når du trækker to-tre-fire kort i din næste runde, at det er fis, der ikke hjælper dig videre mod sejren.

I kortspil er blandingen af decket og hvad du trækker hvornår altid en stor ubekendt faktor, men der er ingen grund til at udvande decket. Derfor er det måske ikke en god idé at have 11 eller 12 objectives i dit deck ud fra princippet: Hellere lille og vågen, end stor og doven.

Der er dog ingen sandsynlighed for, at et bestemt kort lige kan vinde kampen for dig, så uden at hoppe ned i Rancor pitten med sandsynligheds statistik, betyder det mere, hvordan du forstår og spiller de kort, du har, end om sandsynligheden for at trække et bestemt kort er marginaler større eller mindre. Så gå ikke voldsomt meget op i det.

Den endelige holdopstilling

Nu har du lavet alle for og imod overvejelserne og må skære troppen ned til de endelige 10 sæts, der skal udgøre dit deck. Og herunder tage stilling til hvilket tilhørsforhold (affiliaction) dit deck skal have. Hvis alle dine kort er fra en af de seks grupperinger, så er det en nem beslutning. Men du skal huske, at kort skal betales med mindst en ressource, der kommer fra kort, der matcher deres tilhørsforhold. Altså for at spille et jedi-kort skal du kunne fokusere en jedi-ressource.

Neutrale-kort kan betales med alle slags ressourcer, men neutrale objectives genererer neutrale penge og kan altså ofte kun bruges sammen med en anden slags penge.

Hvis du har otte-ni objectives fra for eksempel imperial navy og et enkelt darth vader sith objective sæt, så kan du være nødt til at tage Sith affiliaction-kortet. Alle dine navy-objectives vil generere navy-ressourcer, som kan betale for navy-kortene. Og når du så trækker Vader eller lignende, kan du matche deres ressourcer fra dit affiliaction-kort (og betale eventuel rest fra navy-objectives).

Måske er der for få kort

Det er også en reel mulighed at du sidder med seks-syv objectives, der helt klart skal med i dit deck. Men altså at du mangler to-tre objectives for at kunne stille til kamp. Her er det en god idé at tænke på, hvordan du kan gøre dig-selv mindre sårbar for andres taktikker eller måske bare være mindre forudsigelig.

Spiltest

Nu skal decket bestå sin ilddåb og du skal prøve at tage det med i kamp. Vi ser tit, at noget der så ud til at virke på tegnebrættet, kan have svært ved at klare sig i virkeligheden. Måske skal du selv lige lære maskinen at kende – hvad er styrkerne i virkeligheden i decket, så lad være med at kaste det i skraldespanden, fordi det ikke vandt de første to kampe.

Du har sikkert fat i noget, og du må kigge på om du sidder med et deck, som har fejlet sit mål, eller om du måske fair-and-square tabte til en modstander, som lige trak utroligt heldigt. I kampe mellem to personer skal der være en taber.

Taktikker

Der er nogen oplagte veje at gå i sit forsøg på at vinde spillet.

Kontroller kampzonen

Control er et ord for taktikken om at kontrollere modstanderens mulighed for at angribe. Typisk vil det være Sith eller Jedi-deck, der er gode til det, fordi de kan levere en masse Tactical-damage. Altså fokus-skade som ikke slår modstanderens kort ihjel, men kontrollerer hvilke kort, der kan komme igennem med angreb. Eller begrænser antallet af angreb, der kan komme fra modstanderen.

Masser af billige tropper

Rush eller swarm er et ord for et deck der overvælder modstanderen med en masse billige enheder som hver især er uduelige, men der kommer så mange af dem at du ikke kan få stillet forsvarer op til dem. Enhederne dør – ja. Men der kommer flere næste runde. Her forsøger du at gøre kampen meget kort, for hvis den indledende storm ikke tvinger modstanderen i knæ, så taber du selv.

Helte decket

Character decket bygger sig op om nogen få helte og bruger sin energi på at gøre dem enormt seje. Yoda med to lys-sværd og skill-træning eller Darth Vader og Mara Jade med deres lyssværd er eksempler på karakterer, der kan blive så stærke at de kan vinde kampen nærmest alene.

Hold på kraften

I Star Wars er der (på begge sider) mulighed for at stable et deck på benene, som går meget direkte efter at holde kraften på egen side. Der er synergi om, at “når du kontrollerer kraften”, eller så snart du “bekender nogen til kraften” – en masse magiske hokus-pokus tricks, som kan forkorte kampen drastisk for din modstander.

Bemandede enheder

Med Ready for Takeoff udgivelserne (seks stk) i 2015 har vi set mulighed for at bemande fly og maskiner. I sig selv noget der kan bringe nyt liv til gamle kort. Men også en mulighed for at andre effekter kommer i spil. For eksempel at alle fly uden en pilot tager skade, eller at du ikke kan angribe med vehicle, der ikke har en pilot på sig.

Turneringerne er ikke farlige

Afslutningsvis vil jeg lige understrege, at der er turneringer både i Jylland og på Sjælland. Turnering lyder, som om det er meget seriøst, og at det ikke er noget for dig. Men det er det. Alle kan og bør være med.

Det gode ved turneringerne er at man kommer lidt ud og møder andre decks og får spillet seks-otte kampe på en dag. Turneringerne er tilrettelagt sådan, at man kommer til at spille mod jævne modstandere, så det er noget, jeg kun kan anbefale alle at være med til.

Keep it on manual control, og god deck building i Star Wars the Card Game!