2 - 7 spillere
240+ min
14+ år
 • krigsspil
 • temaspil
 • Bluff
 • Forræder
 • Junta 2nd edition

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 17. December 2015

  Bananrepublik, populær betegnelse for land med svag administration, megen korruption og hyppige statslederskift, og hvor økonomi og politik bestemmes af store udenlandske selskaber; forbindes ofte med de mellemamerikanske staters historie.
  Kilde: Den Store Danske

  JuntaJunta udspiller sig i en bananrepublik. Brættet bruges primært, når nogen forsøger sig med et kup mod præsidenten.

  Velkommen til bananrepublikken. Du er leder af en af landets førende familier, og dit mål er simpelt. Få placeret flest muligt penge på familiens hemmelige konto i Schweiz. Pengene får du af landets præsident, og hvis han ikke giver dig nok, så må du jo vælte ham via en revolution.

  Bemærk, at nedenstående regler gælder for fire til syv spillere. Er I kun to eller tre spillere, gælder lidt andre regler.

  Setup

  • Hver spiller vælger en af de syv familier og tager familiens ni brikker og lægger dem foran sig.
  • Turn segment-markøren placeres i den første boks på the Political Track, og Coup Phase-markøren på første felt på the Coup Track.
  • Placerer Coup Excuse/No Excuse-markøren på feltet Coup?. No Excuse-siden skal vende opad. Bank is save/Shoot at bank-markøren placeres på feltet Bank?. Shoot at bank-siden skal vende opad.
  • Pengesedlerne blandes og placeres på penge-feltet på brættet med bagsiden opad.
  • Political-kortene blandes og placeres på Political-feltet på brættet med bagsiden opad. Hver spiller trækker derpå fem Political-kort.
  • Placer de tre brigader i deres barakker (First Brigades brikker er markeret med romertal I og anbringes i First Army Brigade Barracks etc.). Hver brigader har seks brikker.
  • Placer en Police-brik i hver af Police Precincts-felterne på brættet.
  • Placer fire Palace Guard-brikker på The Presidental Palace på brættet.
  • Placer tre Air Strike-brikker og Paratroop brikkerne på Airfield-feltet.
  • Placer The Marines-brikkerne i The Marine Staging Area og the Gunboat i floden.

  Sådan spilles Junta

  Junta rummer to slags regler. Der er de fredelige regler, hvor livet i bananrepublikken går sin stille gang. Præsidenten modtager udenlansk hjælp, som han fordeler til sine trofaste hjælpere, der alle har travlt med at sende penge ud af landet til deres hemmelige bankkonti i Schweiz. De har dog tid til at forsøge at slå hinanden – og præsidenten – ihjel ved hjælp af snigmordere. Indimellem forsøger en eller flere sig med et kup mod præsidenten. Så er det slut med de freden, og i stedet udkæmpes en krig på spilbrættet. Når den er slut, spilles der igen efter de fredelige regler.

  Alt ånder fred

  Bananrepublikken ledes af syv magtfulde positioner. Hvilken position du har, vil skifte fra runde til runde. The President bestemmer, hvilke positioner de øvrige spillere har, kontrollerer The Palace Guard og udarbejder budgettet. The Minister of Internal Security styrer politiet, styrer det hemmelige politis snigmordere, kan tage kontrol over The Chamber of Deputies og bestemmer, om personer, der vender hjem fra eksil, skal henrettes. Tre Generals styrer hver en brigade. The Admiral kontrollerer the Marines og the Gunboat. Endelig styrer the Air Force Commander the paratroops og the Air Strikes.
  Hver spiller har altid en position, men kan have flere, hvis I er færre end syv spilllere. Desuden kan præsidenten midlertidig overtage kontrollen over en position, hvis et familiemedlem er død.


  Du har to pengebunker at holde styr på. Den ene er de penge, som din familie har i bananrepublikken. De penge har du på hånden og kan bruges når som helst, og når du får penge af præsidenten, bliver de lagt i den pulje. Den anden bunken er familiens formue i Schweiz. Du kan kun hæve/indsætte penge på kontoen, når du er i banken.

  Endelig har du dine Political-kort, der har mange funktioner. De sikre dig ekstra stemmer, give dig mulighed for sende snigmordere efter modstanderne, bestikke modstandernes tropper eller snigmordere eller bryde reglerne.

  Præsidenten vælges

  Før spillet går i gang, skal der vælges en præsident. Det sker ved en afstemning, hvor man to gange får mulighed for at stemme.
  Spillets ejer starter med at nominere en spiller og giver dermed også en stemme på vedkommende. Derpå fortsætter spillerne i urets retning med at nominere og stemme. Hver spiller har en stemme for hver position, de har (ligegyldig ved spillets start, da ingen har fået positioner endnu). Desuden kan man have ekstra stemmer via The political-kort (influence-kort eller vote-kort).

  Når alle har haft mulighed for at nominere en kandidat, starter anden stemmerunde (igen, spillets ejer først og derpå i urets retning). Du må gerne stemme på en anden kandidat i runde to. Hvis du brugte alle dine stemmer i runde et, kan du naturligvis ikke stemme i runde to.
  Hvis en spiller har et flertal af stemmerne, er han valgt som præsident. Hvis det ikke er tilfældet, gentages proceduren ovenfor. Du kan igen bruge din position- og influence-stemmer, mens øvrige kort er væk. Sådan fortsættes, indtil der er valgt en præsident.
  Følgende regler gælder desuden:
  • Spillere, der er døde, kan ikke stemme.
  • Du må gerne undlade at stemme.
  • Du må gerne takke nej til at blive præsident.
  • Du må true og komme med løfter lige så tosset, som du vil.

  Runderne i Junta

  Junta foregår i runder, hvor følgende sker i nævnte rækkefølge. I holder styr på, hvor I er nået til på The Political Track.

  1. Spillerne trækker Political-kort
  2. Præsidenten bestemmer, hvilke poster i kabinettet spillerne bestrider
  3. Præsidenten trækker Foreign Aid-penge
  4. Præsidenten fremlægger budgettet, som the Chamber of Deputies dernæst stemmer om
  5. Spillerne vælger hvilke lokationer, de er på
  6. Snigmord forsøges udført
  7. Bankforretninger udføres
  8. Mulighed for et kup
  9. Mulige eftervirkninger efter et kup
  10. Hvis banken var ‘closed for lunch’, er der nu mulighed for at udføre bankforretninger

  1. Spillerne trækker Political-kort
  Hver spiller trækker to kort. Hvis det bringer din hånd op på syv eller flere kort, skal du øjeblikkeligt reducere din hånd til seks kort (smide kort væk, give kort væk eller spille kort). Influence-kort, der ligger foran dig på bordet, tæller med i din hånd.


  2. Præsidenten fordeler poster
  Præsidenten fordeler de magtfulde positioner blandt spillerne. Følgende regler skal overholdes:
  • Hver spiller skal have mindst en position.
  • Ingen spiller må have mere end to positioner.
  • Præsidenten må ikke have to positioner.
  • Ingen spiller må have to General-positioner.

  3. Foreign Aid
  Præsidenten trækker otte sedler fra pengebunken. Han behøver ikke vise sedlernes værdi.

  4. Budgettet
  Præsidenten meddeler nu, hvordan han vil fordele pengene mellem spillerne (helt præcis de forskellige positioner). Han behøver ikke fordele alle pengene, men må gerne beholde nogen selv. Han må også fordele ekstra penge ved at bruge sin egne penge.
  Når budgettet er fremlagt, skal kabinettet stemme om det. Hver position giver en stemme, og Political-kort kan give ekstra stemmer. Her kan følgende ske:

  • Budgettet vedtages med et flertal af stemmerne. Præsidenten deler herefter penge ud.
  • Budgettet forkastes (stemmelighed eller et flertal af stemmer mod budgettet). The Minister of Internal Security kan nu vælge at tilkalde politiet og tvinge budgettet igennem.
   Vælger han at gøre det, rykkes de fire police-brikker til the Chamber of Deputies på brættet. Samtidig vendes Coup Excuse/No Excuse-markøren, så Coup Excuse-siden vender opad. Præsidenten fordeler derpå pengene.
   Vælger han ikke at gøre det, beholder præsidenten alle pengene. Banken lukker i denne tur, og Coup Excuse/No Excuse-markøren vendes, så Coup Excuse-siden vender opad.

  5. vælg lokationer
  Spillerne skal nu beslutte, hvor de vil opholde sig. Der er fem muligheder: Bank, hovedkvarter, hjemme, elskerindens lejlighed og natklub. Spillerne har hver en brik (lokation-markør) for de fem steder. Når man har valgt sin lokation, lægger man brikken foran sig – uden at afsløre hvor man er.


  I stedet for at vælge et af de fem steder, kan man gå i eksil. Det gøres ved at lægge en af sine location-markører på ambassade-området på kortet.

  6. Snigmord
  Lejemord hører til hverdagen i bananrepublikken. The Minister of Internal Security indleder med at meddele et snigmordforsøg. Han kontrollerer det hemmelige politi og har dermed et gratis forsøg per runde. Hvis han har et political-kort, der giver mulighed for snigmord, må han også bruge det. Derpå skiftes spillerne i urets retning med at meddele eventuelle snigmordsforsøg.
  Du skal meddele, hvilken position, du ønsker at dræbe, samt på hvilken af de fem lokationer, snigmordsforsøget finder sted.
  Når alle har haft mulighed for at melde snigmordsforsøg, afvikles forsøgene i den rækkefølge, de blev meldt. Hvis den spiller, som forsøget er rettet mod, er på den lokation, som snigmorderen har meldt, er offeret død (bemærk at nogen snigmordere er usikre, og der derfor skal rulles med terninger for at se, om forsøget er en succes). Alle snigmordsforsøg skal forsøges gennemført – også selv om personen, der bestilte snigmordet, er død.
  En person, der er død, smider alle sine Political-kort i skraldebunken og giver sine penge til den person, der bestilte lejemordet. Det gælder selvfølgelig ikke for penge, der er anbragt i Schweiz. Man er død, indtil runden er slut. Præsidenten indsætter sin brother-in-law til at styre familiens position. Det vil sige, at præsidenten bestemmer, hvordan der stemmes, og hvad tropperne gør under et kup. Hvis familien havde mere end en position, overtage præsidenten kun den ene. Den anden bliver neutral og undlader at stemme/kæmpe.
  Hvis præsidenten dræbes, skal der øjeblikkeligt vælges en ny præsident.

  Det hemmelig politis snigmordforsøg arbejder under særlige regler. Hvis de forsøger et drabsforsøg i banken, må de ikke foretage et nyt angreb i banken i den efterfølgende runde (brug Bank is Save-markøren til at holde styr på det).

  7. Besøg i banken
  Hvis banken er åben, kan de personer, der har valgt banken som lokation og er i live, indsætte eller hæve penge på deres schweiziske bankkonto.

  8. Kup
  Et kup må annonceres hvis:

  • Coup Excuse/No Excuse-markøren viser Coup Excuse. Alle spiller kan vælge at starte et kup.
  • En spiller har valgt Headquarter som lokation, må vedkommende starte et kup.
   Man starter er kup ved at:
  • Spille et kort, der placerer nye enheder på spillebrættet.
  • Flytte enheder på brættet.
  • Annoncerer et bombardement af præsidentpaladset.
   Spilleren, der starter kuppet, modtager First Rebel-kortet. Startende med spilleren til venstre for kupstarteren skal alle spillere (på nær præsidenten) vælge, om de vil støtte kuppet. Det gøres ved at flytte enheder på brættet eller beskyde præsidentpaladset.

  9. Efter kupforsøget
  Hvis præsidenten vandt, må han henrettet alle de rebelspillere, som han måtte ønske. En henrettet spiller skal smide alle Political-kort i skraldebunken, og alle spillerens penge, som han har i hånden, gives til præsidenten.
  Hvis rebel-siden vandt, skal rebellerne øjeblikkeligt vælge en ny præsident. Hver spiller har en stemme. Du kan ikke få ekstra stemmer. First Rebel-spillerens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.
  Den ny præsident må derpå henrettede alle de spillere, han vil, undtagen spillere i eksil.

  10. Banken åbner igen
  Hvis banken tidligere var ‘closed for lunch’, åbner den nu, og man kan udgøre bankforretninger, hvis man står i banken

  Kup: blodbad i gaderne

  JuntaNår der er et kup i gang, udkæmpes kampene på spilbrættet.
  Kupdelen er et spil i spillet.

  Når et kup indledes, skal der først placeres tropper på kortet. Militærtropperne står altid som i opsætningen af spillet. Politiet er oftest i the Police Stations, men hvis budgettet er tvunget igennem, står de i the Chamber of Deputies.
  Yderligere tropper kan placeres ved at spille Political-kort. Kortene kan spilleres når som helst under kuppet. Det fremgår af kortene, hvor de skal placeres. Hvis der spiller Political-kort i rebel-fasen, som placere røde enheder- for eksempel demonstranter – på brættet, må the Minister of Interior flytte politiet til samme felt.
  Spillere må gerne forære tropper på brættet til andre spillere.

  Et kup udspiller sig over syv runder. Først er der den indledende runde, hvor det kun er spillere, der slutter sig til rebellerne, der må rykke og kæmpe. Derpå følger seks runder, hvor alle spillere har mulighed for at handle.
  Hver runde er opdelt i en flytte- og en kampfase. Først flytter alle spillere, derpå udkæmpes kampene. Spillerne skyder alle samtidig, så det kan godt lade sig gøre at udrydde hinanden.

  Første runde er allerede beskrevet i 8. kup. Altså First Rebel-spilleren rykker sine tropper, der på går turen videre i urets retning. Hvis en spiller vælger at rykke tropper, bliver vedkommende automatisk en rebel. Når alle har rykket, må rebellerne skyde. De øvrige spillere kan også vælge at skyde, og dermed blive rebeller.
  Spillere, der er rebeller, markerer det ved at vende deres position-kort til ‘rebel’. Præsidenten kan aldrig blive rebel.

  JuntaUnder kuppet udkæmpes der blodige kamp i gaderne.

  Når rebel-runde er overstået, bliver det spilleren til venstre for First Rebel-spilleren, der må flytte først. Efter hver runde skifter startpositionen en spiller til venstre.

  I flytte-fasen må du flytte dine tropper ind i et tilstødende felt. Du behøver ikke flytte alle dine tropper. Eneste undtagelse er helikopteren, der må flytte to felter.
  Ambassade-området er specielt, idet der ikke må kæmpes i det område. Til gengæld må spillere gå i eksil eller returnere fra eksil, hvis han kontrollerer en trop i ambassade-området.

  Hver kampfase er opdelt i tre ‘bølger’, hvor parterne skyder på hinanden. Dræbte tropper fjernes efter hver bølge. Man skyder ved at rulle terninger efter følgende regler:

  • Hver bevæbnet trop (politi, militær og lignende) ruller en terning.
  • Hver Palace Guard ruller to terninger.
  • Ubevæbnede tropper ruller en terning for hver to tropper (rund ned).

  Man dræber en af fjendens tropper ved at slå 6. Fjenden vælger selv, hvilken trop der dræbes.


  Hvis man flytter ind på et felt, hvor der i forvejen står andre tropper, har de mulighed for at skyde først – kaldet first fire – i den første bølge. Det betyder, at modstanderen ruller sine terninger først, dernæst fjerner du eventuelle ofre, og derpå må dine reducerede tropper skyde tilbage.

  Når de tre bølger er overstået, og der er overlevende fra flere forskellige spillere, skal de tabende sider trække sig tilbage. Spilleren, der mistede færrest tropper, bliver stående, mens de øvrige spillere skal flytte deres tropper ind på tilstødende felter efter følgende regler:

  • Man må flytte ind på tomme felter.
  • Man må flytte ind på felter, hvor der står tropper fra en anden spiller, hvis spilleren giver tilladelse til det.
  • Kan man ikke flytte sine tropper, omkommer de alle.
   Hvis to eller flere spillere har mistet lige få tropper, blive de alle stående.

  Special angreb: The Admiral og the Air Force Commander har hver deres specialangreb.

  • The Admiral kan angribe med the Gunboat en gang i hver kamprunde. Angrebet sker inden den første kampbølge, og modstanderen kan ikke skyde tilbage. The Gunboat angriber med tre terninger.
  • The Air For Commander kan tre gange i løbet af kuppet angribe med et air strike. Der må kun bruges et air strike i hver runde. Modstanderen må ikke angribe tilbage. Luftangrebet foregår ved at rulle seks terninger.
  • The Admiral råder over Marines, der kan indsættes i alle områder, der støder op til floden, under the Admirals flyttefase.
  • The Air Force Commander råder over Paratroops, der kan indsættes hvor som helst på kortet under The Air Force Commanders flyttefase.

  Hvem vinder kuppet

  Når alle runder er overstået, skal alle spillere erklære, om de støtter præsidenten eller rebellerne. First rebel-spilleren begynder, og derpå skiftes spillerne i urets retning med at komme med deres støtte.
  Præsidenten støtter altid sig selv, mens alle de øvrige spillere gerne må skifte side.
  Derpå kigger man på, hvem der kontrollerer Central Bank, Chamber of Deputies, Presidental Palace, Radio Station og Railroad Station.
  Rebellerne kontrollerer et felt, hvis der står en trop tilhørende rebelsiden. Står der også præsidenttro-tropper, kontrolleres feltet af præsidenten. Felter, hvor der ikke står tropper, kontrolleres af præsidenten.
  Kuppet vindes af den side, der kontrollere tre eller flere af de fem felter.

  I eksil

  En spiller i eksil kan ikke henrettes eller snigmyrdes. Vedkommende må ikke …

  • Indsætte/hæve på sin schweiziske pengekonto.
  • Trække eller spille Political-kort. Vedkommende må gerne modtage og give kort til andre spillere.
   Man kan når som helst meddele, at man vender tilbage til bananrepublikken.
   Man kan gøre det uden risiko, hvis …
  • Præsidenten er blevet dræbt, og en ny endnu ikke er valgt.
  • Et kup er i gang, og der på ambassaden, som man flygtede til, står en trop fra en anden spiller, der har givet lov til, at man kan vende tilbage.
   Hvis man vender tilbage på andre tidspunkter, kan the Minister of Internal Security udføre et snigmordsforsøg, hvis han ønsker det. Spilleren, der er vendt tilbage fra eksil, må dog nu igen spille Political-kort, og hvis han har kort, der beskytter ham, kan han spille det.

  Hvem vinder

  Junta slutter øjeblikkeligt, når præsidenten ikke kan trække otte sedler fra pengebunken. Spilleren med flest penge på sin schweiziske konto vinder (også selv om spilleren er død eller i eksil).

  Spillet kan også slutte, hvis det usandsynlige skulle ske, at alle spillere blev snigmyrdet i samme runde. I så fald taber alle.

  Vurdering af Junta 2nd edition

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Junta er både politisk ukorrekt og langtrukkent, så du skal virkelig have valgt din spilgruppe omhyggeligt, inden du sætter det på bordet. Ellers risikerer du at skræmme folk væk.
  Junta har en masse ting, der taler i mod sig. Det er – takket være kuppene – et alt for langtrukkent spil. Samtidig risikerer spillere i kortere eller længere tid at være uden indflydelse på spillet (døde eller eksil). Endelig er reglerne temmelig svært tilgængelige.
  Spillet har alligevel en trofast fanskare, måske fordi det tillader dig at være den ultimative dumme skid, der render fra alle aftaler. I det rigtige selskab kan det være fantastisk underholdende, men det kræver virkelig, at alle husker, at det bare er et spil. Ellers er det den sikre vej til fjendskab og skænderi.


  Kommentarer til Junta 2nd edition