2 - 4 spillere
45+ min
12+ år
 • strategispil
 • Oldtid
 • Assyria

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 19. December 2010

  Assyrien, oldtidsrige ved floden Tigris i den nordlige, frugtbare del af Mesopotamien (det nuværende nordlige Irak). Assyrien fik navn efter byen Assur, der var den vigtigste by i riget. Assyrien er en af de ældste højkulturer; rigets historie strækker sig fra ca. 1950 til 612 f.Kr.
  Kilde: Den Store Danske

  I brætspillet Assyria er hver spiller leder af en nomadestamme, der rejser rundt i ørkenen på jagt efter mad. Samtidig graver man brønde og opfører ziggurater med det formål at sprede stammens magt og få kontrol over hele Assyrien.

  Set up

  • Alle spillere vælger en farve og tager brikkerne i samme farve samt et plow-kort. Hver spiller placerer en brik på startfeltet på the score track, the camel track og the offering track. De resterende brikker blandes og sættes i tilfældig rækkefølge på the turn order track. Hver gang spillerne skiftes til at tage ture, er rækkefølgen bestemt af the turn order track.
   Den spiller, der er forrest på the turn order track, kaldes Første spiller.
  • Food-kortene blandes og lægges med bagsiden opad. Læg et expansion-kort med en værdi på fire i det første expansion-felt. Resten af kortene blandes og lægges med bagsiden opad.
  • Første spiller trækker fem food-kort – et af gangen. Kortene placeres fra venstre til højre med de kort med flest symboler til højre. Wild cards er altid placeret yderst til højre. Når de fem kort er placeret, trækkes fem nye, der lægges på samme måde i en række lige under de første fem kort.
  • Spillerne vælger efter tur et af de fire startfelter og placerer en ziggurat-base på feltet.
  • Den spiller, der står sidst på the turn order track, trækker fire kort fra food-kort stakken og vælger et af dem, som så placeres foran spilleren. Derpå får næstsidste spiller de tre fravalgte kort, vælger et, og giver dem videre …
  • Så begynder spillet. I den allerførste runde springer man såning over, og går direkte til høst.

  Selve spillet

  Et spil består af tre regeringsperioder. Den første varer to runder, de to sidste varer tre runder hver. En runde består af tre faser: Farming, Expansion, Actions.

  Farming

  • Såning: Første spiller trækker fem food-kort et af gangen. Kortene placeres fra venstre til højre med de kort med flest symboler til højre. Wild cards er altid placeret yderst til højre.
   Når de fem kort er placeret, trækkes fem nye, der lægges på samme måde, under den første rækker.
  • Høst: Første spiller tager sin turn order disc og placerer den over en af de fem søjler med kort og tager de to kort. Det gentages efter tur af alle spillerne.
  • Ny tur orden: Den spiller, hvis disc er længst til højre, bliver den nye Første spiller, nummer to fra højre er Anden spiller og så fremdeles.

  Expansion

  Spillerne skiftes til at gå gennem følgende faser:

  • Nye hytter: Spillerne tager et antal hytter fra deres stak svarende til værdien af the expansion-kort for den nuværende tur. Derpå placeres hytterne på brættet. De skal støde op til et felt, hvor der i forvejen står en hytte eller ziggurat tilhørende spilleren. Man må gerne lægge hytter, der støder op til hytter, der lige er blevet lagt.
  • Forsyninger: Hytter får nye forsyninger ved ved hjælp af food and plow-kort. Hvert symbol på kortene kan forsyne en hytte, der er placeret på felt, der har et symbol, der matcher kortet. Plow-kort og Food wild-kort tillader dig at forsyne en hytte, uanset dens symbol.
  • Sult: Alle hytter, der ikke har fået forsyninger, fjernes fra brættet.
  • Brønde: Spillerne kan vælge at grave brønde. De må placeres der, hvor tre hexogoner mødes. Dog må man ikke bygge brønde, der støder op til ziggurater, brønde må ikke placeres mellem to floder, og brønde må ikke bygges oven på andre brønde.
   Man må gerne grave flere brønde samme tur, men man kan kun grave et begrænse antal brønde i spillet.
  • Indtægter: Den første hytte placeret ved en flod giver tre kameler, efterfølgende hytter ved samme flod giver to kameler. Spillerne tæller antallet af kameler op og flytter deres brik på the camel track et tilsvarende antal felter. Du kan maksimalt tjene 10 kameler hver runde.
  • Prestige: Hver hytte placeret mellem de to floder giver 2 point. Hver hytte placeret uden for de to floder giver 1 point. Hytter placeret på et flodfelt giver 0 point.
   Hver del af en ziggurat (base, center, roof) giver et point.
   Brønde giver kun point i den regeringsperiode, de er bygget. I første regeringsperiode giver hver brønd seks point, i anden regeringsperiode fem point og i fjerde regeringspoint fire point.
   Man holder styr på pointene på the point track.

  Actions

  Så er det tid til at få brugt kamelerne. Spillerne skiftes efter tur til at foretage deres handlinger. Man må gerne foretage flere forskellige actions. Ubrugte kameler kan bruges i senere ture.

  • Byg/udvide en ziggurat. Ziggurater skal bygges på felter, hvor man har en hytte stående. Der må ikke være ziggurater på flodfelter, eller felter, der grænser op til en brønd. Det koster seks kameler at bygge en ziggurat.
   Man kan også vælge at udvide en eksisterende ziggurat. Den må kun udbygges med et level hver tur. Oven på en ziggurat-base bygger man en ziggurat-center (koster tre kameler), oven på den et ziggurat-roof (koster to kameler).
  • Skabe intriger i Assur. Det gælder om at holde sig gode venner med dignitarerne – vigtige embedsmænd og standspersoner – i Assur ved den næste oversvømmelse. Spillerne kan forsøge at påvirke the higher dignitary (fire kameler), the middle dignitary (tre kameler) og the lower dignitary (to kameler). Ved at betale det angivne antal kameler kan man placere en hytte i øverste ledige felt ud for den valgte dignitar i spilbrættets højre side.
   Man må gerne placere flere hytter i samme omgang.
  • Ofre til guderne. Ved at ofre kameler til guderne kan man forsøge at opnå deres velvilje ved næste oversvømmelse. Man kan ofre op til tre kameler, og for hver kamel, man ofre, må man flytte sin brik et felt på the offering track.
  • Købe en plow/food kort. Man må købe et af de food-kort, som ikke blev taget under høsten, og et plow-kort, hvis man ikke har et i forvejen. Prisen i kameler er angivet på kortet.

  Når alle har foretaget deres actions, er turen slut. Hvis det var ved slutningen af en regeringsepoke, kommer der nu en oversvømmelse. Ellers trækker Første spiller et nyt expansion-kort og lægger det på feltet under det sidst trukne expansion-kort.

  Oversvømmelser

  Oversvømmelser markerer afslutningen på en regeringsperiode.

  • Når der er oversvømmelse, skylles alle hytter placeret på flodfelter væk.
  • The higher dignitary giver tre influence for hver hytte, the middle dignitary giver to influence per hytte, og the lower dignitary giver et influence for hver hytte.
   Spilleren med mest influence får et antal point til the score track svarerende til værdien af expansion-kortene. Derpå fjernes expansion-kortet med den højeste værdi, og spilleren med næstmest influence får værdien af de tilbageværende expansion-kort. Derpå fjernes expansion-kortet med den højeste værdi, og spilleren med tredjemest …
   Hvis man ikke har placeret hytte på nogen af dignitarerne kan man ikke score nogen point. Til slut fjernes eventuelt tilbageværende expansion-kort.
  • Ud over at give spillerne point til the score track, giver dignitarerne også belønninger. The higher dinitary giver point til score track afhængig af antallet af hytter, man har placeret. The middle dignitary giver et plow-kort, og the lower dignitary giver et antal kameler svarende til antallet af hytter, man har placeret.
  • Spillerne belønnes også for deres ofre til guderne. Hver spiller får et point for hver ziggurat-felt på brættet. Pointtallet ganges med det tal, der er angivet på deres placering på the offering track. Derpå rykkes alle spilleres markører tilbage til startfeltet på the offering track.
  • Før starten på anden og tredje regeringsperiode placeres bonus-kortet på dets felt på spilbrættet. Ved den næste oversvømmelse lægges kortets værdi til expansion-kortenes. Første spiller trækker et nyt expansion-kort og lægger det på det første expansion-felt.

  Spilafslutning

  Spillet slutter efter oversvømmelserne efter den tredje regeringsperiode. Spillerne får point for følgende til the point score track:

  • Hvert ziggurat-brik giver et point
  • Hvert plov-kort giver et point.
  • Hvert par af kameler giver et point.

  Spilleren med flest point vinder og har nu vundet kontrollen med Assyrien.

  Vurdering af Assyria

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Assyria kan virke en anelse kompliceret ved første øjekast, så det er ikke et spil, der kan anbefales til uøvede brætspillere.

  Ovenstående regler er for fire spillere. Hvis man kun er to eller tre spillere er der nogen undtagelser, som er glimrende forklaret i spillets regelhæfte.


  Kommentarer til Assyria