2 - 4 spillere
60+ min
10+ år
 • strategispil
 • Kortspil
 • Fantasy
 • Deus

  Morten Greis af Morten Greis d. 25. June 2015

  Opbyg din egen mægtige civilisation i antikkens verden med templer og hære, flåder og universiteter. Bring offergaver til Jupiter og hans medguder for større velstand og fremgang. Deus er et strategispil med en enkel opbygning, hvor man enten bygger eller bringer ofre, men de mange kombinationer af bygninger og kort giver en rig mængde af muligheder for at bygge det mægtigste rige.

  Sådan opsættes Deus

  • Opsæt spillepladen. Den består af fire, seks eller syv plader efter antallet af spillere.
   • Barbarlandsbyer må ikke grænse op mod hinanden.
  • Anbring sejrspoint på hver barbarlandsby svarende til antallet af felter rundet om landsbyen (er der for eksempel fire felter, anbringes fire point).
  • Opbyg lageret
   • Tag fire, seks eller syv templer efter antallet af spillere.
   • Tag fem af hver ressource for hver spiller
  • Giv hver spiller deres oversigtsplade og brikkerne i deres farve.
  • Hver spiller anbringer to brikker af hver type på oversigtspladen.
  • Giv hver spiller fem penge og fire ressourcer (en af hver).
  • Bland stakken med bygningskort og giv hver spiller fem kort.
  • Vælg en startspiller

  Sådan spiller I Deus

  Hver runde kan man enten opføre en bygning eller gøre et offer til guderne.

  At opføre en standard bygning

  Den ene handling i spillet er at opføre en bygning, som anbringer en brik på brættet og føjer et kort med en særlig evne til oversigtspladen.

  1. Vælg et kort fra hånden og anbring kortet i den kolonne på oversigtspladen, der svarer til kortets farve.
  2. Betal ressourcerne angivet på kortet
   • For hver manglende ressource kan alternativt betales fire guld.
  3. Bygningen flyttes fra oversigtspladen og ind på brættet.
   1. Den første bygning skal anbringes i et ledigt yderfelt, og der skal være mindst to felter mellem hver spiller.
   2. Alle efterfølgende bygninger skal anbringes i forlængelse af eksisterende bygninger eller i samme felt som en anden bygning.
   3. Der må ikke være to ens brikker på et felt.
   4. Brikker må ikke anbringes i et felt med en anden spillers brik.
   5. Kun skibe må anbringes på havfelter.
   6. Brikker på ikke anbringes på barbarlandsbyerne.
  4. Aktiver bygningskortene i den kolonne, som kortet blev anbragt i begyndende forneden med det første kort. Kortene aktiveres ved at følge teksten på hvert kort.
  5. Hvis der ikke er flere bygningsbrikker ledige inden for en kategori, kan der ikke spilles flere kort inden for den kategori.

  At opføre et tempel

  For templer gælder de samme regler som for almindelige bygninger, foruden følgende:

  1. Templer må kun anbringes sammen med en eksisterende bygning, og templer må på intet tidspunkt stå alene
  2. For hvert tempel efter det første, en spiller ønsker at bygge, skal spilleren have en af hver type kort liggende på oversigtspladen.
  3. Hvis der ikke er flere tempelbrikker, kan der stadig spilles nye tempelkort.

  Barbarlandsbyerne

  På hver barbarlandsby ligger et antal sejrspoint. Når landsbyerne angribes, tages pointene.
  En barbarlandsby angribes straks, når følgende to kriterier er opfyldt:
  1. Der er bygninger i alle tilstødende felter.
  2. Der er mindst en hær i et tilstødende felt.

  Pointene gives til spilleren med flest hære stødende op til landsbyen. Hvis to spillere har samme mængde hære, gives pointene til spilleren med flest bygninger.

  At gøre et offer til guderne

  At gøre et offer til guderne er den anden handling i Deus, og den giver mulighed for at få nye bygninger til oversigtspladen, nye kort på hånden og visse andre effekter.

  1. Kasser et eller flere kort. Et af de kasserede kort afgør hvilken gud (alt efter kortets farve) ofringen er til, og antallet af kort afgør ofringens styrke. Kun kortet, der afgør guden, behøver blive vist til de andre spillere.
  2. Træk kort op indtil man har fem kort på hånden.
  3. Tag effekten af ofringen til guden.
  4. Anbring en bygning i samme kategori som ofringen på oversigtspladen.
  • Blå – Neptun: Få to guld pr kasseret kort
  • Grøn – Ceres: Få et valgfri ressource pr kasseret kort
  • Gul – Minerva: Træk et ekstra kort for hvert kasseret kort (op til 10)
  • Brun – Vesta: Få et sejrspoint ved et kasseret kort, få to sejrspoint ved mere end et kasseret kort
  • Mars – Rød: Anbring en bygning på oversigtspladen pr. kasseret kort
  • Jupiter – Lilla: Vælg effekten fra en af de andre guder

  Obs: Man kan højst have 10 kort på hånden, og man kan ikke trække mere end 10 kort. Når der ofres til Minerva, trækker man først op, så man har fem kort på hånden, og derefter trækker man et ekstra kort pr. kort, man ofrede til Minerva.

  Slutspillet i Deus

  Når det sidste tempel er blevet bygget, eller den sidste barbarlandsby er blevet udryddet, begynder slutspillet. Først spilles runden færdig, og derefter spilles en runde mere, hvorefter spillet slutter, og point tælles op.

  Vinderen i Deus er …

  Den spiller, som har scoret flest point, er vinderen. Pointene opnås i løbet af spillet ved at opføre bestemte bygninger og ved erobre dem fra barbarerne på spillepladen, og ved spillets slutning fra de templer, man har opført.

  Vurdering af Deus

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Deus er et interessant spil. Der er mange forskellige veje gennem spillet, og kunsten er at finde stærke kombinationer af kort, og vide hvornår man skal bygge eller ofre til guderne, og om strategien bygges op over at brede sig ud på kortet eller koncentrere sine bygninger på få felter. Der er righoldige kombinationer, og det gør Deus spændende at spille.
  Deus placerer sig et sted mellem Settlers fra Catan og Terra Mystica i kompleksitet, men byder også på sine helt egne muligheder i forhold til de to spil, og for folk, der er erfarne udi for eksempel Settlers byder Deus på et frisk pust ved at gøre tingen lige akkurat lidt anderledes hele vejen igennem.


  Kommentarer til Deus