4 - 8 spillere
45+ min
15+ år
 • familiespil
 • partyspil
 • Realtime
 • Regler på dansk

  Plingo

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 4. May 2017

  I selskabsspillet Plingo skal der gættes ord på tid, men selvom det kun er en spiller, der må gætte, skal alle være koncentreret konstant. Det gælder nemlig om at hugge tjansen som den, der hjælper med at give ledetråde til det ord, der skal gættes.

  Setup

  • Hver spiller får en blyant og skriveblok.
  • Ordkort, klokken og timeglas placeres midt på bordet.

  I Plingo skiftes spillerne til at skulle gætte ord ved hjælp af ledetråde fra de andre deltagere. Kun en deltager ad gangen må give ledetråde, så en stor del af spillet handler om at hugge retten til at give ledetråde.

  Runder i Plingo

  Indledningsvis aftaler spillerne, hvor mange runder, der skal spilles. Jo flere spillere, desto færre runder anbefales.
  Den klogeste spiller starter med rollen som gætter. Denne skal forsøge at gætte et ord hemmeligt ord. Når gætterens tur er færdig, går rollen som gætter videre til næste spiller i urets retning. Når alle spillere har haft en tur som gætter, er en runde slut.
  Hver tur består af to faser: skrivefasen og gættefasen.

  • Skrivefasen:
   Gætteren trækker et ordkort og viser det til de øvrige spillere, men uden selv at kigge på kortet. Det lægges derpå med bagsiden opad på bordet.
   Derpå ringer gætteren med klokken, og alle de øvrige spillere skal skrive syv stjæleord ned, som hjælper med at gætte ordet på ordkortet. Den første, der har skrevet syv ord ned, ringer med klokken. Herefter må de øvrige ikke skrive flere ord ned. De må dog gerne færdiggøre det ord, de var i gang med. Hermed slutte skrivefasen og gættefasen begynder.
  • Gættefasen:
   Spilleren til venstre for gætteren er stikordsgiveren. Han må, som den eneste, give stikord til gætteren. Imidlertid kan man miste rollen som stikordsgiver i løbet af gættefasen.
   Timeglasset vendes, og stikordsgiveren må give stikord til gætteren. Følgende regler skal overholdes:
   1. Stikordsgiveren må kun sige et ord ad gangen.
   2. Stikordsgiveren må ikke lave sætninger.

  Herudover må stikordsgiveren sige alle ord, dog ikke det hemmelige ord (eller dele af det).
  Hvis stikordsgiveren siger et ord, som en af de andre spillere har noteret ned som stjæleord, kan denne deltager ringe med klokken og overtage rollen som stikordsgiver. Er der flere, der har noteret samme ord, er det den, der er hurtigst og ringer, som vinder.

  Hvis gætteren finder, at stikordsgiveren er for langsom til at komme med stikord, eller at ordene er for dårlige, må vedkommende sige plingo, hvorefter den første spiller, der ringer med klokken, overtager rollen som stikordsgiver.

  Gættefasen kan ende på tre forskellige måder:

  • Ordet gættes:
   Både gætter og stikordsgiver får to point. Gætteren mister rollen, der i stedet overgår til næste spiller i urets retning. En ny tur starter.
  • Timeglasset løber ud:
   Alle deltagerne – undtagen gætteren og stikordsgiveren modtager et point. Gætteren mister rollen, der i stedet overgår til næste spiller i urets retning. En ny tur starter.
  • Ordet afsløres ved et uheld:
   Hvis stikordsgiveren kommer til at sige det ord, der skal gættes (eller dele af det), slutter turen. Alle deltagere – undtagen stikordsgiveren får et point. Gætteren trækker et nyt ordkort og en ny skrivefase indledes.

  Hvor præcist skal man formulere sig?

  Hvor præcist skal man have formuleret sig på skrift, for at kunne tillade sig at ringe med klokken og stjæle rollen som stikordsgiver? Netop det spørgsmål kan nemt starte en ophedet diskussion, og derfor har spildesignerne meget fornuftigt forsøgt at præcisere det i reglerne. Der er tre tilfælde, hvor man ikke skal have skrevet det helt præcise ord.

  1. Ordet er skrevet i en anden form, altså ental eller flertal.
  2. Ordet er skrevet i en anden tid eller form, altså nutid/datid eller bydeform/navneform.
  3. Ordet er skrevet som et navneord, der indgår i et sammensat ord, som stikordsgiveren bruger.

  Hvem vinder?

  Når den sidste runde er færdigspillet, tælles antallet af point op. Spilleren med flest point vinder.

  Vurdering af Plingo

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Plingo er et dansk udviklet spil, som på effektiv vis sørger for, at alle deltagere er involveret konstant. Du skal hele tiden være opmærksom på, hvad der foregår, hvis du vil vinde spillet.
  Spillet formår virkelig at udfordre dit ordforråd. Du skal beskrive noget, hvor du ved, at hvis du bruger de første ord, der lige falder dig ind, så er der stor risiko for, at en af modstanderne afbryder dig. Men samtidig kan du ikke bruge oceaner af tid på at finde på den rigtige beskrivelse, idet du jo er under tidspres.
  Spillet var nomineret til årets selskabsspil ved Guldbrikken 2016.


  Kommentarer til Plingo