2 - 2 spillere
10+ min
6+ år
 • abstrakte spil
 • Regler på dansk

  Skak

  Per von Fischer af Per von Fischer d. 7. April 2012

  Det er lidt en kliche at sige om et brætspil at det er nemt at lære, men svært at mestre, men det gælder i særlig grad for skak. Det tager ikke mange minutter at forstå, hvordan man spiller skak, dvs. hvordan man flytter sine brikker rundt på brættet. Til gengæld kan man bruge lige så lang tid det skal være på at blive bedre og at forstå hvad der foregår i spillet. Og skak er gymnastik for hjernen.

  Skak er et ældgammelt spil.. For at gøre en lang historie kort, så kom skak i sin oprindelige form fra Indien for 1500 år siden, og fandt så vej til Persien og siden Europa. Skak har forandret sig i tidens løb, og de regler vi spiller med i dag blev fastlagt i det 15. århundrede.

  Opstilling

  I skak råder hver spiller over 16 brikker. 8 af dem kaldes bønder og er til at begynde med spillets svageste brik. Resten af brikkerne kaldes officerer, og de består af kongen, den brik hele spillet drejer sig om, dronningen, løberne, springerne og tårnene.

  Hvis dit skakbræt ikke har bogstaver og tal, så læg det foran dig så du har et hvidt felt i højre hjørne. Stil alle de hvide bønder på anden række, og de sorte på syvende række. Alle officererne begynder på deres plads bag ved rækken af bønder. Kongerne står på E-rækken, dronningen på D, løberne på C og F-rækkerne, springerne på B og G-rækkerne, og til sidst tårnene i hjørnerne på A og H-rækkerne. Her er den samlede startopstilling til et spil skak:

  Selve spillet foregår ved at spillerne på skift flytter en brik på brættet, indtil den ene konge er fanget, eller stillingen så håbløs at den ene spiller giver op. Spillet kan også ende uafgjort, for eksempel ved at ingen af siderne har mulighed for at vinde.

  Det er altid hvid der tager det første træk i et spil skak.

  Brikkerne i skak

  Hver af de ni forskellige brikker har sin egen måde at bevæge sig på, og det er nødvendigt at lære sig disse som et minimum før man kan begynde at spille.

  Kun en brik, springeren, må hoppe over andre brikker. Alle andre brikker kan kun rykker indtil et felt hvor der står en brik i forvejen. Man må gerne lande på selve feltet med en modstanders brik, og i så tage denne brik. Det kaldes “at slå” en brik.

  Hvis ens konge kan slås af en modstanders brik, kaldes det at stå “i skak”. Kongen er tvunget til at flytte sig ud af en skak, slå brikken der truer, eller stille en brik imellem. Hvis kongen er truet og ikke kan komme ud af skakken, kaldes det “mat”, og spillet er slut. Skak handler om at sætte modstanderens konge mat.

  Kongen

  Kongen kan kun bevæge sig et felt ad gangen i alle retninger. Kongen må ikke stå i skak, og må således heller ikke frivilligt flytte hen til et felt der er truet af en modstanders brik.

  Bonden

  Bonden er en ydmyg brik med et par ganske særlige egenskaber. Den rykker kun lige fremad et felt ad gangen (undtagen dens første ryk, så gerne må være to felter frem) og kan aldrig gå baglæns. Til gengæld kan den ikke slå en anden brik på den måde, bonden kan kun slå et felt fremad på skrå. Skulle det lykkes en bonde at nå hele vejen til den modsatte ende af brættet, forvandles den til en officer efter spillerens valg, for eksempel en dronning.

  Et springertræk

  Springeren

  Brikken der ligner, og hopper som en hest. Springeren rykker med et specielt l-formet træk, som kan være lidt svært at huske i begyndelsen. Den går altid tre felter: to felter i en retning og et felt vinkelret, og ignorerer andre brikker der står i vejen for den.

  Løberen

  Løberen rykker diagonalt, lige så langt det skal være, så længe der ikke står nogen brikker i vejen for den. Den bevæger sig altid på samme farver felter som den begynder spillet på.

  Tårnet

  Tårnet rykker langs linier og rækker, altid vinkelret på brættets kant, og så langt det skal være.

  Dronningen

  Dronningen er spillets stærkeste brik, og flytter som en løber og et tårn på een gang, dvs. enten diagonalt eller langs linier/rækker. Hun må dog ikke kombinere de to i det samme træk.

  Særlige skaktræk

  Der findes to særlige skaktræk, som kan være lidt svære at huske for begynderen, kaldet “rokade” og “en passant”. Rokaden er nødvendig at lære, mens man kan droppe en passant indtil man har fået alle brikkernes gangarter ind på rygmarven.

  Rokade

  Før en rokade

  Rokade er et særligt træk til på en gang at få sin kongen i sikkerhed og et tårn i spil. Der er nogle forudsætninger der skal være opfyldte før en spiller kan ‘rokere’:
  Hverken kongen eller tårnet må have foretaget et træk tidligere. (Rokaden er altså begge brikkers første træk i spillet).
  Der må ikke stå brikker imellem kongen og tårnet.
  Kongen må ikke stå i skak eller gå igennem et truet felt.

  Såfremt alt er i orden, så rykker kongen to felter (2!) mod tårnet, og tårnet hopper (!!) om på den anden side af kongen, på feltet ved siden af. Rokaden er det eneste skaktræk hvor to brikker flytter på en gang.

  På billedet til højre er begge sider klar til at rokere, til den ene eller anden side.

  En Passant

  Måske husker du at bonden må flytte to felter fremad i sit første træk. En passant (udtales ‘ang passang’) er et træk som på en måde modvirker bondes første træk. En bonde der truer et felt som er passeret af en af modstanderens bønder, hvis denne i et træk er flyttet to træk frem fra sit udgangsfelt, kan slå denne bonde, som om den kun var flyttet ét træk frem. Dette slag må kun ske i trækket efter at bonden er flyttet frem.
  Lidt svært at forstå, og det opstår da heller ikke så ofte i praktisk spil.

  Kom i gang med skak

  Nu ved du alt hvad du behøver for at kunne komme i gang med at spille skak. Det gode ved skak er, at det er udbredt verden over og der er masser af andre at spille med online, til enhver tid. Et godt sted at begynde er Dansk Skak Union hvor du kan finde online spillere og oplysninger om skakklubber i nærheden af hvor du bor.

  Skak forbedrer din hjerne

  Forskning har vist at det har en gavnlig virkning på hjernen at spille skak. Her er en liste over 10 gode ting skak gør for hjernen.

  Når alt kommer til alt, er skak som spil glæde nok i sig selv. Det er et fantastisk spil som kan nydes uanset på hvilket niveau man befinder sig. Skak bliver man aldrig færdig med, og det er også en af grundene til at det er så udbredt som det er.


  Kommentarer til Skak