3 - 5 spillere
30+ min
6+ år
 • børnespil
 • Mare Balticum

  Kristian List af Kristian List d. 29. December 2016

  I Mare Balticum er du kaptajn for en hel fiskerflåde og skal udnytte så mange af havets ressourcer, du kan, inden vinteren fryser Østersøen til.

  Klart skib!

  Læg pladen på bordet og vælg en farve hver. Hvis I er tre spillere, tager I fem kuttere hver. Er I fire, tager I fire kuttere, og er I fem, tager I kun tre kuttere. Tag desuden en spillerplade og fem ’company tokens’.

  Kom nu 68 fiske- og ravbrikker i posen og ryst. Træk en brik af gangen og placer på pladen med forsiden opad. De lyseblå felter er lavt vand, så her skal der kun ligge én. De mørkeblå er ude på dybt vand, hvor I placerer to brikker.

  Kom derpå de seks tidsbrikker i posen og ryst igen.

  Bland ’demand tokens’, dem med forskellige fisk på, og placer dem vilkårligt på de otte felter i de fem havne, så I kan se, hvor behovet for de forskellige fisk er. Ingen af havnene må have samme fisk mere end én gang.

  Den spiller, der sidst har set en fisk, får startbrikken og placerer en af sine både i en havn. Derpå går turen med uret rundt, indtil alle har placeret deres kutter. Der kan godt være mere end én spiller i hver havn.

  Kast nettet ud

  En kaptajn har tre muligheder, hver gang det er hans eller hendes tur. Man kan sejle, fiske eller losse, og man kan gøre tre ting i alt. For eksempel sejle to gange og fiske én gang.

  Sejle

  Man kan flytte en af sine kuttere til et vilkårligt felt på pladen, så længe hele flåden stadig har kontakt til hinanden. Det vil sige, at alle flådens skibe skal ligge på felter, der støder op til hinanden.

  I første runde sejler hver kaptajn deres resterende flåde ud fra den havn, de har valgt at starte fra. Kutterne placeres på felterne, der støder op til havnen.

  Der kan sagtens være skibe fra mere end én flåde på et felt.

  Fiske

  Når man vælger at fiske, samler man den fiske- eller ravbrik, der ligger på det felt, hvor ens kutter er. Er det en ravbrik, lægges den med bagsiden opad på spillerpladen. Er det en fiskebrik, lægges den med forsiden opad i et af de fem lastrum på spillerpladen. Der må højst ligge én brik i hvert lastrum. Er der ikke plads, kan kaptajnen vælge at smide fisk over bord, for at gøre plads til den nye fangst. Dette tæller ikke som en af de tre handlinger, kaptajnen har.

  Der lægges nye brikker i havet, når en spillers tur er overstået, og der er felter på pladen uden hverken kuttere eller fiske-/ravbrikker.

  Losse

  Så længe en enkelt kutter i flåden er i havn, kan kaptajnen losse sin fangst her. Man flytter de fisk, havnen efterspørger, over i lagerhuset på spillerpladen. Her er vist flere bygninger, men i spillet regnes det for at være ét stort lager, der kan rumme uendeligt mange fiskebrikker.

  Tiden går

  I posen er der seks tidsbrikker. Når man i forbindelse med supplering af nye fisk i havet trækker en tidsbrik, sættes spillet på pause et øjeblik. Hver spiller skal nu vælge en af deres ’company tokens’ og placere den på en af markedspladserne nederst på spillerpladen. Fire ’company tokens’ har tal på, der hver indikerer, hvor meget kaptajnen satser på en speciel type fisk. De placeres med forsiden nedad på de respektive markedspladser, hver gang der dukker en tidsbrik op.

  Den sidste ’company token’ har et pengeskab på. Når man spiller denne, skal man betale en slags skat og aflevere to fisk eller to stykker rav. Brikkerne udgår af spillet.

  Når den sjette tidsbrik trækkes fra posen, er spillernes fem ’company tokens’ allerede blevet placeret, og brikken indikerer, at vinteren er kommet. Runden spilles færdig, indtil man når spilleren med startbrikken.

  Sælg fangsten

  Nu er det tid til at sælge fangsten og se, hvem der scorer højest og vinder spillet. Smid alle de fisk ud, der stadig er i lastrummet øverst på spillerpladen. Vend derefter alle ’company tokens’ om, så det afsløres, hvilken type fisk, de enkelte kaptajner har satset mest på. Hver enkel fisk multipliceres med det tal, der står på den tilhørende ’company token’. Hver ravbrik giver ét point.

  Spilleren med flest point vinder.

  Vurdering af Mare Balticum

  Kristian List
  Kristian List mener ...

  Mare Balticum er et fint lille spil udført i en dejlig kvalitet. Der er noget for taktiksansen for de små børn, som målgruppen består af. Desværre er spillet næsten for nemt, så det efter første gang virker lidt tandløst. Så hjælper det dog med de to tillægsregler, der henholdsvis påvirker efterspørgslen på fisk og introducerer en kontrakt med forudbestemte fangster.


  Kommentarer til Mare Balticum