2 - 4 spillere
30+ min
6+ år
 • familiespil
 • Behændighed
 • Regler på dansk

  Ice Cool

  af Rasmus Ragnvald d. 15. February 2018

  I pingvinskolen pjækker de unge pingviner fra time for at skøjte rundt på gangene for at fange fisk. Tag rollen som elev, og prøv om du kan nå at fange dine fisk, eller tag rollen som inspektør, og stop de unge lømler i at skøjte rundt.

  Ice Cool er et behændighedsspil, hvor du knipser din pingvin rundt på spilpladen. En af spillerne spiller inspektøren, der skal ramme de andre spilleres pingviner, mens de andre spillere prøver at knipse deres pingvin gennem de døre, hvor deres fisk hænger.

  Spillets opsætning

  De forskellige bokse samles, så farverne i dørene passer sammen. Hver spiller modtager en pingvin, et id-kort og tre fisk i spillerfarven.

  Der vælges en inspektør for første spil, og de andre spillere sætter deres tre fisk over tre forskellige døre. Det er disse døre, som hver spiller skal gennem for at samle sine fisk op.

  Spillets forløb

  Inspektøren starter med at sætte sin pingvin i køkkenet. Herefter starter spilleren lige efter inspektøren. Første tur foregår ved, at man sætter sin pingvin på den røde prik og knipser. Kommer man helt gennem en dør med sin fisk over tages denne. Herefter er det næste spillers tur.

  En pingvin er fanget, hvis man på noget tidspunkt rører inspektøren, i sin egen tur eller i inspektørens tur. Når man fanges afleverer man sit ID-kort til inspektøren og kan spille videre. Man udgår ikke af runden.

  En runde slutter, når inspektøren har fanget alle pingvinerne (har alle ID-kort), eller en pingvin har fået alle sine fisk.

  Pointkort

  Pointkort samles sammen, når man får en fisk eller efter en runde, hvor man får et pointkort for hvert ID-kort, man har. Så er du ikke fanget, får du for dit eget ID-kort.

  Spillets afslutning

  Der spilles, indtil alle har været inspektør. Efter sidste runde tælles pointkortene sammen, og pingvinen med flest point vinder.

  Ekstra regel

  Man kan vælge at vende 2 1-pointkort om og vise de andre spillere for at tage en ekstra tur. Man mister ikke de 2 point, men man kan ikke bruge disse to kort en gang til for at få en ekstra tur. Har du fire 1-pointkort, vil du på denne måde kunne få 2 ekstrature.

  Vurdering af Ice Cool

  Rasmus Ragnvald mener ...

  Ice Cool er et fint børnespil. Det kan spilles med forsimplede regler helt fra 3 år og op. Som i andre behændighedspil ligger der ikke den store taktik bag spillet, men mere hvor god man er til at knipse sin pingvin gennem dørene, eller hvor god man er til at ramme de andre spilleres pingviner.


  Kommentarer til Ice Cool