2 - 5 spillere
30+ min
10+ år
 • Kortspil
 • Fantasy
 • Horror
 • Nightmarium

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 28. March 2020

  “You disappoint me, Corinthian. You were my masterpiece, or so I thought. A nightmare created to be the darkness and the fear of darkness in every human heart. A black mirror made to reflect everything about itself humanity will not confront.”
  Morpheus, The Doll’s House

  I Nightmarium skal man skabe mareridtsvæsner. Der er fire typer mareridtsvæsner (kaldet legioner): necronauts, chimeridae, homunculi og insektoids. Man bygger sine væsner af kropsdele (fødder, torso og hoved) og kan godt bygge dem af forskellige typer, men det belønner sig, hvis man kan bygge væsner af kun en type. Når man har færdiggjort et væsen, aktiveres væsnets evner, som giver dig fordele. Spillet slutter, så snart en spiller har bygget fem mareridtsvæsner.

  Mareridtsvæsnerne kommer i fire forskellige typer, kaldet legioner. Du må gerne lave væsner af flere forskellige legioner, men der er fordele ved at en væsen består af kun en type.

  Setup

  • Giv hver spiller et hjælpekort. Her kan man på den ene side se, hvad symboler på kortene betyder, og på den anden side se, hvad man kan gøre i sin tur.
  • Bland alle Night Terror-kortene, og giv fem kort til hver spiller. Spilleren må gerne se på kortene, men holder dem hemmelige for de øvrige spillere. Resten af kortene placeres midt på bordet med bagsiden opad.
  • Den sidste person, der havde et mareridt, er startspilleren.

  Kortene i Nightmarium

  I nederste venstre hjørne på kortene kan man se, hvilken af de fire legioner, et kort tilhører. Her fremgår det også, om det er et ben, hoved eller torso. Enkelte kort giver dig mulighed for selv at vælge, hvad slags kropsdel, det skal være. På kortet kan man se det ved, at der er flere kropsdele, der er fremhævet.
  I øverste venstre hjørne kan man se, hvilke egenskaber, kortet har. Det er ikke alle kort, der har egenskaber.

  Runder i Nightmarium

  Spillerne skiftes til at have turen. Når en spiller er færdig, går turen videre til næste spiller i urets retning.
  I en spillers tur må man foretage to handlinger. Man må gerne foretage den samme handling to gange. Man kan foretage følgende handlinger:

  1. Træk et kort
  2. Smid kort og træk nye
  3. Spil et kort

  • 1. Træk et kort
   Du trækker et kort fra fællesbunken.
  • 2. Smid kort og træk nye
   Du må smide X kort fra hånd i skraldebunken og trække X/2 kort fra fællesbunken (rundet ned).
  • 3. Spil et kort

  Spil et kort fra din hånd og start et nyt mareridtsvæsen eller tilføj det til et eksisterende mareridtsvæsen, du ejer. Du skal overholde følgende regler:
  • Når man skaber et nyt væsen, skal man altid starte med ben, derpå torso og til slut hovedet.
  • Hver kort skal placeres anatomisk korrekt. Altså et hoved skal placeres på hovedets plads.
  • Man behøver ikke have fuldført et væsen, inden man begynder på et nyt. Man må dog ikke have flere væsner, end det antal, der kræves for at vinde, altså fem væsner.
  • Hvis du bruger begge dine handlinger på at spille kort, skal de to kort, du spiller, begge tilhøre den samme legion, altså den samme type mareridtsvæsen.

  Så snart du fuldfører et væsen, altså tilføjer hovedet, aktiverer du væsnets egenskaber. De skal aktiveres i en bestemt rækkefølge, først hovedet, derefter torsoen og til slut fødderne. Egenskaberne aktiveres en af gangen, og du skal udføre dem.
  Hvis det ikke er muligt at aktivere en egenskab, stopper det øjeblikkeligt aktiveringen af resten af væsenets egenskaber.
  Hvis et væsen udelukkende består af kropsdele fra en legion, skal modspillerne smide et kort fra den legion fra deres hånd. Hvis de ikke har et kort fra den legion, skal de smide to kort væk.
  Hvis en egenskab betyder, at du fuldfører et andet væsen, sætter du aktiveringen af egenskaberne på det første væsen på pause. I stedet fuldfører du aktiveringen af det nye væsens egenskaber, og når det er fuldført, fortsætter du aktiveringen af det første væsen.

  Væsnernes egenskaber

  Væsnernes egenskaber er markeret med seks forskellige symboler på kortene. Det et ikke alle kort, der har egenskaber.

  • Herald: Vend de to øverste kort fra den fælles kortbunke og spil dem i forhold til de almindelig regler. Legion-begrænsningen skal bare ignoreres. Kort, der ikke kan spilles, smides i skraldebunken.
  • Weeper: Træk to kort fra kortbunken.
  • Mocker: Spil et kort fra din hånd. Legion-begrænsningen skal bare ignoreres.
  • Executioner: Tag det øverste kort fra en anden spillers væsen til din hånd. Du må gerne tage kort fra et færdiggjort væsen.
  • Scavenger: Du må smide et ikke-færdiggjort væsen hos en modstander i skraldebunken.
  • Devourer: Smid det øverste kort fra et af dine andre væsner i skraldebunken.

  Sådan vinder du spillet

  Første spiller, der får bygget fem komplette væsner, vinder.

  Legions of Horrors er en udvidelse til grundspillet. Den føjer 12 nye kort til spillet.

  Legions of Horrors

  Legions of Horrors er en udvidelse til Nightmarium, der følger med den reviderede udgave. Det drejer sig om 12 ekstra kort, tre til hver legion. De nye kort kaldes seals, og blandes med de øvrige kort.
  Hvis du har et seal-kort på hånden, kan du spille det som en af dine to handlinger. Kortet placeres på et færdiggjort mareridtsvæsen, der nu er inkarneret. Det giver dig to fordele:

  • Du må aktivere mareridtsvæsnets egenskaber en gang til. Du må dog kun aktive de dele af væsnet, der tilhører samme legion som det seal-kort, du spillede.
  • Det inkarnerede væsen er fremover immun, så det ikke kan påvirkes af andre væsner.

  Vurdering af Nightmarium

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Nightmarium er et hurtigt og underholdende fillerspil. Det er præget af en vis portion held, da du er afhængig af, hvad du trækker af kort. Det gælder om at få fat i de rigtige kombinationer af egenskaber, og ikke mindst at aktivere dem, så du får mest muligt ud af det.
  Tegningerne er flotte og stemningsfulde.


  Kommentarer til Nightmarium