2 - 6 spillere
60+ min
10+ år
 • familiespil
 • temaspil
 • Realtime
 • Terningspil
 • Regler på dansk

  Det Store Parløbsspil

  Kristian List af Kristian List d. 18. August 2016

  Cyklerne suser rundt og rundt på banen, musikken spiller, og fadølshanerne står aldrig stille. Spillet om de legendariske seksdagesløb i Forum og på Århusbanen er lige så kringlet, som reglerne er i virkeligheden.

  Sådan gør du klar

  Hver spiller får et par ryttere i samme farve og placerer dem ved start- og målstregen. Den ene cykel står i midterbanen, den anden i yderbanen. Rytteren på midterbanen er den kørende rytter – ham der kører omgange og scorer point. Makkeren på yderbanen kører passivt og venter blot på at afløse, når hans kørende partner når op på siden af ham.

  Aftal at spille X antal timer eller at spillet stopper, når et rytterpar har fået X antal omgange. Udlever et grønt udbrudskort til hver spiller pr. halve time.

  Op og stå i pedalerne

  Rytternes fart afhænger af terningkast. Der kastes med to sekssidede terninger, og rytteren på midterbanen rykker lige så mange felter frem som summen af terningerne. Makkeren på yderbanen rykker frem svarende til den mindste af de to terninger. Altså hvis terningerne viser fire og seks, rykker den aktive rytter ti felter frem, mens den passive makker på yderbanen kun rykker fire.

  Her er blå rytter ved at indhente feltets bagerste, hvid, med en omgang.

  Således vil midterbanerytteren bevæge sig hurtigere frem end yderbanerytteren, og i løbet af et stykke tid indhente eller passere ham. Når det sker, skal rytterne afløse hinanden, det vil sige, at de to ryttere i princippet skal bytte bane, så yderbanerytteren går ned for at tage sin tørn. I spillet har den fysiske udskiftning ikke nogen effekt og man lader for nemheds skyld rytterne beholde deres baner og symboliserer i stedet udskiftningen med et ekstra terningekast.

  Gå i udbrud

  I inderbanen kan du køre dobbelt så hurtigt, da der er halvt så mange felter. Nedkørsel fra midterbane til inderbane sker:
  1. Når terningkast bringer rytteren til et grønt felt. Rytteren flyttes da straks ned ved pilen og kører videre derfra ved næste terningekast.
  2. Ved at aflevere et grønt udbrudskort, inden terningerne kastes. Flyt rytteren ned i inderbanen. Dette kan ske overalt på banen undtagen på røde felter.

  Opkørsel fra inderbane til midterbane sker:
  1. Når rytteren lander på et rødt felt.
  2. Når rytteren har indhentet feltets sidste rytter. Han har da vundet en omgang og rykker op i det forreste af de to ovenstående felter. Er dette felt grønt, rykker han ned igen og forsøger et nyt udbrud.

  Omgange kan også ved gunstige omstændigheder vindes ved kørsel i midterbanen. Vundne omgange noteres på resultatblokken.

  Hold styr på feltet

  Da det i spillets natur er vigtigt at holde styr på, hvem der er sidste mand i feltet, sætter man den lille markeringsbøjle over ryggen på bagerste rytter. Enhver der når op på siden af ham eller passerer, har vundet en omgang.

  Scor på indlagte pointspurter

  Point gives i pointspurter, som køres på forud aftalte tidspunkter, for eksempel hver halve time og helst efter et ur, der er synligt for alle spillere. Hvis en eller flere ryttere er i udbrud, når spurten skulle tage sin begyndelse, udskydes starten til feltet atter er i ro.

  Spurtkuponer og grønne udbrudskort

  Man starter spurten ved at rykke alle midterbanens rytter frem til målstregen. Den rytter, der lå forrest i feltet før spurten, starter. Yderbanerytterne flyttes ikke under pointspurterne, lige som inderbanen heller ikke benyttes. Den rytter, der først passerer målstregen efter en omgang, vinder fem point til parret. Nummer to får tre point, nummer tre får to point og nummer fire får ét point.

  Under pointspurter kan man øge sin rytters fart ved at bruge spurtkuponer. Dem samler yderbanerytteren op, hver gang han lander på et felt med tallet tre eller seks. Kuponerne bruges før terningekastet og lægges til resultatet. For hvert slag må rytteren højst boostes med seks.

  Når en rytter har passeret målstregen i spurten, fortsætter løbet på normal vis for hans vedkommende

  Spurtkuponer med en sammenlagt værdi af 18 kan til en hver tid veksles til et udbrudskort.

  Trængsel på banen

  Hvis en rytter på midterbanen eller inderbanen lander på et felt, hvor der i forvejen befinder sig to andre ryttere, styrter han og må rykke tilbage hvor han kom fra.
  Hvis en rytter i yderbanen lander på et felt, hvor der i forvejen er to andre ryttere, rykker han tilbage umiddelbart bag sin makker.

  Vinderen af seksdagesløbet er det rytterpar, der har flest omgange. Har to par lige mange omgange, afgøres spillet ved at se på antal scorede point. Står det stadig lige, er det seneste pointspurt, der afgør vinderen.

  Vurdering af Det Store Parløbsspil

  Kristian List
  Kristian List mener ...

  Det Store Parløbsspil er for cykelnørder og racerspilsentusiaster. Dynamikken er forholdsvis enkel, når først spillet kører, men det er også ulempen – der er ikke megen afveksling eller udvikling. Med en fadøl eller citronvand under vesten kan det dog være ganske underholdende.


  Kommentarer til Det Store Parløbsspil