2 - 5 spillere
45+ min
10+ år
 • strategispil
 • Oldtid
 • Attila

  Rasmus Skat Andersen af Rasmus Skat Andersen d. 29. September 2011

  I Attila styrer du en af de germanske stammer, der i 375 efter Kristi fødsel flygtede fra Attilas hunner og dermed invadere det smuldrende Romerske imperium.

  I spillet gælder det om at opnå mest indflydelse hos stammerne. Spillerne, der har mest og næstmest indflydelse, scorer point, og til slut vinder den spiller, der har højeste score.

  Forberedelse

  • Læg spillebrættet og influence-brættet midt på bordet. Læg stammemarkørerne ved siden af. Bland kortene.
  • Læg en peace-brik på 4th century-feltet, to på 5th century-feltet, tre på 6th century-feltet og fire på 7th century-feltet.
  • Hver spiller vælger en farve og tager syv scorings-markører og the player-brik i den valgte farve. Hver spiller sætter en scorings-markør på nul på scorings-brættet, der omkranser spilbrættet.
  • Hver spiller får seks kort.
  • Hver spiller tager et sæt action-brikker (en af hver af de tre forskellige brikker).

  Selve spillet

  Yngste spiller spiller, og derpå fortsætter turen i urets retning. Når det er en spillers tur, betegnes han som den aktive spiller.

  En tur består af fire ting, som sker i følgende rækkefølge:
  1. Spil et kort og placer en matchende stammemarkør
  2. Få indflydelse (eller placer en anden stammemarkør)
  3. Krig og fred
  4. Mulighed for at score

  1. Spil et kort og placer en matchende stammemarkør


  Den aktive spiller spiller et kort fra sin hånd og lægger en stammemarkør, der matcher det spillede kort, i en af de romerske provinser. Første gang, en stammer kommer i spil, skal de starte i en af de seks provinser, der støder op til den grænse, der er markeret med rødt.
  Herefter må stammer kun blive lagt i provinser, der i forvejen har en stamme-markør fra den stamme, eller som grænser op til en provins, hvor den stamme er repræsenteret.

  2. Få indflydelse (eller placer en anden stammemarkør)
  Efter at havde spillet sit kort kan en spiller vælge at øge sin indflydelse hos den spillede stamme.
  I 4th century scorer man et point hos stammen på influence brættet, i 5th century to point, 6th century tre point og fire point i 7th century. Et århundrede er først forbi, når der ikke er nogen peace brik på det længere.
  Spilleren må dog også vælge ikke at score influence, og i stedet spille et kort mere og placerer endnu en stammemarkør på brættet.
  Normalt er den aktive spillers tur nu forbi, og han trækker kort op på hånden, så han igen har seks kort.

  3. Krig og fred

  Der må kun være fire stammemarkører i hver provins. Hvis en femte bliver placeret, udbryder der krig. Startende med den aktive spiller må spillerne nu efter tur spille kort fra hånden med bagsiden opad. Spillerne må spille kort med de stammer, der er repræsenteret i provinsen. Når alle har lagt deres kort, vendes de, og stammernes styrker optælles. Hver stammemarkør i provinsen og hvert kort med den respektive stamme giver et point. Den svageste stamme fjernes derpå fra brættet. Hvis flere stammer er lige svage, fjernes de alle (det kan resulterer i en tom provins).
  Derpå placeres en peace-markør i provinsen startende fra 4th century-bunken. Spillere må ikke placerer stammemarkører i provinser, der har peace-markører.

  4. Scoring
  Når den sidste peace-markør i et århundrede spilles, giver deres der point for indflydelsen hos hver stamme.

  • Den spiller, der har mest indflydelse hos en stamme på influence-brættet, scorer et point for hver stamme-markør, den stamme har på brættet.
  • Den spiller, der har næstmest indflydelse hos en stamme, scorer et point for hver provins, hvor den stamme er repræsenteret.

  I tilfælde af lighed gælder følgende:

  • Hvis to eller flere spillere står lige om mest indflydelse, lægges antallet af stammemarkører og provinser, hvor stammen er repræsenteret, sammen og spillerne deler pointene (der rundes op). Der gives i så fald ikke point for at have næstmest indflydelse.
  • Hvis to eller flere spillere står lige om næstmest indflydelse, deler de pointene for antallet af provinser, stammen er repræsenteret i (der rundes op).
  • Hvis kun en spiller har indflydelse hos en stamme scorer han både for mest og næstmest indflydelse.

  Action tiles

  Når som helst under sin tur kan en spiller bruge en af sine tre action-brikker. Dog højst en hver tur.

  Dobbel tur: Spilleren må spille et ekstra kort. Når første kort er spillet overstået eventuelt konflikt og scoring, hvorefter spilleren spiller sit andet kort og eventuelt konflikt og scoring overstås.

  Bytte kort: Spilleren må kaste X kort fra din hånd og trække X nye kort.

  2 influence: Spilleren må a) øge sin indflydelse med to på influence-brættet hos en stamme, eller b) øge sin indflydelse med et på influence-brættet hos to stammer.

  Vinderen

  Spillet slutter, når en af følgende indtræffer:

  • Den sidste peace-brik spilles.
  • Den sidste stamme-brik fra en hvilken som helst af stammerne spilles.
  • En af spillernes scoringsmarkør når øverst felt på en hvilken som helst af stammernes influence track.
   Den spiller, der er aktiv, afslutter sin runde, og der tildeles point for indflydelse hos stammerne.

  Den spiller, der har flest point, vinder.

  Vurdering af Attila

  Rasmus Skat Andersen
  Rasmus Skat Andersen mener ...

  En af de ting, der oftest forvirrer nye Attila-spillere, er, at deres valgte farve ikke har nogen betydning i forhold til stammernes farver. Det er en meget vigtig ting at holde sig for øje: Du scorer ved hjælp af alle stammer, uanset deres farve.

  Bemærk, at der er særlige regler, hvis man kun er to spillere.


  Kommentarer til Attila