2 - 4 spillere
45+ min
10+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Middelalder
 • Rattus

  Lasse Petersen af Lasse Petersen d. 16. April 2011

  Rattus er et spændende, hurtigt strategibrætspil designet af norske Åsa og Henrik Berg.

  I Rattus spreder pesten sig gennem middelalderens Europa, og ved hjælp af alliancer med kirken, kongen og lignende forsøger spillerne at beskytte deres befolkning mod pesten, og i stedet vifte den sorte død i retning af de andre spillere.

  I slutningen af spillet vinder den spiller, som har den største overlevende population.

  Sådan sættes Rattus op

  Hver spiller vælger en farve og får alle de små træfirkanter i den pågældende farve: Disse repræsenterer spillerens population.

  Alt afhængigt af hvor mange spillere, der er med i spillet, lægges der en rottebrik på hver af brættets områder. Områderne er afgrænsede med stiplede linjer.

  På billedet ses et eksempel på en startspilleplade for to spillere. De resterende områder er ikke med i spillet
  • I et to-spiller spil bruges kun de lyse områder til at spille på.
  • I et tre-spiller spil bruges alt undtagen de to mørkeste områder (Russia og Tartaria).
  • I et fire-spiller spil bruges hele pladen.

  Derefter placeres den sorte brik, som repræsenterer den sorte død, tilfældigt på et af områderne, som er med i brætspillet.

  Hver spiller skiftes nu til at placere to af deres population i et af områderne på kortet. Dette gør alle to gange, således at der til sidst er fire træfirkanter af hver farve på kortet.

  Ved siden af kortet placeres de seks karakterkort.

  Bunken med de øvrige rottebrikker blandes, og spillet starter.

  Runderne i Rattus

  På din tur gør du tre ting:

  • Du må vælge at tage ét af de seks karakterkort – enten fra siden af kortet eller fra en af de andre spillere. Alle disse kort giver dig forskellige evner (beskrevet nedenfor).
  • Du skal placere population i et af kortets områder. Du må placere ligeså megen population, som der er rotter i området – så du kan ikke vælge et område uden rotter.
  • Til skal du rykke den sorte død fra et område til et tilstødende område.
   Hvis der er en rotte i området, hvor den sorte død rykker til, spreder pesten sig, og du tager rottebrik fra bunken og placere i et af områderne ved siden af der, hvor du rykkede den sorte død hen. Hvis der er to eller tre rotter i området, hvor den sorte død blev rykket til, tager du to rottebrikker fordeler i et eller to af de tilstødende områder. Der kan maksimalt være tre rotter i et område. Hvis der ikke var nogen rotter i området, hvor den sorte død blev rykket til, så spreder pesten sig ikke.

  Når den sorte død er blevet rykket, og pesten har spredt sig, slår pesten ned i det område, hvor den sorte død står. Hvis der er minimum en population i området, vendes alle rottebrikkerne for området. Symbolerne på bagsiden af rottebrikken viser hvilke spilleres populationer, der bliver ramt af pesten.

  På en rottebrik, står der et tal (eksempelvis 4+), som indikerer minimum-antallet for population i området, hvis pesten skal tage ved. Dette betyder, at hvis det samlede antal af population (for alle spillere i området) er lig med eller højere en tallet på bagsiden af rottebrikken, så skal hver spiller fjerne population afhængigt af symbolerne på brikken.

  Symbolerne på en rottebrik er en kombination af:

  • ‘A’ – indikerer at alle spillere mister én population pr. ‘A’ på rottebrikken.
  • ‘M’ – indikerer at spilleren med majoritet i området mister én population pr. ‘M’ på rottebrikken.
  • Symboler for hver af de seks karakterer indikerer, at spilleren, som har det karakterkort, mister én population i området for hvert af de pågældende symboler på rottebrikken.

  På billedet er et eksempel på, hvordan pesten slår til.

  Den sorte død er kommet til Germania, rottebrikken vendes og symbolerne viser hvilke spillere, der bliver ramte: I dette tilfælde rammer pesten kun, hvis der er fire eller mere population i området. Rød har to population og grøn har to population i Germania, så samlet set er population fire i Germania, hvilket betyder, at de bliver ramt af pesten. Hvis nogle af spillerne har Konge, Bonde eller Hekse-kortet fjerner de en af deres population for hvert kort. Derefter betyder 'A', at alle fjerner en population fra området.
  Da der er minimum fire population i området, slår pesten til. Spillerne mister hver én population for hver af de tre angive karakterkort, som de besidder (konge, bonde og hekse), derefter betyder ‘A’, at alle mister én population fra området.

  I løbet af din tur må du bruge evnerne fra alle de karakterkort, som du har på din side, inklusive dem du lige har taget.
  De seks karakterkort giver dig følgende evner:

  • Munken lader dig at rykke en pestrotte til et tilstødende område.
  • Kongen lader dig at fjerne en af din population fra et område, hvor der ingen rotter er tilbage, og i stedet placere den på slottet, hvor den er beskyttet resten af spillet.
  • Ridderen tillader dig at rykke den sorte død to felter, og denne tur tælle den sorte død samtidigt som en population på to, når man udregner om en population bliver ramt af pesten.
  • Heksen lader dig kigge på to forskellige rottebrikker på kortet, og bytte dem om hvis du har lyst.
  • Bonden lader dig putte en ekstra population på brættet hver tur.
  • Handelsmanden lader rykke op til tre af din population fra et område til et tilstødende område.

  Når en spiller har gjort de tre ovenstående ting, og pesten er blevet forløst, går turen videre til næste spiller.

  Afslutning

  Rattus afsluttes, når bunken med rottebrikker er løbet tør, eller det har lykkedes en spiller at få hele sin population på pladen.

  Når dette sker får hver spiller en sidste tur, undtagen spilleren som har tur, når et af kriterierne for spillets afslutning opfyldes. De øvrige spillere tager en tur, hvor de må bruge deres klassekort en sidste gang – de må ikke tage nye klassekort, putte population på brættet eller rykke den sorte død.

  Derefter vendes alle de tilbageværende rottebrikker på brættet, og de relevante populationer bliver ramt.

  Spilleren som herefter har mest population tilbage på brættet (inklusive dem på kongens slot) vinder spillet.

  Vurdering af Rattus

  Lasse Petersen
  Lasse Petersen mener ...

  Rattus er et spændende og hurtigt brætspil. Det tager ikke meget mere end 30 minutter at spille spillet, og hver tur tæller i ræset om at vinde. Turene er hurtige, og der sker hele tiden noget på kortet, så der er masser af action i Rattus.

  Kombinationerne fra de forskelle klassekort er det, som gør spillet allermest interessant: jo flere du samler af dem, des flere ting kan du gøre på din tur, men samtidig bliver du også nemmere ramt af pesten, så det er en konstant balancegang.

  Rattus er en anbefaling til et godt taktisk familiebrætspil eller til spirende strategibrætspillere.


  Kommentarer til Rattus