2 - 4 spillere
30+ min
10+ år
 • krigsspil
 • Terningspil
 • Fantasy
 • Dragon Dice

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 16. August 2018

  Dragon Dice er et collective dice-spil fra 1995. Der kom et par stykker af den slags i kølvandet på kortspillet Magic the Gatherings enorme succes, uden at de dog slog rigtig igennem. Dragon Dice er kommet i nyere udgaver, hvor reglerne er blevet væsentlig ændret. Dette er en gennemgang af reglerne til det originale spil fra 1995, hvor spilleren har sin egen hær af terninger, der repræsenterer bestemte racer. En hær kan sagtens bestå af flere forskellige racer.
  En del af spillet går ud på, at man skal samle terninger til sin hær.

  I Dragon Dice er terningerne din hær. Og når tropperne dør, har du færre terninger at rulle.

  Inden spilgennemgangen er der lige et par udtryk, som det hjælper at få forklaret. Terninger er – ikke overraskende – omdrejningspunktet i Dragon Dice. Hver spillers hær består af sekssidede terninger – dog kan den også rumme tisidede terninger, hvis man er i besiddelse af udvidelser til spillet (kicker packs).
  Terningerne repræsenterer forskellige slags tropper. For eksempel består dværgehæren af fem slags tropper: Heavy, light, missile, cavalry og magic. Terningerne kommer i forskellige størrelser. Jo større den er, desto stærkere er den. Den mindste terning tæller for et health point (hp), de største tæller for tre hp. De mindste terninger er de mest almindelige.


  Terningernes farver repræsenterer forskellige elementer:
  • Guld = jord
  • Blå = luft
  • Rød = ild
  • Grøn = vand
  • Sort = død

  Spillets racer, som er repræsenteret ved terninger, består alle af to forskellige farver/elementer:

  • Coral elves: Blå og grøn
  • Dwarves: Guld og rød
  • Goblins: Guld og sort
  • Lava elves: Rød og sort

  Man kan få andre racer via udvidelsespakker – kicker packs – som har andre farvesammensætninger, samt monster – tisidede terninger – som er allierede med bestemte farver.
  Hver spiller har sin hær opdelt i tre: en home army, en campaign army og en horde.
  Hærenes mål er at erobre terrænterninger (ottesidede terninger). De har også forskellige farver, der repræsenterer forskelligt terræn. Terningens øjne angiver afstanden mellem to hære, samt hvilke type kamp de kan udføre (nærkamp, afstandskamp, magi).
  Hver terrænterning har også et særligt symbol, som repræsenterer en særlig lokation (by, tempel, tårn eller standing stones), som giver spilleren, der kontrollerer terningen, ekstra fordele.

  Her kan man se, hvordan ens tropper er fordelt.

  Setup

  • Først og fremmest skal I afgøre, hvor stor konflikten skal være. I spiltermer hvor mange health point (hp), hver hær består af. En god størrelse er 23 hp. Herudover skal hver spiller have en drage terning + en ekstra drage terning for hver 25 hp i hans hær. Så hvis man bruger en hærstørrelse på 50 hp, skal man bruge tre drage terninger.
  • Hver spiller splitter nu – i hemmelighed – sin valgte hær op tre dele – opdelt på racer. En race bliver hans home army, en anden bliver hans campaign army. Den sidste bliver en horde. Det noteres på en seddel, hvilke der er hvilke. Har en spiller ikke tre racer, må han splitte en af sine racer i to. Bemærk, at drageterninger ikke er en del af denne opdeling. De placeres i stedet i spillerens kirkegård for døde armeer – dead unit area.
  • Nu skal der vælges terræn. Der er fire typer terræn i spillet – slette, kyst, bakker og sump – som repræsenteres ved hver deres terning. Hver spiller vælger en terrænterning, som bliver hans home terrain. Derpå vælger hver spiller endnu en terrænterning, som bliver hans bud på grænse-terræn.
  • Spillerne afslører nu deres valgte hære. Begge spillere ruller deres horde og tæller manøvre ikoner. Spilleren med flest bliver first player. Spilleren med næstflest bliver 2nd player, etc. Det anbefales, at spillerne bytter pladser, så de sidder i rækkefølge (i urets retning). First player vælger nu, hvilken af de foreslåede grænseterrænterninger, der skal bruges. De øvrige fjernes fra spillet.
  • Dernæst skal tropperne placeres. To regler skal overholdes i den forbindelse:
   1. En spiller må kun placere én hær på hver terrænterning, og
   2. der må ikke være mere end tre hære på en terrænterning.

  Med ovenstående regler i mente placerer first player sin home army på sin home terrain, sin horde på en anden spillers home terrain og sin campaign army på et valgfrit terræn på bordet. Derpå placerer næste spiller (2nd player), indtil alle har placeret deres hære.

  • Nu mangler kun en ting, inden slaget kan gå i gang, nemlig at bestemme afstandene på terrænterningerne. Hver spiller ruller sin home terrænterning, og lader terningen ligge på det tal, den viser. First player ruller grænse-terræn terningen. Alle 8’ere skal slås om.

  Spillerne skiftes til at være den aktive spiller, hvor man dirigere sine tropper rundt på terrænterningerne.

  Runder i Dragon Dice

  First player begynder. Når hans tur er overstået, går turen videre til næste spiller i urets retning, og sådan fortsættes det, indtil spillet er slut.
  I en spillers tur må han handle med to af sine hære, og derpå foretage en handling med tropper, der er i reserve (hvis der er nogen). Det vil sige, at han har tre handlinger:

  1. First March
  2. Second March
  3. Reservebevægelser
   De første to handlinger foregår på samme måde, mens den sidste alene handler om at flytte tropper fra/til reserverne.

  Under First og Second March må spilleren udføre to handlinger i nævnte rækkefølge.

  1. Maneuver: Må forsøge at ændre terrænterningen et tal op eller ned.
  2. Action: Må udføre nærkamp, afstandskamp eller magic (afhængig af, hvad terrænterningen viser).

  Under Reservebevægeler må spilleren udføre to handlinger i nævnte rækkefølge.

  1. Reinforce: Spilleren må flytte tropper fra sin reserve til en terrænterning. Hvis han allerede har tropper på den valgte terrænterning, slutter de sig til den hær. Har han ikke tropper i forvejen på den valgte terrænterning, bliver de en selvstændig hær.
  2. Retreat: Spilleren må flytte tropper fra en terrænterning til sin reserve. Tropper i reserve opbevares til højre for spilleren.
   Ved både reinforce og retreat vælger spilleren selv, hvor mange tropper han vælger. Man kan altså godt efterlade tropper.

  • First & second march: Spilleren udpeger, hvilken af sine hære, han vil handle med.
   Nu er der to muligheder. Enten er hæren på et terræn, eller den er i reserve.
   Hvis hæren er på et terræn, må den aktive spiller forsøge at ændre terrænterningen en op eller ned (altså hvis den står på fire, kan man ændre den til tre eller fem).
   Spilleren meddeler ‘Jeg manøvrerer’. Modstandere, der har hære på samme terræn, har nu mulighed for at forsøge stoppe vedkommende.
  • Hvis ingen spillere forsøge at stoppe den aktive spiller, må denne ændre terrænterningen en op eller ned.
  • Hvis nogen forsøger at forhindre det, ruller begge spillere deres hæres terninger.
   Den aktive spillers slag sammenlignes individuelt med hver af slagene fra de hære, som forsøger at forhindre manøvren. Hver hær tæller antallet af rullede manøvre-ikoner. Den aktive spiller vinder, hvis hans hære ruller flest ikoner, eller der er lighed. I så fald må han ændre terrænterningen en op eller ned.
   Terrænterningen dikterer nu, hvilken handling den aktive hær kan udføre. Terningen kan vise følgende, der viser afstanden. Et er længst væk, otte er målet:
   1: Magi
   2-4: Afstandskamp
   5-7: Nærkamp
   8: Erobre terrænet

  Særlige kampregler

  Hvert element har sin egen liste over formularer. Antallet af magic-ikoner, man slår, afgår, hvilken formular, man kan bruge.

  Magi

  Den aktive spiller ruller sin hærs terninger og tæller antallet af magi-ikoner. Derpå vælger han, hvordan han vil fordele dem ud på spells. Hvert element har sine egne seks spells, der koster fra et til seks point (ikoner). Da hver race består af to elementer, kan de lavede to slags spells. Spilleren bestemmer selv, hvad de laver. For eksempel kan dværge lave guld og rød.
  Den dyreste formular koster seks og hidkalder drager. Spilleren må gerne købe flere spells, og må gerne købe den samme formular flere gange.
  Magi kan ramme hære over alt i spillet, medmindre andet er anført.
  Terrain bonus: Hvis man bruger magi i en farve, der matcher det terræn, den aktive hær befinder sig i, bliver antallet af point fordoblet.
  Dødsmagi: Man kan fordoble antallet af sort magi point, ved at begrave et antal tropper, hvis health svarer til de sorte magi point. Det betyder i praksis, at tropperne helt forsvinder fra spillet. Man må gerne vælge andre spilleres døde armeer.
  Hæren, der er i reserve, kan også lave magi, men de kan naturligvis ikke få en terrænbonus eller bruge dødsmagi.

  Afstandskamp

  Den aktive spiller vælger først, hvilken hær han vil beskyde. Mulighederne er:

  • En anden hær på samme terrænterning.
  • Hvis ens hær er i home-område, må den skyde på en hær i grænse-området.
  • Hvis ens hær er i grænseområdet, må den skyde på en hær i et home-område.

  Når målet er udpeget, ruller spilleren sin aktive hærs terninger og tæller missil-ikoner. Hvert ikon tæller som en skade. Spilleren, der ejer hæren, der er under beskydning, ruller derpå sin hærs terninger for at minimere skaden. Hvert save (skjold-ikon) der rulles, fjerner en skade. Eventuelle dræbte tropper fjernes nu.
  Hvis de to hære var på den samme terrænterning, risikerer den beskudte hær nu at bryde sammen (rout). Se mere om det nedenfor.

  Nærkamp

  Den aktive spiller vælger en af følgende to kampformer:

  • Skirmish
  • Charge

  Han udpeger samtidig modstanderen, der skal befinde sig på samme terrænterning som den aktive spillers hær.

  Skirmish: Den aktive spiller ruller sin hærs terninger og tæller antallet af nærkamps-ikoner. Hvert ikon tæller som en skade. Modstanderen ruller derpå terninger for sin hær og tæller saves (skjold-ikoner). Hvert skjold-ikoner fjerner en skade. Eventuelle dræbte tropper fjernes nu, og der er risiko for, at hærens morale bryder sammen (rout). Se mere om det nedenfor.
  Hvis modstanderens hær ikke blev udryddet, eller flygtede på grund af sammenbrudt morale, må de slå tilbage. Det gøres ved, at modstanderen ruller sin hærs terning og tæller nærkamps-ikoner. Den aktive spiller ruller derpå sin hærs terninger og tæller saves. Døde tropper fjernes, og der er risiko for, at den aktive spillers hær bryder sammen (rout).

  Charge: Den aktive spiller ruller sin hærs terninger, og tæller antallet af nærkamps- og manøvrer-ikoner. Hvert ikon tæller som en skade. Samtidig ruller modstanderen sin hærs terninger og tæller saves (skjolde) og nærkampsikoner. Sidstnævnte giver skade til den angribende hær, som ikke får lov til at lave saves. Førstnævnte trækkes fra den angribende hærs angreb.
  Døde tropper fjernes, og der er risiko for, at hver hær bryder sammen (rout). Se mere om det nedenfor.

  En hær, der slår flere ID-ikoner end saves, når den modtager panik, går i panik. Det sker for eksempel med dette slag.

  Rout

  En hær, der angribes af en hær i det samme terræn, kan blive ramt af panik og flygte (rout). Det sker, hvis hæren, når den slår saves, ruller flere ID-ikoner end andre saves. Når det sker, kan modstanderen vælge at optage forfølgelsen. Terræn-terningen justeres et nummer ned (for eksempel fra 6 til 5), og angriberen udfører sin handling på terrænet. Det kan fører til endnu en flugt (og dermed yderligere forfølgelse).

  • En hær, der går i panik i skirmish, mister muligheden for at angribe tilbage.
  • Hvis begge hære går i panik i charge, justeres terræn-terningen et nummer ned, og der kan ikke angribes videre.

  Bemærk, at en hær ikke kan gå i panik, når terrænterningens tal er ‘1’.

  Erobre terræn

  En hær erobre en terrænterning, hvis det lykkes at ændre tallet til 8. Man kan også erobre det ved at flytte en på en tom terrænterning, der står på 8.
  Man mister kontrol med terrrænterningen, hvis terningens tal ændres, hæren forlader terrænterningen eller hæren udslettes.
  En erobret terrænterning giver særlige fordele til den spiller, der har erobret terningen:

  1. Saves og maneuver ikoner fordobles.
  2. Spilleren kan frit vælge, om han vil udføre nærkamp, afstandskamp eller magi som sin action, mens den angribende spiller kun kan bruge nærkamp.
  3. Spilleren nyder fordel af den lokation, som vises på terrænterningens nummer 8. Der er fire forskellige lokationer:
   • By giver spilleren mulighed for – i begyndelsen af sin tur – at rekruttere en trop til en værdi af en hp fra sit døde område til hæren, eller at forfremme en trop, for eksempel lave en en hp trop om til en to hp trop.
   • Standing stones giver spillerens tropper mulighed for at bruge magi, der svarer til terrænterningens farve.
   • Tempel giver spillerens tropper immunitet over for dødsmagi. Desuden må spilleren i begyndelsen af sin tur tvinge en anden spiller til at begrave en af hans døde tropper. Troppen fjernes fra spillet, og kan dermed ikke længere bruges i spillet. Det er spilleren, der skal begrave en af sine tropper, der vælger hvilken trop.
   • Tårn giver spillerens tropper mulighed for at skyde længere. Man kan nu ramme tropper på andre terrænterninger (men ikke tropper i reserveområdet).

  Særregler

  Special action ikoner: Sjældne enheder har et special action ikon. Deres effekt sker inden normale ikoner.
  Særlige egenskaber: Hver race har en særlig evne, den kan bruge, når de er i deres foretrukne terræn.

  • Coral Elvere medregner maneuver-ikoner som saves i kystland.
  • Dværge fordobler deres maneuver-ikoner i højland.
  • Gobliner fordobler deres maneuver-ikoner i sump.
  • Lava elvere medregner maneuver-ikoner som saves i højland.

  Drager hidkaldes med magi, men skal bruges varsomt, da de angriber alle tropper, også den spiller som hidkaldte dem.

  Dragerne kommer

  Drager tilkaldes ved hjælp af magi. Drager kan ikke kontrolleres, så en spiller kan sagtens opleve, at en drage, spilleren har hidkaldt, angriber spillerens egne tropper. Så man skal bruge dem varsomt.

  Drage vs. hær
  Hvis en eller flere drager af samme farve befinder sig på samme terrænterning som en hær, angriber dragen. Angrebet foregår lige efter formularer rinder ud, men inden spillerens hær har foretaget sine handlinger.
  Dragens ejer ruller drageterningen, samtidig med den aktive spiller ruller sin hærs terning for at se, hvad effekt de har på dragen. Spilleren vælger selv, om han vil bruge missile- eller nærkampssymboler mod dragen.
  Hvis det lykkes en hær at dræbe en drage, må man forfremme så mange tropper i hæren, som det er muligt. Det vil sige, man må udskifte terningerne med andre terninger fra samme race men med et hp mere fra ens dead unit area. Armeer med tre hp kan ikke forfremmes.

  Drage vs. drage
  Når forskelligt farvede drager befinder sig på samme terrænterning, angriber de hinanden fremfor fjendens hærenheder. Hver spiller udpeger, hvilken drage spillerens drage angriber, og derpå slår alle samtidig.

  Sådan vinder du spillet

  Dragon Dice kan vindes på to måder:

  • En spiller erobrer og holder to terræn terninger.
  • Alle modstanderes enheder er udryddet.

  Vurdering af Dragon Dice

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  Spillet er forholdsvis let, når man først er kommet i gang, men det kan være en hård omgang at læse reglerne igennem. Så det er lettest at lære spillet ved at gennemspille et prøvespil med en, der kan forklare dig reglerne. Hver race har sine særlige regler, så det vil være en fordel for begyndere at koncentrere sig om en bestemt race.
  Dragon Dice er langtfra et perfekt spil, og reglerne er da også siden blevet ændret. Blandt andet er magikere alt for stærke i originalreglerne, hvilket er blevet ændret i senere versioner af reglerne. Den seneste udgave, version 4.0, blev rullet ud i begyndelsen af 2018. Spillet har den svaghed, at man skal have fingre i en del terninger, før man kan kan opbygge effektive hære. Og da det jo er et colllective dice spil, så er det lidt svært at få fingre i lige netop de terninger, du skal bruge.
  Spillet udgives ikke længere af den originale udgiver TSR, idet SFR Inc. købte det i 2000.
  Der udkommer i skrivende stund – 2018 – fortsat nye terninger til spillet, hvor alle terninger fortsat kan bruges.


  Kommentarer til Dragon Dice