2 - 5 spillere
100+ min
12+ år
 • strategispil
 • Worker Placement
 • Fantasy
 • Relateret læsning


  Terra Mystica

  Morten Greis af Morten Greis d. 20. April 2013

  Kampen om herredømmet gælder ikke kun opbygningen af byer med templer og handelsposter, men noget så basalt som at forvandle terrænet på spillepladen til de terræntype, som passer til de folk, som kæmper om herredømmet i Terra Mystica.
  Kampen står mellem 14 racer og 7 forskellige terræner. Hver race har sin egen unikke evne, der skal føre dem til sejr. Hvem kan forvandle landskabet og kolonisere det, bygge netværk af beboelser og templer og skabe byer af det, og føre sit folk til sejr?

  Sådan opstilles Terra Mystica

  Terra Mystica har mange små trin i sin opsætning, som ved første gennemspilning kan virke overvældende, men når først spillet er blevet gjort klar, er det let at gå til og vil snart kræve revanche af de andre spillere.

  Opsætning af spillepladen og kultpladen

  • Anbring spillepladen midt på bordet og kultpladen ved siden af.
  • Placer en action token ved hver af de seks action-felter i bunden af spillepladen
  • Placer seks scoring tiles i tilfældig rækkefølge på scoring-felterne i venstre side af spillepladen, og placer ‘Game End Token’ på sjette rundes scoring tile. De overskydende scoring tiles bruges ikke.
  • Placer bonus cards ved siden af spillepladen ud fra følgende tabel:
  Antal spillere 2 3 4 5
  Antal bonus cards 5 6 7 8

  De overskydende bonus cards bruges ikke.

  • Placer de 10 town tiles ved siden af spillepladen.
  • Hav mønter og arbejdere (de hvide træklodser) samt terræn-brikker inden for rækkevidde.
  • Ved kultpladen anbringes favor tiles. Fordel dem efter de fire farver, og stabl dem efter, hvor mange kult point (et til tre), de giver.
  • Giv en tilfældig spiller Starting Player Token.

  Opsætning af racerne

  • Hver spiller vælger eller får tildelt en tilfældig race eller en tilfældig spilleplade
  • Hver spiller får brikkerne matchende deres spilleplade.
  • De syv præste-brikker og de tre bro-brikker anbringes ved siden af spillepladen
  • På spillepladen placeres de otte dwellings, de fire trading posts, de tre temples, fæstningen og helligdommen på de markerede felter.
  • Spillerne fordeler deres syv markører på følgende felter:
  • * En på 20-point feltet på den centrale spilleplades pointtavle
  • * Fire på kult-spillepladen ved hver farve på 0-point feltet
  • * En på racens spilleplade på nederste “spade-felt” (dog visse racer undtaget)
  • * En på racens spilleplade på venstre “skibs-felt” (dog visse racer undtaget)
  • Spillerne tager et antal mønter, arbejdere og præster angivet øverst på deres spilleplade. Fordelingen veksler fra race til race
  • Spillerne avancerer deres kultmarkører et par felter, som angivet på deres spilleplade
  • 12 power tokens fordeles på de tre lilla felter på spillepladen, som angivet på spillepladen

  Sådan spilles Terra Mystica

  Terra Mystica forløber over seks ture, og i hver af de ture skiftes spillerne til at tage actions, indtil alle har sagt pas. Antallet af actions er afhængigt af de ressourcer, som spillerne råder over. Efter sjette runde tælles point op og vinderen udpeges.

  Før spillet begynder

  Hver spiller placerer på skift en dwelling på deres races hjemterræn på spillepladen. Begynd med Starting Player, og når alle har placeret deres første dwelling, placeres dwelling nummer to, men i modsat rækkefølge, så spilleren, der placerede til sidst, nu placerer først.

  Efterfølgende vælges på skift en bonustile. På de tre bonustiles, der ikke blev valgt, anbringes en mønt.

  Rundens forløb

  Hver runde består af tre faser. Første fase er forberedelsen af runden, hvor hver spiller henter sin indkomst i arbejdere, præster og penge, samt i fordelingen af power tokens. Anden fase skiftes spiller til at tage actions, indtil alle har sagt pas. I tredje fase placeres brikkerne tilbage på deres udgangspunkter, og bonusser fra scoring tiles og favor tiles udløses.

  Første fase: indkomst

  Når temples, trading posts og dwellings anbringes på spillepladen, frigør de felter på racens spilleplade, og det viser, hvor meget man får i indkomst.

  • Arbejdere: Tag et antal svarende til antallet synligt på spillepladen
  • Præster: Tag et antal svarende til antallet synligt på spillepladen
  • Penge: Tag et antal svarende til antallet synligt på spillepladen
   Tag dertil de ekstra arbejdere, præster og penge, som er på den bonus tile og de favor tiles, du har.
  • Power tokens: Flyt et antal power tokens svarende til det, der er angivet på spillepladen, bonus tile og favor tile til sammen fra lilla felt nummer et til felt nummer to.Tømmes felt nummer et, flyttes de resterende antal fra felt nummer to til felt nummer tre. Er alle power tokens i felt nummer tre, flyttes ingen.

  Anden fase: actions

  Der er otte forskellige typer actions, men i begyndelsen af spillet, er kun nogle af de otte actions tilgængelige, da spillerne typisk ikke har fået de nødvendige ressourcer endnu til at aktivere alle actions.

  • Action 1: Transform & Build
  • Action 2: Forbedre sejlads
  • Action 3: Forbedre spaderne
  • Action 4: Opgradere bygning
  • Action 5: Send præst til kult
  • Action 6: Spendere power
  • Action 7: Særlige handlinger
  • Action 8: At sige pas
  • Andre elementer: Direkte og indirekte forbindelse – sejlads og broer
  • Andre hændelser: Grundlæggelse af town
   Rækkefølgen af handlinger er fri.

  Action 1: Transform & Build
  Vælg et tilstødende felt og transformer terrænet. På racens spilleplade kan det ses, hvor mange spader, der skal bruges for at transformere feltet til racens hjemterræn. Spaderne må erhverves gennem arbejdere, bonus tiles, power actions og racens særlige evne. Det transformere terræn markeres ved at placere en ny terrænbrik på spillepladen, og snart ændrer hele spillepladen udseende.
  Er feltet transformeret til racens hjemterræn, kan der straks bygges en dwelling på feltet, såfremt de nødvendige ressourcer betales.
  Bemærk, at bygning af dwellings kan give andre spillere power (se nedenfor).
  Husk at nogle scoring tiles giver point for at bruge spader og for at bygge dwellings.

  Action 2: Forbedre sejlads
  Betal den angivne pris og ryk skibsmarkøren et felt. Husk at få pointene for forbedrelsen. Forbedret skibsfart øger rækkevidden på “tilstødende” felter over vand.

  Action 3: Forbedre spader
  Betal den angivne pris og ryk spademarkøren et felt. Husk at få pointene for forbedrelsen. Forbedrede spader gør det billige at forvandle terræn.

  Action 4: Opgradere bygning
  Med denne action forbedres en bygning for en pris, og forbedringen af bygningen giver de andre spillere mulighed for at få power. Prisen står på racens spilleplade, og for dwelling til trading post bliver det billigere, hvis de grænser op til anden spillers bygninger.
  De forskellige bygninger frigiver forskellige ressourcer, favor tiles og eventuelt også nye typer actions.
  Dwellings bliver til Trading Posts, som enten bliver til Stronghold eller til Temple, og Temple bliver til Sanctuary. Når en bygning opgraderes, erstattes den gamle bygning af en ny fra racens spilleplade, og den gamle bygning placeres tilbage på racens spilleplade.
  Bemærk, at opgradering af bygninger kan give andre spillere power (se nedenfor).
  Husk at nogle scoring tiles giver bonus til opgradering af bygninger.

  Action 5: Send præst til kult
  Flyt en præst over på et af de fire felter, der ved kult-sporets fod. Der kan ikke sendes mere end fire præster til hver kult, og kultmarkøren flyttes to eller tre felter alt efter, hvor præsten placeres. Når en præst er sendt til kulten, bliver den stående der resten af spillet.

  Action 6: Spendere power
  Power er de lilla power tokens, som bevæger sig frem og tilbage mellem de tre lilla felter. Power tokens bruges til at aktivere power action-felterne på spillepladen. Hver af dem kan aktiveres en gang i runden. Power kan også konverteres til præster, arbejdere og penge til en kurs, som er angivet på racens spilleplade. Spenderet power flyttes fra felt tre til felt et, og kan først anvendes, når det er ført tilbage i felt tre via felt to.

  Power tokens flyttes fra felt et til felt to til felt tre, når power erhverves, og det sker på følgende måder:

  • Som indkomst i rundens første fase fra trading posts og strongholds fra racens spilleplade samt fra bonus tiles (to styk) og favor tiles (to forskellige).
  • Fra en engangsbonus fra en town tile (se grundlæggelse af towns nedenfor).
  • Ved at avancere kultmarkøren. Når den passerer et power-felt, fås det angivne antal point.
  • Når en anden spiller bygger eller opgradere i et felt, der grænser op til spillerens bygninger. for hver tilstødende bygning og for bygningens størrelse opnås et til tre point i power, når der bygges i det tilstødende felt. For eksempel hvis gul spiller opgraderer en dwelling til en trading post ved siden af rød spillers to dwellings, et temple og et stronghold, får rød spiller i alt syv (1+1+2+3) point. Det koster sejrspoint at tage imod disse power point, og rød spiller skal nu beslutte, om denne vil betale syv sejrspoint for syv power.
  • Ofring af power: En spiller kan vælge at ofre en power fra lilla felt nummer to for hvert power point, der flyttes fra felt nummer to til felt nummer tre.

  Action 7: Særlige handlinger
  Foruden de generelle handlinger kan spillerne få adgang til ekstra handlinger. Nogle bonus tiles og favor tiles, indeholder en action, som kan aktiveres i løbet af turen, og ligeledes får nogle racer adgang til særlig handling, når de bygger deres stronghold. Nogle særlige handlinger er en action i sig selv, andre kombineres med andre handlinger (for eksempel en særlig handling, der giver en ekstra spade, kombineres for eksempel med handlingen “Transform & Build”).

  Action 8: At sige pas
  Den første spiller, som siger pas, tager Starting Player Token og er førstespiller den næste tur.
  Når der siges pas, udløses eventuelt bonussen fra Bonus Tile, og derefter leverer spilleren sin bonus tile tilbage, og vælger en af de tre andre, der ligger på bordet. Hvis der er mønter på tilen, erhverver spilleren disse.

  Andre elementer: Direkte og indirekte forbindelse – sejlads og broer
  I Terra Mystica skelnes mellem direkte og indirekte forbindelse.
  Indirekte forbindelse er med forbehold for racernes særlige evner felter, som støder til en spillers bygninger over vand. Rækkevidden er angivet ud fra spillerens sejlads-evne, og indirekte forbindelser har relevans for transformation og bebyggelse af felter, som for beregningen af størst sammenhængende område, når spillet slutter og point tælles op.
  Direkte forbindelse er felter, som fysisk ligger ved siden af hinanden, eller som er forbundet med broer (anbringes på brættet med en power action), og direkte forbindelse er relevant, når en town skal grundlægges, da bygningerne skal grænse op til hinanden direkte.

  Andre hændelser: Grundlæggelsen af towns
  Når en vis mængde af bygninger hænger sammen, udgør de en town, og spilleren kan straks erklære, at de er en town og vælge en town tile.
  En town grundlægges så snart fire bygninger (eller et sanctuary og to bygninger) hænger direkte sammen og har en samlet værdi på syv power. Spilleren vælger nu en town tile og placerer den under en bygning i byen, og erhverver sig de sejrspoint og den bonus, som er angivet på town tilen. Hvis nye bygninger kommer til, øger de byens størrelse, men udløser ikke flere bonusser.

  Tredje fase: oprydning

  Når alle spillere har sagt pas, er det tid at rydde op efter turen, og det er tid at få bonusser fra scoring tiles.

  • Scoring tiles: På højre side af hver scoring tile, er angivet en bonus, som opnås alt efter hvor stærkt man står i en af de fire kulte. På skift erhverver hver spiller sig denne bonus. Bonussen udløses ikke i slutningen af sjette runde.
  • Flyt actions tokens, som har været brugt på særlige evner, bonus tiles og favor tiles og på power actions på spillepladen.
  • Anbring en mønt på de tre bonus kort, som ingen har valgt.
  • Vend scoring tiles-brikken om.

  Sådan vindes Terra Mystica

  Spilleren med flest point efter sjette runde, når alt er talt op, er vinderen. Point scores både undervejs og til sidst i Terra Mystica, og point kommer fra mange forskellige kilder:

  • Bonus Tiles: Tre bonus tiles udløser point, når spilleren er færdig med sine actions og har sagt pas.
  • Favor Tiles: To favor tiles udløser point, når der bygges, og en favor tile udløser point, når spilleren siger pas.
  • Towns: Når en spiller grundlægger en by, vælger spilleren en town tile, og hver af dem har en pointværdi, som straks udløses.
  • Forbedringer: Når en spiller forbedrer sin skibs-værdi eller sine spader, får spilleren straks point.
  • Særlige evner: Nogle racer har evner, som udløser point undervejs i spillet.
  • Scoring Tiles: I hver runde udløser rundens scoring tiles point til en spiller, når spilleren følger brikkens angivelse.
  • Slutspillet: Når spillet er slut, får spillerne point ud fra størst sammenhængende områder, og for deres position i hver af de fire kulte.
  • At miste point: Når en spiller står til at få power via en anden spiller, koster det point. For hvert point power mistes et point på pointtavlen (se ovenfor om power).

  Vurdering af Terra Mystica

  Morten Greis
  Morten Greis mener ...

  Terra Mystica er lidt som at spille en blanding af Small World og Settlers fra Catan, hvor hver spiller har en unik evne, og hvor det gælder om at erobre terræn ved at bygge huse og byer. Fraværet af terninger og samspillet mellem de mange forskellige træk gør Terra Mystica til et spændende strategisk spil, der ved sin opsætning og sine mange muligheder får spillet til at virke overvældende, men når først spillet begynder, åbner det stille og roligt op for sine mange muligheder. Det, der ved indledningen virkede uoverskueligt, glider overraskende naturligt, når først spillet er begyndt, og det har en forholdsvis kort spilletid. Tilbage står man med et strategisk spændende “bygge”-spil, der tager de gode ting fra Settlers fra Catan og Small World og bygger et helt tredje og spændende spil.
  Terra Mystica er et familie-spil i den tungere ende af skalaen.


  Kommentarer til Terra Mystica