1 - 4 spillere
120+ min
12+ år
 • temaspil
 • Samarbejde
 • Fantasy
 • Spirit Island

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 21. September 2017

  I Spirit Island er europæiske kolonisatorer i gang med at invadere en lille ø og udrydde den oprindelige befolkning – the Dahans. Heldigvis for beboerne på øen lever der hjælpsomme naturånder – spirits – der forsøger at smide de indtrængende tilbage i havet. Spillerne er naturånderne, der skal samarbejde om at redde øens befolkning.
  Målet i spillet er at fordrive de indtrængende. Desto mere de frygter naturånderne, desto lettere bliver det at vinde.

  Spirit islandPå hver øplade fremgår det, hvilke brikker der skal placeres på øen ved start.

  Setup

  Her er reglerne, hvis man er to til fire spillere, der følger standardreglerne. Spiller man alene eller har valgt et af spillets scenarier, er opsætningen en anelse anderledes.

  • Placer the Invader Board i den ene ende af bordet.
  • Læg Fear-markører i the Fear Pool (fire markører for hver spiller).
  • Bland Fear-kortene. Placer tre af dem på the Fear Deck-feltet. Læg derpå ‘Terror Level 3’-kortet ovenpå, og læg derpå yderligere tre Fear-kort i stakken. Derpå lægger man ‘Terror Level 2’-kortet i stakken og til slut lægges yderligere tre Fear-kort øverst.
  • Nu skal the Invader Deck konstrueres. Det består af 12 kort. Øverst er der tre Stage I-kort, derpå følger fire Stage II-kort, og i bunden er der fem Stage III-kort. Spillet kommer med fire Stage I-kort, fem Stage II-kort og seks Stage III-kort, så man fjerner – uden at se på kortene – et kort fra hver stage – når man laver kortstakken. Den placeres derpå på the Explorer Action-feltet på the Invader Board.
  • Træk derpå et tilfældigt Blight-kort, og placer det på the Blight-feltet på brættet. ‘Healthy Island’-siden skal vende opad. Placer den mængde blight-brikker, som er angivet på kortet, på the Blight-felt.
   Nu er det på tide at bygge selve øen, som dramaet udspiller sig på.
  • Der trækkes tilfældige ø-plader svarende til antallet af spillere.
  • Derpå placerer Invaders, Dahans og Blight på øens felter – det er markeret på de enkelte felter, hvor mange der skal placeres.
  • Bland Minor Power-kortene, og læg dem ved siden af øen. Det samme gøres for Major Power-kortene.
  • Placerer Energy, Cities, Towns, Explorers og the Dahans brikkerne nær brættet.
   Derpå skal spillerne beslutte, hvilken naturånd de er. I de første par spil er der anbefalinger i spillereglerne, angående hvilke ånder man bør vælge.
  • Hver spiller vælger en ånd og tager naturåndens Spirit panel og dens fire unikke power kort og alle presence-brikker og Single Turn Effect-markører i en bestemt farve.
  • Hver spiller vælger derpå en ø-plade, og placerer sin naturånd på pladen efter de vejledninger, der står på spillerens Spirit panel. Det inkluderer altid at placere presence på øen. Spilleren vender derpå sit Spirit panel om, og placerer resten af sin presence på de to rækker i feltet Presence Track. Der skal ikke placeres presence på det første felt i hver række.
   Nu er første runde næsten klar til at gå i gang. Blot skal de forbandede fremmede lige have lov at tage en første runde.
  • Vend det øverste kort i Invader-kortbunken. De indtrængede (invaders) udforsker den vendte landetype (se udforskning neden for). Kortet placeres nu med teksten opad på build-action-feltet.

  Spirit islandDet vendte kort viser, at de indtrængende vil udforske sletter i denne runde.

  Hvem kæmper mod hvem?

  Inden vi gennemgår spillets regler, er det lige på sin plads at kigge lidt nærmere på de forskellige aktører i spillet.

  Der er tre grupper på den lille ø, hvoraf to af dem arbejder sammen mod den tredje. Først og fremmest er der naturånderne (spillerne), der forsøger at hjælpe øens befolkning (the Dahans) mod de indtrængende fremmede (the invaders).

  The Dahans: Indbyggerne på øen er et fredeligt folkefærd, der kun sjældent griber til vold. De angriber kun the invaders, når de selv bliver angrebet, eller naturånderne tvinger dem til det. De er repræsenteret på spilbrættet med små svampe. En rask dahan har to livspoint og står op som en svamp. Hvis en dahan får en skade, vendes den om. Dahan giver the invaders to skade.

  The Invaders: De indtrængende fremmede er som sådan ikke ude på at udrydde øens originale befolkning. Men deres planer om at kolonisere øen og opdyrke landet ødelægger den naturlige balance. Der er tre typer indtrængende på kortet. Explorers er eventyrer, der udforsker det ukendte. De har et livspoint og giver en skade. Landsbyer har to livspoint og giver to skade. Endelig er der byer, der har tre livspoint og giver tre skade.

  The Spirits: Øens naturånder, der kæmper for at redde dem selv og øens oprindelige befolkning, der levede i harmoni med ånderne og naturen. Ånderne starter med at være svage, men vokser hurtigt i styrke. Du påvirker the Dahans og the Invaders med dine powers og medførte specielle evner.

  The Dahans er markeret med små svampe, mens de indtrængende er repræsenteret ved figurer, landsby- og bybrikker. Naturånderne er ikke fysisk til stede på brættet, men markerer deres tilstedeværelse med de flade runde skiver (presence).

  Runderne i Spirit Island

  En runde i spillet består af fem faser:

  1. Spirit
  2. Fast power
  3. Invader
  4. Slow power
  5. Time
   Spillerne bør tale sammen undervejs og koordinere deres handlinger. Disse foregår samtidig i hver runde.

  1. Spirit:
  Denne fase består af tre ting, der skal udføres i følgende rækkefølge:

  • Grow: Vælg en af mulighederne på Growth-sektionen på dit Spirit-panel. Du bestemmer selv rækkefølgen i de ting, du skal gøre, men alle tingene i den mulighed, du vælger, skal udføres (såfremt det er muligt). Valgmulighederne er oftest en kombination af at få brugte power-kort tilbage, få ekstra energy, placere presence på brættet (og derved få frigivet felter på dit Spiri- panel) samt få nye power-kort.
  • Gain energy: Du modtager en mængde energi svarende til det højeste synlige tal på dit Energy presence-track.
  • Spil power cards: Vælg de power cards (slow og fast), som du vil bruge i denne runde. Antallet af kort, du kan spille, fremgår af the Card plays presence track. Du skal betale for kortene nu, men deres effekter sker først senere.

  2. Fast power:
  I denne fares bruges fast powers, både naturåndernes særlige medførte evner og de kort, man har spillet. Spillerne gør dette samtidig. Hvis timing er vigtig, bestemmer spillerne selv, hvilken power der sker først. Dog kan en power ikke afbryde en anden power.

  3. Invaders:
  Denne fase består af fire trin, i følgende rækkefølge:

  • Blighted island: Hvis Blight-kortet ligger med ‘Blighted Island’-siden opad, skal de følge de instrukser, der er på kortet.
  • Fear: Hvis der er blevet optjent Fear-kort, vender man disse kort, og afvikler deres effekter et for et. Derpå placeres de på Fear discard-feltet. Man skal kun bruge de effekter på kortet, der svarer til det nuværende fear-level.
  • Invader actions: Dette trin består af tre undertrin: Ravage, Build og Explore.
   Under Ravage ser man på, om der ligger et Invader-kort på Ravage Action-feltet på The Invader Board. Hvis det er tilfældet, er der ravage på felter på øen, der har samme terræn som på Invader-kortet. Ravage betyder, at først giver de indtrængende skade til the Dahans og selve øen. Derpå giver eventuelle overlevende Dahans skade tilbage.
   Byer giver tre skade, landsbyer giver to skade, og eventyrer giver en skade. Når skaden skal fordeles til the Dahans, skal det gøres, så flest muligt Dahans dør. Hvis landet tilføres to eller mere skade, skal der lægges en Blight-brik på landet (se mere om Blight længere nede).
   Hver Dahan giver de indtrængende to skade. De vil kæmpe tilbage, selvom de ikke fik nogen skade på grund af hjælp fra naturånderne. De vil dog ikke kæmpe, hvis ravage er sprunget over eller stoppet undervejs.
   Man markerer skade på Dahans, byer og landsbyer ved at vende brikkerne om.
   Under Build kigger man på Invader-kortet på Build Action-feltet. De indtrængende bygger på hvert felt på øen, der har samme terræn som på Invader-kortet, hvor de er til stede. På feltet, hvor der er flere landsbyer end byer, placerer man en ekstra by. I alle andre tilfælde placerer man en landsby.
   Under Explorer vender man det øverste kort i Invader-kortbunken. De indtrængende udforsker denne terræntype på brættet. Feltet skal dog enten rumme en by/landsby, eller støde op til et felt med en by/landsby/havet. Man skal altid kun tilføje en indtrængende til feltet.

  Advance Invader Cards: Alle Invader-kort flyttes et felt. Ravage-kortet ryger i skraldebunken, Build flyttes til Ravage, Explorer til build.

  4. Slow Power
  I denne fase bruges slow powers, både naturåndernes specielle medførte evner og de kort, man har spillet. Reglerne er de samme som under fast powers.

  5. Time
  Dette er rundens oprydningsfase. Spillerne placerer alle de power-kort, som de brugte i runden, i deres private skraldebunke. Alle elementer fjernes, al skade uddelt i runden fjernes (det vil sige rejs brikkerne på øen op).

  Særlige regler

  • Blight: Ødelæggelser og sygdom er en del af naturens kredsløb. Problemet er blot, at de fremmede forstyrrer naturens kredsløb og ødelægger for meget. Det er i spillet repræsenteret ved Blight. Når et felt modtager to skade eller mere, skal man placere en Blight-markør på feltet. Det ødelægger en presence fra hver naturånd, der var til stede på feltet. Hvis man skal placere en Blight-markør på et felt, hvor der allerede i forvejen var en, skal der også placeres et Blight-markør på et tilstødende land (med risiko for en kædereaktion, hvis der også er en Blight-markør der). Hvis der kommer for meget Blight i spil, vil spillerne tabe.

  Naturåndernes særlige evner står beskrevet i bunden af deres spirit-panel.
  • Naturåndernes særlige evner: Alle naturånderne er udstyret med særlige, unikke evner. Evnerne kræver dog oftest, at særlige forhold er opfyldt, for at de kan bruges. For eksempel beskytter naturånden Vital Strenght of the Earth mod tre skade i alle de felter, hvor den har to presence.
   Andre evner kræver, at man har særlige elementer, som man får ved at bruge power cards. Hvert power card repræsenterer forskellige elementer – vand, planter, dyr, ild, månen, solen etc. – som man får ved at bruge kortet. Får man i en runde de rigtige elementer, kan man bruge den særlige evne, der kræver netop disse elementer.

  Sådan vinder/taber du spillet

  Det er terror-niveauet, der afgør, hvad spillerne skal opfylde for at vinde. I begyndelsen (terror niveau 1) frygter de indtrængende slet ikke naturånderne, og de skal derfor udryddes fuldstændigt på øen, for at spillerne vinder. Senere lærer de indtrængende at frygte naturånderne (terror niveauet stiger), hvilket gør det lettere for spillerne at vinde. På Terror niveau 2 skal man udrydde alle byer og landsbyer for at vinde. På Terror niveau 3 skal alle byer udryddes.

  Spillerne kan tabe spillet på tre forskellige måder:

  • Hvis det sidste Blight fjernes fra et Blight-kort, og teksten på kortet meddeler, at man har tabt.
  • Hvis en af naturånderne ikke har presence på øen (det dør den af).
  • Man skal trække et Invader-kort, men bunken er tom.

  Vurdering af Spirit Island

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Spirit Island er et coop-spil for øvede brætspillere.
  Læringskurven er halvstejl, men til gengæld er det et spil, der kan spilles igen og igen, uden at det føles ensformigt. Først og fremmest takket være de mange forskellige naturånder, hvis forskellige evner gør, at du ikke bare kan bruge den samme vinderformel i hvert spil. Men også fear- og invader-kortene samt power-kortene hjælper til at skabe variation.
  Spillet har også den styrke, at det modsat mange andre coop-spil ikke opmuntre til, at en dominerende spiller styrer det hele. I begyndelsen spiller hver spiller nærmest for sig selv, men senere er det muligt/nødvendigt at samarbejde. Og der er for meget at holde styr på, til at en spiller kan sidde og overskue det hele. For eksempel har det stor betydning, hvilke elementer der er på dine power-kort, idet den rigtige kombination kan tillade dig at bruge din naturånds særlige evner. Derfor kommer der fokus på samarbejde: ‘Jeg har et problem her. Kan en af jer hjælpe mig med det?’
  En af anden fordel er, at man – hvis spillet virker for let – kan øge sværhedsgraden. Dels ved at vælge mere komplicerede spirits, dels ved at spille med modstandere (adverseries) eller scenarier. Modstandere kommer i form at kongerigerne Sverige, England eller Brandenburg-Preussen. De ændrer hver især nogle regler i spillet og kan spilles i forskellige sværhedsgrader. Scenarier ændrer på naturåndernes situation eller deres evner. Det er muligt at kombinere scenarier og modstandere.


  Kommentarer til Spirit Island