2 - 6 spillere
150+ min
8+ år
 • familiespil
 • Regler på dansk

  Finans

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 11. February 2012

  "Greed, for lack of a better word, is good."
  Gordon Gekko, Wall Street

  I brætspillet Finans gælder det om at få ens formue til at yngle ved at købe aktier, obligationer og ejendomme. I klassisk Matador-stil kører man rundt på spillepladen, mens man foretager sine handler.
  Før spillet går i gang, aftaler man, hvor lang tid det skal vare. Vinderen er den, der er rigest til slut.

  Setup

  • Hver spiller vælger en farve og stiller sin brik på felt nummer et. Desuden får hver spiller 13.750 kroner af banken.
  • Finanstidende-kortene og Børstip-kortene blandes i to bunker og lægges på deres felter på spilbrættet.
  • Skødekort og obligationer kan med fordel sorteres, så de ligger i nummerrækkefølge.

  Selve spillet

  Spillerne beslutter, hvem der begynder.

  Hver gang det er en spillers tur, kan vedkommende vælge at købe en bil, inden han slår. Den koster 10.000 kroner. Spillere uden bil kaster en terning for at flytte rundt på spilpladen, spillere med bil kaster to terninger. Det fremgår ikke af reglerne, hvorvidt man kan sælge sin bil igen. Men en god husregel er, at man kan sælge den for 5.000 kroner.

  Man skal flytte samtlige øjne, som terninger viser. De to eneste undtagelser er felt 39 og 1, hvor man altid skal stoppe.

  En spillers handlemuligheder under sin tur afhænger af, hvor på brættet vedkommende er.

  • Så længe en spiller befinder sig i bankens hovedkvarter (felt 40-53), må vedkommende, inden han slår, købe én byggegrund og/eller én aktie. Byggegrundene består af tre kategorier: Bolig-, Forretnings- og industrigrunde. Står man i bankens filial, felt 17, har man samme mulighed.
  • Spillere, der står på felt 52 eller 53, må købe én obligation. Felt 52 udløser også en lille obligationstrækning (se reglerne nedenfor).
  • Spillere, der står på felt 50, kan låne 10.000 kroner i banken. Pengene udbetales sammen med en veksel på 11.000 kroner, som skal indløses, næste gang spilleren kommer på felt 50.
  • Spillere i banken (felt 40-53) og bankfilialen (felt 17) må hæve eller sætte penge i banken. Lander man på felt 17 eller 53 får man udbetalte 10 procent i rente af det indestående.
  • Står en spiller på felt 12 eller 48, må vedkommende bygge på lige så mange af sine grunde, som vedkommende ønsker. Prisen fremgår af skødekortene.
  • Lander man på felt 23, er man endt i fængsel. Man kaster en terning, og antallet er øjne viser, hvor mange ture man er fængslet. Hver tur kan man dog prøve at komme fri ved at rulle to terninger. Slår man to ens, er man fri.
  • På felt 39 får man overskud af sine virksomheder. Spilleren kaster to terninger og får beløbet udbetalt i tusinder.
  • Lander man på en grund, der ejes af en anden spiller, skal man betale leje til vedkommende. Lejen fremgår af skødekortene.
  • Lander man på et felt med Finansnyt eller Børstip, tager man det øverst kort fra bunken og læser. Dog skal en spiller hele spillepladen rundt, før vedkommende skal begynde at trække Finansnyt/Børstip.

  Andre regler

  Ups, pengenød: Hvis en spiller kommer i pengenød, har man flere muligheder for at skaffe ekstra kapital.

  1. Spilleren kan pantsætte en eller flere grunde. Det fremgår af skødekortene, hvor meget det giver at pantsætte en grund. Man kan indløse gælden igen i ens tur, før man slår med terningerne. En pantsat grunde giver ingen lejeindtægt.
  2. Spilleren kan også sælge grunde og aktier tilbage til banken. Salgsværdien fremgår af skødekortene/aktierne. Man kan ikke sælge obligationer tilbage til banken.
   Bemærk at spillerne må ikke låne/sælge grunde, akter, obligationer indbyrdes.

  Tvangsalg: En spiller, der ejer den store aktie på 100.000 kroner og mindst en industrigrund, kan tvinge de øvrige ejere af industrigrunde til at sælge dem til banken. Ligeledes kan en spiller, som ejer samtlige aktier i en gruppe industrigrunde eller forretningsgrunde (grupperne er markeret via forskellige farver på brættet), forlange, at de øvrige ejere af grundene skal sælge til banken.

  Obligationstrækning: Der findes to obligationstrækninger i spillet: den store og den lille. Førstnævnte finder sted, når kortet ‘Store obligationstrækning’ trækkes i Finanskortene, sidstnævnte finder sted, når en spiller lander på felt 52. Bemærk at i den store obligationstrækning har alle spillere mulighed for at købe en obligation.

  Obligationstrækningen foregår ved, at banken kaster to terninger. Spilleren, der har obligationen med det nummer, som terninger viser, får førstepræmien. Andenpræmien går til den spiller, der sidder med den obligation, der har samme nummer som antallet af øjne på den største af terningerne, og tredjepræmien går til spilleren, der har obligationen med det nummer, der svarer til den mindste af terningerne.
  I den store obligationstrækning er førstepræmien 25.000 kroner, andenpræmien 10.000 og tredjepræmien 5.000 kroner. I den lille er præmierne 10.000/5.000/3.000 kroner.

  Avancerede regler

  Hvis man ønsker lidt mere avancerede regler, kan man spille med muligheden for at danne en sammenslutning. Kort fortalt går den ud på, at alle de øvrige spillere rotter sig sammen mod den førende spiller. Spillere, der sidder i fængsel, må dog ikke være med i sammenslutningen.
  De øvrige spillere må danne sammenslutningen når:

  1. En spiller bliver ejer af samtlige industrigrunde, eller
  2. En spiller bliver ejer af aktien på 100.000 kroner.

  Spillerne i sammenslutningen finder en direktør (enten ved valg eller lodtrækning). De spillere, som ikke blev direktør, betaler 1.000 kroner i direktørløn, som deponeres i banken. Medlemmerne af sammenslutningen overlader nu alle deres penge, aktier og obligationer til direktøren. De beholder deres grunde og bygninger.
  Alle medlemmerne sætter deres brikker på felt nummer et. Og turen går nu videre i normal rækkefølge. Medlemmerne af sammenslutningen slår som normalt, men det er direktøren, der tager alle økonomiske beslutninger.

  En sammenslutning kan opløses på to måder:

  1. Direktøren har været spillepladen rundt to gange.
  2. Sammenslutningen kan ikke betale sin gæld.

  To gange rundt på brættet
  Alle medlemmerne af sammenslutningen stiller deres brik tilbage på felt nummer et. Alle aktier og obligationer, samt de grunde og bygninger, som er blevet anskaffet under sammenslutningen, sælges til banken. Sammenslutningens formue fordeles derpå ligeligt mellem medlemmerne. Herefter får direktøren den løn, som blev deponeret ved sammenslutningens oprettelse.

  Sammenslutningen er fallit
  Samtlige medlemmer udgår af spillet.

  Vinderen

  Når den aftalte tid er gået, gør alle spillere deres formue op. Følgende ting tæller med som formue:

  • Rede penge
  • Aktier (den pålydende værdi)
  • Obligationer
  • Byggegrunde (samt de eventuelle bygninger, der er opført)
   Vinderen er selvfølgelig den, der er rigest.

  Vurdering af Finans

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Finans er en matador/monopoly-klon og er et bedre spil end disse, da man som spiller har flere handlemuligheder. Held spiller dog fortsat en meget stor rolle.
  Finans findes i flere udgaver herhjemme. Ovenstående udgave er AB Algas udgave fra 1980’erne.


  Kommentarer til Finans