3 - 4 spillere
30+ min
10+ år
 • strategispil
 • Science fiction
 • Relateret læsning


  Time 'n' Space

  Morten Greis af Morten Greis d. 3. April 2014

  Driftige handelsmænd rejser gennem rummets uendelige vidde for nå frem i tide til en god handel. Det er et kapløb med tiden, og det i mere end en forstand. Spillerne skal i løbet af 30 minutter nå mest muligt, men inden for rammerne af deres egne timeglas, der former timingen i spillet. Spillet foregår i et langt glidende forløb frem for at være bygget op over et antal runder.

  Opsætningen af Time ‘n’ Space

  • Anbring midt på bordet spillepladen med den side op, der matcher antallet af spillere. Anbring de 24 bygningsbrikker med stadie II-siden opad i tre stabler af otte eller fire stabler af seks ved planeterne på brættet.
  • Anbring de hvide bonus ordre-brikker på spillernes hjemplaneter (overskydende anvendes ikke).
  • Ressourcebrikkerne anbringes ved siden af spillepladen.
  • Giv hver spiller et kontrolcenter, 24 ordre-brikker og tilhørende rumskib samt to timeglas. Rumskibet anbringes på hjemplaneten. Ordrebrikkerne anbringes på en række ovenover kontrolcentret.

   Find en timer, der kan tælle 30 minutter (et æggetur, en nedtæller på telefonen etc. – både lydfil og app kan hentes via forlagenes hjemmesider)

  Sådan spiller du Time ‘n’ Space

  Inden spillet begynder: Hver spiller vælger skjult to ordre-brikker, og de afsløres samtidigt. De valgte ordre-brikker anbringes på to ordre-felter i kontrolcentret.
  Spillet begynder: Sæt timeren på 30 minutter. I har nu 30 minutter til at gennemføre spillet i. I denne periode rejser I rundt med jeres rumskibe, producerer varer og flytter til dem til strålestationen, udbygger kontrolcentret og producerer ordrer – og opfylder de andre spilleres ordrer med jeres varer.
  Spillet slutter: Når de 30 minutter er gået, slutter spillet. Alle de timeglas, der stadig løber, må der gøres brug af, hvorefter spillet slutter helt, og der tælles point op.

  Rumskibet

  At flytte rumskibet: Anbring rumskibet på en rute, der fører til en tilstødende planet eller måne, pegende i retning af målet. Anbring timeglasset på rumskibet. Når tiden er gået, er rumskibet ankommet – løft timeglasset og flyt rumskibet til sit mål.
  Ved ankomst til måne: Foretag en af følgende handlinger:

  1. Flyt øverste bygningsbrik ned i bunden
  2. Anbring bygningsbrikken i forskningscentret, hvis forskningscentret er ledigt

  Ved ankomst til anden spillers planet:
  Hvis der er nogen ordre-brikker, må der opfyldes så mange af dem, som spilleren har mulighed for. Det gøres på følgende vis:

  • Ressourcebrikker fra strålestationen udveksles med ordrebrikkerne. Der udveksles ressourcebrikker i farve og antal svarende til ordren.
  • Ordrebrikkerne gemmes, mens de udvekslede ressourcebrikker anbringes i den samlede pulje ved siden af spillepladen.

  Den første ordre, der opfyldes ved en planet, giver straks spilleren bonus ordre-brikken.

  Kontrolcentret

  Timeglassene kan anbringes på de fire forskellige områder på kontrolcentret.
  Produktionsanlægget: Anbring en matchende ressourcebrik på hver ledigt felt i produktionsanlægget
  Strålestationen: For hvert ledigt felt må der flyttes en ressourcebrik fra produktionsanlægget til strålestationen.
  Handelscentret: Tag op til det angivne antal ordrer og anbring dem på ledige ordre-felter i produktionslægget og strålestationen (felter med sølvkant).
  Forskningsstationen:

  • Opgradering af stadie I-felt: Anbring stadie II-bygningsbrikken på et ledigt stadie I-felt.
  • Opgradering af stadie II-bygning: Vend en ledig stadie II-bygningsbrik om til stadie III.

  Brugen af timeglas

  Timeglas må kun anbringes på ledige felter på ens eget kontrolcenter og på eget rumskib. Timeglasset skal løbe helt igennem, inden den handling, som timeglasset står på, må anvendes. Handlingen må anvendes, når sandet er løbet igennem, og timeglasset løftes af. Handlingen skal foretages, straks timeglasset flyttes, eller handlingen går tabt.
  Timeglas kan anbringes på følgende felter:

  • rumskib
  • kontrolcentret
   • produktionsanlægget (okker-farvet)
   • strålestationen (sort)
   • handelscentret (hvid)
   • forskningsstationen (spillerens farve)

  Sådan vinder du Time ‘n’ Space

  1. For hver kategori af egne ordre-brikker, der stadig ligger tilbage, tæller de indsamlede ordre-brikker i samme kategori 0 point (det vil sige, har du ikke fået alle dine egne blå ordrer i spil, er alle de blå ordrer, du indsamlede, 0 point værd)
  2. Sorter de tilbageværende kategorier. Gang antallet af ordrer i en kategori med antallet af spillere, som de er indsamlet fra.
   • Hvis der er en bonusbrik, føjes den til en kategori og tæller som en ekstra ordre-brik i kategorien.
    Spilleren med flest point er vinderen. Har flere spillere den samme mængde point, vinderen spilleren med flest indsamlede ordre-brikker.

  Vurdering af Time 'n' Space

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Time ‘n’ Space er et anderledes spil. Kunsten er at time ens træk og få et godt forløb op og stå. I lighed med andre tidsbaserede spil som for eksempel Space Alert og Escape from the Cursed Temple men også Mondo og Galaxy Trucker, opstår der en fornemmelse af hektisk stress omkring bordet, mens alle prøver at time deres handlinger og vurdere, hvor meget tid, der kan sættes af til at planlægge, og hvor meget tid, der skal bruges på bare at foretage træk. Det giver en vekslen mellem perioder af hektiske træk og perioder, hvor man sidder og planlægger og studere de andres spilleres kontrolcentre – og det er et spil, hvor tiden vitterligt flyver, og 30 minutter går langt mere hektisk, end man forestiller sig. Man lærer også, at det ikke handler om timingen af det enkelte træk, men om hvorledes man får sine to træk til at spille bedst sammen, så man ikke spilder dyrebare sekunder på, at begge timeglas er klar. Alt i alt et sjovt og anderledes spil.


  Kommentarer til Time 'n' Space