3 - 7 spillere
20+ min
8+ år
 • partyspil
 • Samarbejde
 • Just One

  Bo Poulsen af Bo Poulsen d. 15. June 2019

  Du skal gætte ét ord, men hver af dine holdkammerater må kun skrive én ledetråd til dig. Og ledetrådene må ikke være identiske. Så simpelt er coop-selskabsspillet Just One i virkeligheden.

  Sådan spiller I Just One

  Just One er et lidt anderledes selsskabsspil, fordi alle spiller sammen. Og som navnet siger, så handler det om, at der kun skal gættes et ord, men samtidig må hver spiller, der ikke skal gætte ordet, kun komme med én ledetråd.
  Og det er her, at Just One bliver svært.
  Spilleren, der skal gætte, trækker et mysteriekort ud af sammenlagt 13 og stiller det op på en af de medfølgende stande.

  Herefter siger vedkommende et tal mellem 1-5. Det er ordet, som de andre skal gætte. Hvis holdkammeraterne ikke kender ordet eller er i tvivl om betydningen, beder man om et nyt.
  Nu skal holdkammeraterne skrive hver deres ledetråd.
  Ledetråden må selvklart ikke være identisk med ordet. Man må heller ikke skrive prinsesse, hvis ordet, der skal gættes, er prins.
  Når alle har skrevet deres ledetråd, skal man sammenligne dem og frasorterer dem, som ikke overholder reglerne.
  Eksempelvis fjerne man helt identiske ledetråde eller ledetråde, der er det samme ord, men i flertal. Det duer ikke, hvis både hus og huse fremgår.

  Hvis ordet, der skal gættes, er ‘mus’ ville det måske være oplagt at skrive Mickey, ost eller skadedyr som sin ene ledetråd. Men hvis alle eksempelvis skriver Mickey, som for de fleste ville være den samme ‘oplagte’ ledetråd, så er der ingen tilbage til spilleren, der skal gætte ordet. Derfor er det lidt af en kunstart at finde frem til de uoplagte ledetråde, der samtidig skal give mening for vedkommende, der skal gætte.

  Når man har sorteret i ledetrådene er det nu, at ordet skal gættes. Her kan man stå med mange eller en enkelt ledetråd. Hvis der ikke er nogen ledetråde tilbage, så mister man kortet og et potentielt point.
  Spilleren, der skal gætte ordet, må vælge at give et bud eller sige pas. Hvis buddet er forkert, så fjerner man mysteriekortet fra spillet sammen med et af de resterende kort fra bunken med mysteriekort. Dermed har man også færre point til sidst. Hvis man melder pas, så fjerner man kun mysteriekortet.
  Herefter går turen videre til den næste.

  Vurdering af Just One

  Bo Poulsen
  Bo Poulsen mener ...

  Just One er et helt skønt og anderledes selskabsspil, hvor op til syv kan være med. Et spil tager mellem 20-30 minutter. Og det er et godt spil for folk, der ikke kan lide at blive spillet ud mod hinanden.
  Spillet er på engelsk, så der kan godt opstå situationer, hvor ord kan forstås på forskellige måder. Men man lærer ret hurtigt, hvornår man lige er enige eller uenige.
  Man kan maksimalt få 13 point. Så bare et forkert gæt betyder, at man højst kan få 11 point. Derfor kan der være meget taktik i at melde pas.
  Jeg spillede det på en skiferie, hvor vi startede ud med kun at gætte tre-fire ord. Og en lille uge senere ramte vi de magiske 13 ord. Det var en herlig måde at slutte turen på.


  Kommentarer til Just One