2 - 4 spillere
15+ min
 • børnespil
 • Magic Maze Kids

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 22. November 2018

  I et forsøg på at fremstille guld er kongen kommet til at trylle sig selv om til en frø. Det er nu op til hans to børn – prinsen og prinsessen – og hoffets troldmand og ridder at få tryllet kongen tilbage. Det sker ved at lave en magisk eliksir, men først skal man skaffe ingredienserne.
  Magic Maze Kids er samarbejdsspil for børn. Det er – som navnet antyder – en mere simpel variant af Magiz Maze, hvor alle spillere styrer samtlige figurer på brættet. Imidlertid er man hæmmet af, at hver spiller kun kan rykke figurerne i bestemte retninger. Spillerne skal således samarbejde for at vinde spillet.
  Spillet indeholder en meget udførlig tutorial, der på yderst pædagogisk vis gennemspiller samtlige figurer og udfordringer, som børnene møder i spillet. Nedenfor gennemgås selve spillet.

  Spillet er sat op. Nu skal heltene i gang med at opfulde missionerne.

  Setup

  • Læg spillepladen mærket D på bordet.
  • Fordel handlingskort. Hvis der er to spillere, får hver spiller to kort. Er I tre spillere, får to af spillerne et kort og den tredje spiller får to kort. Hvis I er fire spillere, får hver spiller et kort. Hvis man har to handlingskort, skal man altid have kort, der peger i den stik modsatte retning. Hver spillers aktionskort er markeret med en pil. Den skal pege i samme retning som pilen på spillebrættet.
  • Placer de fire helte – prinsen, prinsessen, ridderen og troldmanden – på fire blanke felter.
  • Placer dragen, de to griffer, de to enhjørninge og minotauren på deres startfelter på spillepladen.
  • Placer tidsmarkøren på tidsfeltet markeret med et flag.
  • Placer gryden og ingrediensbrikkerne mærket ‘BCD’ ved siden af spillepladen.
  • Placer kongekortet ved siden af spillepladen. Frøsiden skal vende opad.
  • Træk tre missionskort og placer dem oven på kongekortet med bagsiden opad.
  • Vend det øverste af missionskortene samt timeglasset, og så er I i gang.

  Hver gang man opfylder en mission, smider man en ingrediens i gryden.

  Sådan spiller I Magic Maze Kids

  Hver spiller har et eller to handlingskort, der bestemmer, hvordan spilleren må flytte brikkerne på spillebrættet. En spiller kan flytte brikker til venstre, en kan flytte brikker til højre, en kan flytte brikker opad og en nedad.
  Alle spillere må flytte samtidig, og man må både flytte heltene og monstrene på brættet. Hver af heltene har en særlig evne, der kan hjælpe dem i spillet:

  • Prinsen kan springe over en anden brik, hvis der er et ledigt felt bag brikken.
  • Prinsessen kan svømme over floden, hvis der er et ledigt felt på den anden side.
  • Troldmanden kan teleportere via portaler på brættet.
  • Ridderen kan skyde genvej via særlige stier i spillebrættets skove.

  Omvendt er monstrene fastlåste på brættet, og må ikke bevæge sig udenfor de afmærkede felter på spillebrættet.
  Spillerne må flytte brikker, lige så tosset som de vil. Men altså kun i den retning, der er bestemt af deres handlingskort. Det gælder om at få heltene til opfylde de missioner, der fremgår af missionskortene. Det kan enten dreje sig om at få en helt hen på et bestemt felt, eller om at få to helte til at mødes.

  Hver gang man opfylder en mission, tager man den ingrediensbrik, der fremgår af misisonskortet og placerer på missionskortet. Når kortet er fyldt ud, kommer man alle ingredienser i gryden og tager det næste missionskort.
  Hvis en af heltene flyttes hen på et felt med timeglasset, vendes dette, og tidsmarkøren flyttes videre til næste timeglasfelt i urets retning. Hvis timeglasset løber tør for sand, fjernes alle ingrediensbrikker fra det øverste missionskort, og der trækkes et fjerde missionskort fra kortbunken, som spilleren nu også skal fuldføre.

  Sådan vinder I spillet

  Når spillerne har fuldført alle deres missionskort (som reglen tre, medmindre de har har problemer med tiden), er deres magiske bryg færdig. Kongekortet vender, så løvesiden vender opad.

  Sværere spil

  Følgende regler kan tilføjes spillet, så det gøres sværere:

  1. Stilhed: Spillerne må kun tale ved begyndelsen af spillet, når der vendes nye missionskort, og når timeglasset vendes. Resten af tiden skal de være stille.
  2. Kommunikation forbudt: Undervejs i spillet må spillerne ikke kommunikere. De må ikke tale, ikke pege, ikke lave grimasser. Den eneste form for kommunikation, der er tilladt, er at stirre på en spiller for at fortælle vedkommende, at man ønsker, at de foretager sig noget. Man må dog tale ved begyndelsen af spillet, når der vendes nye missionskort, og når timeglasset vendes.
  3. Planlægning forbudt: Al tale og kommunikation er forbudt under hele spillet. Man må dog gerne påpege, hvis nogen bryder en regel.
  4. Byt handlingskort: Hver gang et missionskort fuldføres, giver man sit/sine missionskort til spilleren til venstre.
  5. Tidspres: Hvis timeglasset løber tør, taber man spillet.
  6. Begrænset tid: Hvis timeglasses når tilbage til sin startposion, taber I spillet. Det betyder i praksis, at man kun kan vende det tre gange. Det giver jer cirka 20 minutter.
  7. Endnu mindre tid: Hvis timeglasses når tilbage til startpositionsfeltet, taber I spillet. Timeglasset starter dog ikke på startspositionsfeltet, men på et af de andre felter. Det giver jer 5, 10 eller 15 minutter til at fuldføre spillet.

  Vurdering af Magic Maze Kids

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Magic Maze er et rigtigt godt introduktionsspil til samarbejdsspil for de allermindste. Spillets brikker er af høj kvalitet, og temaet fanger med det samme.
  Der er gjort rigtigt meget ud tutorial-delen, faktisk fylder det syv ud af otte spilleplader i spllet. Vi brugte en time på at gennemspille tutorialdelen og har siden kun brugte den rigtige bane. Det efterlader en med følelsen af, at der er rigtigt meget spild i spillet. Det havde været federe, hvis der havde været flere rigtige baner, fremfor at størstedelen af spillepladerne er noget, der bare samler støv.
  Spillet er godt til de mindste, mens de lidt større ret hurtigt kommer til at kede sig, da udfordringerne er ret begrænsede. Men så kan de jo passende blive introduceret til Magiz Maze.


  Kommentarer til Magic Maze Kids