2 - 6 spillere
15+ min
4+ år
 • børnespil
 • Regler på dansk

  Relateret læsning


  Storm på ordet

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 15. September 2014

  Storm på ordet er i virkeligheden fire forskellige spil, der alle har det til fælles, at de stimulerer børns sproglige udvikling. Vel at mærke samtidig med at du sidder og morer dig med at spille med børnene. De fire spil er PusteStorm-, Mundgymnastik-, Sammensat ord- og Mim & sig en lyd-spillet.

  PusteStorm-spillet

  • Saml spillepladen.
  • Pustekortene (blå) blandes og lægges i en bunke med billedsiden nedad.
  • Hver spiller vælger en startplads i et af hjørnerne på spillepladen.

  Yngste deltager begynder.

  I din tur trækker du et pustekort og sætter pustebrikken på dit startfelt. Den skal stå på den runde side, så den kan trille. Du skal nu sige ordet på kortet, samtidig med at du puster pustebrikken over på det matchende felt på brættet. Hvis du har trukket et pustekort med Storm på, skal du ikke sige noget, men blot puste pustebrikken hen på et af Storm-felterne. Bemærk at du kun må bruge en vejrtrækning til at puste med. Ord, der har to stavelser, giver mulighed for to pust, men altså stadig kun med en vejrtrækning.
  Hvis du:
  1. rammer det matchende felt (inklusiv den hvide ring rundt om feltet), lægger du pustekortet i din vinderbunke og trækker et ny pustekort, som du skal forsøge at puste til det korrekte felt.
  2. ikke rammer det matchende felt eller et pustesky-felt, er din tur forbi. Kortet lægges ved siden af bunken må pustekort og det er spilleren til venstre for digs tur.
  3. rammer et pustesky-felt. Du får et ekstra pust, men skal stadig bruge samme ord.
  4. puster pustenbrikken ud af brættet, er din tur forbi. Kortet lægges ved siden af bunken må pustekort og det er spilleren til venstre for digs tur

  Hvem vinder

  Den spiller, der først får samlet fem pustekort, vinder.

  Sammensat ord-spillet

  Spillet er for to til fem spillere.

  • Hver deltager får en billedplade.
  • Kortene (grøn) blande og spredes ud på bordet med bagsiden opad.
  • Yngste spiller begynder.

  I din tur skal du vende et af kortene på bordet, så alle kan se det. Passer det med et motiv på din spilleplade, lægger du kortet på spillepladen og må trække et nyt kort. Ellers vender du kortet igen, og turen går videre til næste soiller i urets retning.
  Hvis man trækker et kort med et sammensat ord, må du kun tage det, hvis du har fundet dine to brikker med enkeltord. Ellers skal du lægge det tilbage, og turen går videre.

  Hvem vinder?

  Den, der først får placeret alle tre kort på sin spilleplade, vinder.

  Mim & sig en lyd-spillet

  Spillet er for fire til seks spillere.

  • Mimekortene (gul) blandes og lægges i en bunke med billedsiden nedad.
  • Deltagerne går sammen to og to i hold. Deltagerne i et hold skal sidde ved siden af hinanden.
  • Holdet med den yngste deltager begynder.

  Når det er dit holds tur, skal en af jer (A) mime/sige en lyd, mens den anden (B) skal forsøge at gætte lyden. A trækker et kort fra bunken, og skal nu mime motivet på kortet, samt sige en lyd, der passer til. B må gætte en gang.

  • Gætter han rigtigt, får holdet kortet. Turen går videre til næste hold i urets retning.
  • Gætter han forkert, har de øvrige hold et gæt per hold (de skiftes i urets retning). Gætter holder rigtig, får de kortet og vinder oveni turen.
  • Er der ingen, der kan gætte kortet. Lægges det væk og turen går videre til næste hold i urets retning.

  Hvem vinder

  Når alle mimekort er brugt, tæller hvert hold deres kort op. Holdet med flest kort vinder.

  Mundgymnastik-spillet

  Spillet er for to til seks spillere.

  • Bland mundkortene (rød) og giv hver spiller tre kort. Resten lægges i en bunke med bagsiden opad.
  • Yngste spiller begynder.

  Spillet går ud på at samle kort, der matcher. Hver gang, du har fået tre ens kort (et stik), lægger du dem foran dig, og de kan nu ikke snuppes af de andre spillere.

  I din tur skal du spørge en af de andre spillere, om han har et kort, der matcher et af dine. For eksempel ‘jeg vil gerne have dine hagen med tungen kort.’ Du siger ikke det kursiverede, men viser det i stedet. Har modspilleren et eller flere af sådanne kort, skal han give det/dem til dig. Du må derpå trække et nyt kort fra bunken og spørge igen. Hvis modspilleren ikke har kort, der matcher, rækker han tunge, og din tur er slut. Du må trække et kort fra bunken, hvorefter turen går videre til spilleren til venstre for dig.
  Løber kortbunken tør, trækker man i stedet kort fra modspillerne.

  Hvem vinder

  Spillet slutter, når det sidste sæt af tre ens kort er blevet taget. Spillerne tæller nu deres stik op, og den, der har flest, vinder. I tilfælde af pointlighed deler man sejren.

  Vurdering af Storm på ordet

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  De fire spil i Storm på Ordet er rettet mod fireårige, hvilket selvfølgelig sætter sine begrænsninger. Men det lykkes alligevel Freddy Andersen og Kristian Dreinø – bagmændene bag spillet – at lave nogle sjove og underholdende spil, der kan fange børnenes interesse, samtidig med at de hjælper dem i deres sproglige udvikling. Primært fordi de husker, at spil handler om at lege og have det sjovt.
  Der følger en folder med i spillet, hvor interesserede forældre kan læse yderligere om, hvad de forskellige spil er godt for.


  Kommentarer til Storm på ordet