2 - 4 spillere
45+ min
8+ år
 • familiespil
 • Behændighed
 • Oldtid
 • Regler på dansk

  Enigma

  Johnn Esbensen af Johnn Esbensen d. 10. April 2013

  Gemt under sandet har arkæologer fundet et gammelt tempel kaldet Enigma. Overleveringerne taler om skjulte skatte så store, at de er gemt i skjulte kamre, der kun kan åbnes når gåderne løses. Kan du og dine arkæologer løse gåderne og finde skattene ?  I Enigma leder spillerne et hold arkæologer, der udforsker templets hemmeligheder og forsøger at løse dets gåder og derved placere tempelbrikker på bordet. Spillerne skal herefter placere deres arkæologer i de udforskede rum, for at score point. Den spiller der først får 15 point vinder spillet.

  Sådan starter du Enigma

  • Placer start-tempelbrikken på midten af bordet. (Den med Enigma logo)
  • Sorter tempelbrikkerne efter gådetype og placér dem med gådesiden nedad i fire bunker på forsyningspladen
  • Placer gådestykker på deres tilsvarende pladser ved forsyningspladen
  • Hver spiller vælger en farve og placerer 1 arkæolog på startpladsen på pointskalaen og de
   3 resterende arkæologer foran sig
  • Yngste spiller starter og får startspiller markøren

  Runderne i Enigma

  Spillet forløber over flere runder, hvor hver runde består af fire faser:

  1. Vælg en tempelbrik
  2. Løs gåderne
  3. Kontrollér løsningerne og placér tempelbrikkerne på bordet
  4. Runden slutter

  Vælg en tempelbrik

  Begyndende med startspilleren vælger spillerne efter tur en tempelbrik fra forsyningspladen og placerer den foran sig med tempelsiden opad. Tempelsiden af brikken viser en del af templet med korridorer og farvede rum. Den anden side af brikken viser den gåde, som spilleren skal løse. Når gåden er valgt, tages de tilhørende gådestykker. Kun én spiller kan løse en bestemt gådetype i hver runde.

  Løs gåderne

  Når alle spillerne har valgt en tempelbrik og taget de tilhørende gådestykker, vendes alle tempelbrikkerne samtidigt og spillerne begynder at løse deres gåder.
  Spillerne fortsætter med at løse deres gåder, indtil en af spillerne vender timeglasset. Man må gerne vende glasset, før man selv er færdig. Når tiden løber ud, skal alle spillere straks stoppe med at løse deres gåder.

  Kontrollér løsningerne og placér tempelbrikkerne på bordet

  Når tiden er gået, skal spillerne i fællesskab kontrollere, om gåderne er løst rigtig. De spillere, der har løst deres gåde korrekt, må placere deres tempelbrik på bordet. Spillere, der ikke løst deres gåde rigtigt, lægger tempelbrikken tilbage i æsken.

  Når en tempelbrik skal placeres på bordet, skal den lægges til de allerede placerede tempelbrikker, således at den har mindst én side til fælles med en anden tempelbrik på bordet. Straks efter at have placeret en tempelbrik på bordet, kan du placerer en af dine arkæologer i et af de farvede rum.

  Korridorerne forbindes i et netværk af gange. Et netværk er åbent, hvis det indeholder mindst en korridor der ikke ender i et rum eller en afslutning. Et netværk er lukket, hvis alle dets korridorer er lukkede. Hvis et netværk lukkes får spillerene point. Hver arkæolog giver 1 point for hvert rum i netværket, som har samme farve som rummet, hvor arkæologen var i. Når et netværk lukkes fjernes arkæologerne fra tempelbrikkerne.

  Runden slutter

  Spillerne kontrollerer om en eller flere spillere har opnået 15 point, hvorved spillet slutter. Hvis dette ikke er tilfældet, går startspiller brikken videre til næste spiller og en ny runde starter.

  Gådetyper

  I Enigma findes der 4 gådetyper, der alle kræver rummelighed- eller matematisksans.

  Tangramgåde

  I Tangramgåden skal du placere alle syv tangramgåde-stykker på tempelbrikken, således at stykkerne dækker det viste billede.
  Stengåde

  Med de 4 stengåde-klodser skal der bygges en figur, der set lige oppefra fuldstændigt ligner billedet på gådebrikken. Figuren bør bygges tæt på brikken, så det er let for de andre spillere at sammenligne den med billedet. Alle stengåde-klodser skal enten ligge fladt oven på bordet eller oven på en anden stengåde klods. Hvis der er huller under en eller flere af klodserne, accepteres løsningen ikke.


  Vægtgåde

  I vægtgåderne skal du forsøger at balancere vægten ved at placere vægt-diskene i kopperne på vægten. Det lille nummer under koppen fortæller, hvor meget én disk i den kop vejer. Du skal placere diskene i kopperne sådan, at summen af vægt på begge sider af vægten er den samme. Antallet af diske, du skal bruge, er vist i nederste højre hjørne på brikken. Du skal bruge hele det antal diske, som brikken viser.

  Akvæduktgåde

  Ved at placere akvædukt-brikkerne oven på gådebrikken, skal du få alle akvæduktkanaler til at ender i en tunnel. Den rigtige løsning kan bestå af flere uafhængige akvædukt-netværk. Ikke alle 9 akvædukt-brikker skal bruges i hver gåde. De brikker der IKKE skal bruges er vist med et rødt kryds på gådekortet.

  Afslutning på Enigma

  Spillet slutter når en eller flere spillere har opnået 15 point. Den spiller der har flest point vinder.

  Vurdering af Enigma

  Johnn Esbensen
  Johnn Esbensen mener ...

  Enigma er et underholdende familiespil, der under tidspres udfordrer spillernes rummelighedssans. De mange sjove gåder og muligheden for strategisk placering af brikkerne giver udfordring til både børn og voksne. Spillets komponenter er lækkert udført og gåderne varierede. Enigma kan spilles på ca. 45 min. men kan også gøres kortere, ved at nedsætte pointmålet.


  Kommentarer til Enigma