3 - 5 spillere
180+ min
14+ år
 • strategispil
 • Puerto Rico

  Johnn Esbensen af Johnn Esbensen d. 7. April 2010

  Du er just ankommet som aspirerende koloniherre i San Juan, og skal nu få det bedste ud af din tildelte plantage – i skarp konkurrence med de andre plantageejere. Vil du gå i marken og få det bedste ud af dine afgrøder, eller blive bykonge, og supplere med mægtige bygningsværker? Valget er dit.

  Sådan starter du Puerto Rico

  Denne gennemgang tager udgangspunkt i et spil med 4 spillere. Reglerne varierer ved spil med 3 eller 5 spillere.

  • Placér den lille spilleplade på bordet og læg bygningskortene på de tilhørende pladser på pladen

  Find herefter følgende ting og læg dem ved siden af spillepladen:

  • 100 Victory Points (VP) brikker
  • 8 stenbruds brikker med billedsiden op
  • Alle plantagekortene(majs, tobak, kaffe osv.) blandede i 5 bunker med billedsiden nedad
  • 5 tilfældige plantagekort med billedsiden opad
  • 7 rollekort (kaptajn, borgmester mv.)
  • 75 kolonistbrikker (brune træbrikker)
  • Kortet med kolonistskibet med 4 kolonistbrikker
  • Handelshuskortet
  • 3 fragtskibs kort med hhv. 5, 6 og 7 pladser
  • Alle råvarer brikkerne (gul, brun, sort osv.)
  • Hver spiller får en lille spilleplade med sin plantage og by samt 3 doubloons
  • Startspilleren (Guvernøren) og spiller to får en Indigoplantage mens spiller 3 og 4 får en majsplantage

  Runderne i Puerto Rico

  I Puerto Rico får spillerne forskellige plantager og bygninger, der producerer forskellige råvarer eller give andre fordel. For at kunne producere råvarer eller give fordele, skal der arbejdskraft til i form af kolonister. Hver plantage eller bygning, skal altså have en eller flere kolonistbrikker placeret på sig, for at kunne producere eller udføre handlinger.

  I hver runde skiftes spillerne til at vælge en rolle, der giver dem adgang til forskellige actions, så de bl.a. kan plante nye plantager, bygge bygninger, sælge råvarer eller eksportere råvarer.

  Målet er at optjene så mange VP som muligt når spillet slutter.

  Hver runde foregår på samme måde. Startspilleren (Guvernøren) vælger en rolle blandt de 7 forskellige roller og udfører den handling, der føler ned rollen. Herefter udfører de øvrige spillere ligeledes den handling, der fulgte med denne rolle.

  Når alle spillere har udført den første handling, vælger den næste spiller en ny rolle. De øvrige spillere udfører igen den handling, der fulgte med den valgte rolle. Sådan fortsætter runden til alle spillere har valgt en rolle.

  Når alle spillere har valgt en rolle, placeres der én doubloon på hver af de roller der ikke blev valgt. Det gør disse roller mere attraktive i næste runde. De brugte rollekort lægges tilbage på bordet til de øvrige rollekort.

  Spilleren til venstre for startspilleren er nu Guvernør og starter der for næste runde.

  Rollerne

  Hver rolle giver spillerne mulighed for at udføre en bestemt handling. Den spiller der vælger rollen får ligeledes en særlig fordel, som de øvrige spillere ikke får.

  Hvis der ligger doubloons på den rolle en spiller vælger, indkasserer spilleren disse doubloons.

  Spillerne skal altid vælge et rollekort, men spillerne kan vælge ikke at benytte sig at den handling der følger med kortet.

  Rollerne giver følgende handlinger:

  • The Settler: Spilleren der vælger dette kort, kan vælge et nyt stenbrud eller en ny plantage fra rækken af plantagekort med billedsiden opad. De efterfølgende spillere må vælge en ny plantage men ikke et stenbrud. Til slut fjernes det resterende plantagekort og 5 nye kort trækkes.
  • The Mayor: Den spiller der vælger denne rolle, tager én kolonistbrik fra bunken (ikke fra kolonistskibet). Herefter tager spillerne én kolonistbrik fra kolonistskibet hver, indtil der ikke er flere kolonistbrikker på skibet. Borgmesteren starter. Spillerne kan frit flytte rundt på deres egne kolonistbrikker under Borgmester runden. Til slut fylder Borgmesteren nye kolonister på kolonistskibet. Antallet svarer til antallet af tomme ringe på bygningskortene hos samtlige spillere – dog mindst antallet af spillere.
  • The Builder: Spilleren der vælger dette kort, kan bygge en bygning og betale én doubloon mindre end den oprindelige pris. Prisen for de enkelte bygninger står inde i ringen på bygningskortet. De øvrige spillere kan købe bygninger til den oprindelige pris.
  • The Craftman: Når denne rolle vælges producerer spillerne råvarer, svarende til antallet af plantager og forarbejdningssteder. F.eks. skal der bruges 1 kaffeplantage og et kafferisteri for at kunne producere kaffe. Stederne skal selvfølgelig være bemandede med arbejdskraft. Spilleren der valgte rollen starter med at producere råvarer, herefter de øvrige spillere. Spilleren kan til slut vælge én ekstra råvarebrik blandt de råvarer han kan producere.
  • The Trader: Spilleren der valgte denne rolle må sælge én råvare til the Trading House for en doubloon mere end den sædvanlige pris. Herefter kan de øvrige spillere sælge én råvare. Der kan dog kun være 4 råvarer i the Trading House i en tradinground og de skal alle være forskellige. Til slut tømmer spilleren the Trading House hvis det er fyldt op med 4 råvarer.
  • The Captain: Når en spiller vælger kaptajns rollen, er han den første til at vælge, hvilke råvarer han vil laste på fragtskibene. Hvert skib kan kun indeholde én slags råvare og rmaks. de antal der er plads til. Spillerne skiftes herefter til at fylde råvarer på skibene, indtil der ikke længere er plads eller råvarer at laste. Der må ikke være flere skibe med samme type råvare. Spillerne skal laste råvarer hvis han har mulighed for det og skal laste så mange råvarer som muligt. Når der ikke længere er plads på skibene, skal spillerne opbevare de resterende råvarer i f.eks Warehouse. Spillerne får 1 VP pr. tønde råvare de får lastet på skibene. Til slut tømmes alle fyldte skibe for råvarer.
  • The Prospector: Spilleren der vælger denne rolle får én doubloon fra banken. De øvrige spillere får intet ud af denne rolle.

  Bygninger og plantager

  Bygninger giver spillerne særlige fordele og valg, som kan benyttes sammen med de forskellige roller.

  Der kan bl.a. købes forskellige forarbejdningssteder til råvarer, f.eks. sukkermøller og kafferisterier, men også andre bygninger som f.eks. lagerpladser, havn, marked og fabrikker. Bygningerne er, ligesom plantagerne, først aktive når mindst en kolonist står på bygningen.

  Spillerne kan kun have en af hver slags bygning og kan ikke have flere bygninger end der er plads til på deres spilleplade.

  Bygningerne giver til slut i spillet VP. Antallet af VP står med rødt på bygningskortet. Nogle bygninger giver også bonus VP. Disse bonus VP er beskrevet på de enkelte bygningskort.

  Der findes 5 forskellige råvarer – majs, indigo, sukker, tobak og kaffe. Råvarerne kan sælges i the Trading House for majs=0, indigo=1, sukker=2, tobak=3 og kaffe=4 doubloons. Råvarerne kan også sendes med fragtskibene og derved optjene VP. Her giver råvarerne lige mange VP pr. tønde råvare.

  Spillerne kan også vælge at have et eller flere stenbrud (quarry). Stenbruddene gør det billigere at bygge bygninger. Øverst på spillepladen med bygningskortene ses stenbrudssymboler med 1, 2, 3 eller 4 stenbrud. Dette symboliserer det antal stenbrud der maks kan trækkes fra prisen. Et stenbrud reducerer prisen med 1 doubloon.

  Afslutning på Puerto Rico

  Spillet slutter i slutningen af dén runde, hvor en af følgende ting er opfyldt:

  • der er ikke nok kolonister til at fylde kolonistskibet i slutning af the Mayor runden
  • mindst en spiller har fyldt alle 12 bygningsfelter på sin spilleplade
  • alle victory point brikkerne er opbrugt

  Når spillet er slut skal spillerne tælle deres VP sammen. Både VP brikkerne, men også VP for bygninger og bonus VP tælles med. Spilleren med flest VP har vundet.

  Vurdering af Puerto Rico

  Johnn Esbensen
  Johnn Esbensen mener ...

  Puerto Rico er et rigtig godt og spændende strategi spil, der byder på mange forskellige valg og muligheder og hele tiden skifter tempo og momentum indtil sidste runde. Samtidig er det svært at have en klar fornemmelse for hvem der er ved at vinde.

  Spillet ligger i den sværere ende og tager ca. 2 timer at spille. Det egner sig derfor ikke til helt nye brætspillere.

  Bonus information

  Puerto Rico findes også til iPad’en og kan købes i Apple’s App Store


  Kommentarer til Puerto Rico