2 - 4 spillere
30+ min
8+ år
 • børnespil
 • Sheepland

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 14. December 2012

  Får, Ovis, gruppe af skedehornede drøvtyggere, der sammen med gederne (Capra) udgør underfamilien Caprinae.
  Kilde: Den Store Danske.

  I Sheepland er spillerne hyrder, som konkurrerer om at blive den rigeste. Metoden er enkel. Få del i de områder af øen, hvor der er flest får. Og ikke mindst gælder det om at få fat på det sorte får, hvis pels er en dronning værdig.

  Spillerne skiftes til at tage ture, hvor de flytter deres hyrde, flytter får eller køber terræn-brikker. Til slut tælles hver spillers formue op, og den spiller, der har tjent mest, vinder.

  Set up

  • Smæk spillebrættet op midt på bordet og placér et hvidt får i hver af de 18 regioner. I Sheepsburg placeres det sorte får.
  • Bland de seks start terræn-brikker og giv hver spiller en brik. De øvrige lægges tilbage i æsken. Hver spiller holder sin brik skjult.
  • De øvrige terræn-brikker sorteres efter terræn og stilles i seks bunker. Hver stak skal sorteres i numerisk rækkefølge, med 0 øverst.
  • Hver spiller vælger en farve og tager den matchende hyrdebrik.
  • Hver spiller får 20 dinarer.
  • Den spiller, der sidste klappede et får, begynder. Personen tager first player-brikken og placerer derpå sin hyrdebrik på et af nummerede vejfelter på spillebrættet. I urets retning skiftes de øvrige spillere nu til at placere deres hyrdebrik. De må ikke sætte den på et vejfelt, hvor der i forvejen står en hyrdebrik.

  Bemærk at der er særlige regler, hvis der kun er to spillere.

  Runder i Sheepland

  Spilleren med first player-brikken begynder. Herefter skiftes spillerne til at tage deres tur i urets retning. Som det første i din tur skal du kaste terningen for det sorte får. Hvis det sorte får står ved et ledigt vejfelt, der matcher det nummer du slår, flytter fåret til regionen på den modsatte side af vejen.
  Derpå må du i din tur foretage tre handlinger. Mulighederne er:

  1. Flyt din hyrde-brik
  2. Flyt et får
  3. Køb en terræn-brik

  Du må gerne foretage den samme handling flere gange, men følgende regler skal overholdes.

  1. Mindst en af handlingerne skal være at flytte din hyrde-brik.
  2. Hvis du vil gentage en handling, skal din hyrde-brik flyttes, før du må foretage handlingen igen.

  Flyt din hyrde-brik
  Du må flytte hyrde-brik til ethvert andet vejfelt på brættet, hvor der ikke står en anden hyrde eller et hegn. Hvis det felt du flytter til støder op til det du flytter fra, koster det ikke noget at flytte. Ellers skal du betale en dinar.
  Når du flytter din hyrde-brik, skal du stille et hegn på det felt, du flyttede fra.

  Flyt et får
  Du må flytte et får (også det sorte) fra en af de to regioner – som støder op til det vejfelt, hvor din hyrde-brik står – til den anden region.

  Køb en terrain-brik
  Du må købe en terræn-brik, som matcher et af de terræner, der støder op til det vejfelt, hvor din hyrde-brik står. Du tager den øverste brik i terræn-bunken og betaler den pris i dinarer, som står på brikken.

  Det sorte får
  Til slut, når værdien af terrain-brikkerne gøres op, tæller det sorte får som to får.

  Sådan vinder du Sheepland

  Når alle de almindelige hegn (20 stk) er blevet placeret, går spillet ind i sin afsluttende fase. Spillerne fortsætter med at tage deres ture, indtil spilleren til højre for spilleren med first player-brikken har taget sin tur. Derpå slutter spillet.
  Spillerne tæller nu deres terræn-brikker op. Værdien af hver brik svarer til antallet af får, der går i det matchende område på spillebrættet. Husk det sorte får tæller som to får. Bemærk at det ikke har nogen betydning, hvor meget terrain-brikken har kostet. Alle brikkerne giver det samme i værdi. Alle spillerne får dinarer svarende til værdien af brikkerne, og lægger dem sammen med de dinarer de sad med på hånden. Spilleren med flest dinarer vinder. Hvis to spillere står lige, vinder den spiller, der kan bræge højest.

  Vurdering af Sheepland

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Sheepland er et overskueligt familiespil, hvor held er sat i baggrunden til fordel for planlægning. Valgmulighederne i spillet er overskuelige, så det er et glimrende spil til lære børnene at lægge en strategi og tænke strategisk. Derimod vil de fleste voksne nok hurtigt blive trætte af spillet, da valgmulighederne netop er få. Spillets komponenter er af høj kvalitet, og ikke mindst fåre-meeplerne skal nok gøre lykke hos inkarnerede brætspillere.


  Kommentarer til Sheepland