2 - 6 spillere
30+ min
13+ år
 • familiespil
 • Kortspil
 • Hollywood

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 2. March 2014

  In Hollywood the man who cleans your pool is an actor. The man who sells you your copy of Variety is an actor. I don't think there's a real person left in the place.
  Neil Gaiman

  I Hollywood kappes spillerne om at producere den mest indbringende film. Spillet bruger samme grundmekanik som 7 wonders, nemlig drafting. Altså at spillerne får x antal kort, vælger et af dem og sender resten videre til sidemanden. Der spilles tre runder – hver runde svarer til et år – og den spiller, der har tjent flest penge til sidst, vinder. En vigtig vej til sejren er at sikre, at din film kåres som årets film.

  Setup

  • Hver spiller vælger et filmstudie og tager en penge-markør og fem bud-kort i selskabets farve. Desuden tager spillerne også selskabets auktions-markører. De er nummererede, og man skal tage en mere, end der er spillere. Altså markørerne et til fem i et spil med fire deltagere.
  • Spilbrættet placeres midt på bordet, og spillerne sætter deres penge-markør på 12 millioner. Det er filmselskabets startkapital.
  • Basic-kortene (blå) blandes, og hver spiller får syv kort op på hånden.
  • Star-kortene (grå) blandes. Træk kort svarende til antallet af spillere og læg dem i en række under spilbrættet (Et kort under hvert nummer, startende fra venstre). Resten af Star-kortene lægges i en bunke til højre for det sidst placerede kort.
  • Worthless Script-kortene (rød) lægges i en bunke, så alle kan nå dem.

  Kortene i Hollywood

  Der

  er fem forskellige slags kort i spillet. De kommer i to udgaver – basic og star. De fem slags kort er:
  • Script
  • Director
  • Actors
  • Actress
  • Film Crew

  Kunsten at lave film

  Når du laver film, skal følgende regler opfyldes:

  • En film skal indeholde et script, en director og en actor/actress.
  • En film må kun indholde et script, en director og enten to actors, to actresses eller en actor og en actress.
  • Der må være lige så mange film crew-kort, som man ønsker. Også kort der er identiske.
  • I Hollywood er film inddelt i fire kategorier: Romance, Comedy, Action og Thriller. Script, Director, Actor/Actress og visse af Crew-kortene er markeret med iconer, der viser, hvilken genre® de tilhører. Det er Script-kortet, der bestemmer, hvilken genre filmen tilhører. Jo flere eksperter inden for denne genre, der er med i filmen, desto flere penge spiller filmen ind.
   Hvert icon på kortene i filmens genre giver en million i indtægt. Hvis den indholder både en Actor og Actress, indkasserer den ekstra to millioner.
   Star-kortene kan desuden giver ekstra millioner (er markeret med et tal i øverste højre hjørne af kortet).
   Hvert kort i filmen giver desuden en million i indtægt.
   Endelig er der kort, der giver ekstra på andre måder, men det er glimrende forklaret i regelbogen.

  Runder i Hollywood

  Spillet foregår over tre år, og hvert år skal man lave en eller flere film. Hvert år er inddelt i otte faser:

  1. Hemmelig fordeling af Star-kort
  2. Drafting
  3. Auktion
  4. Crew-aktiviteter
  5. Filmproduktion
  6. Box office-optælling
  7. Prisen for Årets film uddeles
  8. Oprydning og nye kort

  Her følgerne en gennemgang af faserne.

  • 1. Hemmelig fordeling af Star-kort: En af spillerne tager et antal star-kort svarende til antallet af spillere. Vedkommende undersøger kortene og tildeler derpå hver spiller et kort. De andre spillere må ikke se, hvad hinandens kort er.
   Spilleren, der fordeler kortene, har en klar fordel, og spillerne indleder første år med at byde på at få retten. I år to og tre er det foregående års vinder af Årets film, der fordeler.
   Alle spillere skal byde i auktionen, medmindre de ikke har nogen penge. Hver spiller vælger i hemmelighed en af sine fem bud-kort. Man mister de penge, man byder, og man må ikke byde mere, end man har. Altså har du kun seks millioner, kan du kun bruge en million-, tre million- og seks million-kortene.
   Alle spillere afslører samtidig, hvad de har budt (husk at flytte spillernes penge-markør). Spilleren, der byder højest, vinder retten til at fordele star-kortene.
   Er der flere, der har budt højst, skal de ud i en ny auktion. Sådan bliver man ved, indtil der er fundet en vinder, eller alle spillerne har brugt alle deres penge.
   I sidstnævnte tilfælde får ingen retten til at fordele star-kort. I stedet trækker hver spiller et kort.
  • 2. Drafting: Hver spiller får syv basic-kort. Man vælger et og sender resten videre til venstre, og tager imod kortene fra spilleren til højre. På ny vælger man et kort og sender resten videre, indtil alle kort er fordelt.
   I år to sendes kortene til højre, og i år tre igen til venstre.
  • 3. Auktion: Nu skal spillerne erhverve sig et niende kort til deres film. Det er star-kortene under brættet, der skal bydes på. Akkurat som i den tidligere auktion skal man byde. Kun hvis man er fallit, må man springe over. Alle star-kortene i denne aktion har et nummer. Hver spiller bestemmer sig for, hvilket kort han vil byde på og hvor meget. Derpå tager han bud-kortet med det budte beløb samt auktionsbrikken med det valgte nummer. Hvis man ikke vil have nogen af kortene, kan man forsøge sig med lykkens gudinde og gå efter bunken med starkort. Vinder man her, får man det øverste kort i bunken.
   Alle spillerne afslører samtidigt deres bud (husk at flytte pengemarkøren, da man mister det satsede beløb). Er en spiller den eneste, der har budt på et kort, får vedkommende kortet. Har flere spillere budt på samme kort, får højeste bud kortet. Har flere budt samme beløb for et kort, får ingen af dem kortet.
   Alle spillere, der mangler at få et kort, skal nu ud i en ny auktion efter samme regler. Sådan fortsættes, indtil alle har fået et kort eller er løbet tør for penge.
  • 4. Crew-aktiviteter: Basic-kortet Agent skal nu spilles. Den fattigste spiller begynder, hvorefter turen fortsætter i urets retning.
  • 5. Filmproduktion: Alle spillerne skal nu producere deres film. Man må smide x antal kort i skraldebunken og trække x kort fra Worthless script-bunken. Fasen er slut, når alle spillerne har lagt deres film foran sig med forsiden op. Husk at man gerne må lave mere end en film.
  • 6. Box office-optælling: Spillerne udregner nu, hvor meget deres film har indtjent og flytte penge-markørerne tilsvarende.
  • 7. Prisen for Årets film uddeles: Hver spiller tæller nu antallet af gyldne statuetter i hver af deres film. Filmen med flest statuetter bliver Årets film, og filmens ejer får en gylden statuette. Står to spillere lige, stemmer de øvrige spillere om, hvilken af de konkurrerende film, der skal vinde. Står man stadig lige, vinder den af spillerne, der endnu ikke har en statuette. Kan man stadig ikke udpege en vinder, uddeles der ikke nogen pris det år.
  • 8. Oprydning og nye kort: Hver spiller tager alle – både brugte og ubrugte – kort, og lægger dem i spillerens private skraldebunke.
   Spilleren, der fik prisen for Årets film, fjerner de tilbageværende starkort under spilbrættet og lægger nye ud (igen svarende til antallet af spillere). Derpå begynder et nyt år.

  Sådan vinder du spillet

  Når det tredje år er færdigspillet, får de spillere, der i løbet af spillet har vundet en pris for Årets film, mulighed for at score ekstra. De tjekker deres bunke med brugte kort. Hvert kort med en gyldent statuette-ikon tælles. Det endelige tal ganges med antallet af priser for årets film, som spilleren har vundet. Resultatet er antal ekstra millioner, som spilleren modtager.
  Derpå tæller alle spillere, hvor mange penge de har tjent i løbet af spillet. Den, der har tjent mest, vinder. I tilfælde af lighed vinder den spiller, der har fået flest Årets film-priser. Er der stadig lighed, deler spillerne sejren.

  Vurdering af Hollywood

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Hollywood er et glimrende familiespil, hvis tema alle kan leve sig ind i. Reglerne er enkle, men udfordrer stadig spillerne med svære valg. Spillet har en indbygget svaghed, nemlig auktionen. Hvis du er uheldig, kan du nemt miste penge her.


  Kommentarer til Hollywood