2 - 4 spillere
90+ min
10+ år
 • familiespil
 • strategispil
 • Worker Placement
 • Regler på dansk

  Fresko

  Johnn Esbensen af Johnn Esbensen d. 12. September 2011

  Biskoppen vil have restaureret katedralens gamle Fresco (loftmaleri) – og det haster, da byen venter fornemt besøg. Derfor har biskoppen tilkaldt de bedste mestermalere til at hjælpe med restaureringen. Konkurrencen blandt malerne er hård og går ud over malerlærlingenes humør. Hvilken mestermaler holder til presset og får arbejdet gjort færdigt?

  Spillerne kæmper om at få flest Victory Points (VP) til slut i spillet. Ved at bestemme hvornår malerne står op om morgenen, afgøres markedsprisen på maling, men også malernes humør. Står de ofte for tidligt op, bliver de sure og nægter at arbejde.

  På markedet købes noget af den maling, der skal bruges til restaureringen af katedralens Fresco. For at få de helt rigtige farver, kan malerne blande deres egen maling. Men det tager tid. Malingen koster penge, så for at få råd til maling, kan malerne male portrætter af betydningsfulde personer.

  Men hvad skal man gøre først? Der er så mange valg, og de er allesammen dine!

  Sådan starter du Fresco

  Brætspillet Fresco indeholder fra starten tre mindre udvidelser, som giver flere muligheder, vinderstategier og gør spillet mere helstøbt. Derfor er alle tre udvidelser medtaget i denne gennemgang og vil ikke blive nævnt særskilt. Denne gennemgang tager udgangspunkt i et spil med fire spillere.

  Hver spiller modtager følgende:

  • en stor og en lille spilleskærm
  • et action bræt
  • en farveblandings tabel
  • 12 Thalers (penge)
  • En rød, en blå og en gul farveklods
  • Tre mestermalere og fem lærlinge (træfigurer)
  • Placer spillepladen på bordet. Spillepladen har to sider – en til tre spillere og en til fire spillere
  • Der trækkes lod om, hvem der starter spillet, hvem der bliver nummer to og så videre. Herefter placeres en mestermaler brik på felterne S4 – S1. S1 starter
  • Spillerne placerer endnu en mestermaler brik i ‘hotellet’ i øverste venstre hjørne
  • Bland de 14 markedsbrikker i posen og fyld markedsboderne med tilfældige brikker.
  • Bland de 32 store Fresco brikker og fjern syv tilfældige. Placer herefter Fresco brikken med tallet 24 i midten af Fresco maleriet, med talsiden opad. Placer herefter de resterende 24 Fresco brikker tilfældigt på Fresco maleriet
  • Den store hvide biskop brik placeres på den midterste Fresco brik
  • Den løse alterbrik med brun og pink farve, placeres på den tomme plads ved alteret
  • Opdel portrætkortene i bunkerne A, B og C, og placer dem ovenpå hinanden med C nederst, B ovenpå og A øverst. Placer hele bunken i portræt huset og vend de to øverste kort
  • Opdel de fire forskellige slags request kort i fire bunker med det laveste tal nederst og placer dem workshoppen nederst til venstre på spillepladen
  • Placer de sidste mestermalere på de farvede pletter i humør displayet
  • Placer de lyse lærlinge brikker ovenover humør displayet

  Runderne i Fresco

  Runderne i Fresco inddeles i to faser

  1. Vælg hvornår malerne står op og tilpas humøret
  2. Planlæg og udfør handlinger

  Fase 1 – Så er det op

  Den spiller der har færrest VP begynder. I første runde starter den spiller, hvis mestermaler står på S1. Spilleren vælger, hvornår hans malerlærling skal stå op. Beslutningen har betydning for, hvem der først får lov til at købe maling på markedet og til hvilken pris, men også på malernes humør. Først op = først på markedet. Jo tidligere man står op – jo dyrere er malingen og jo mere sure bliver ens malerlærlinge. Bliver de rigtig sure, nægter en af dem at arbejde. Så længe en spillers mestermaler står i et felt, hvor der står -1, nægter en af hans lærlinge at arbejde. Når en mestermaler derimod op i et felt, hvor der står +1, får han en ekstra arbejder. Dette gælder også kun så længe, spilleren står på feltet.

  Kun en spiller kan vælge hvert tidspunkt.

  Når spillerne har valgt, hvornår han vil stå op, rettes humøret op eller ned.
  Den spiller, der har valgt at stå tidligst op, starter i fase 2.

  Fase 2 – Nu går vi i gang

  Spillerne skal nu planlægge deres actions. Dette gøres ved at placere de små malerlærling brikker på action brættet. Dette sker skjult bag den lille skærm.

  Spillerne kan vælge mellem fem forskellige actions. Hver action kan vælges op til tre gange i hver runde. Spillerne har dog kun fem malerlærlinge til at udføre opgaverne og kan derfor kun udføre fem actions.

  Når alle spillere har planlagt deres actions, afsløres de samtidig.

  Spillerne kan vælge mellem følgende actions:

  • Markedet – køb maling eller luk en bod. Spillerne kan købe maling fra én af de fire boder og kun en maling brik pr. lærling placeret på markedet. Når spilleren har købt det antal malingbrikker, som han ønsker, og til den pris, som er bestemt af, hvornår hans arbejdere stod op, lukker den bod, som han har købt ind i og resten af malingbrikkerne fjernes. Spilleren kan også vælge at lukke en bod uden at have købt malingbrikker. Denne handling er gratis. Boden åbner i begge tilfælde først igen i næste runde.
  • Katedralen – restaurer Frescoen eller alteret For hver malerlærling spillerne har placeret i katedralen, kan spilleren vælge at restaurere et felt i Frescoen eller alteret. For at restaurere Frescoen eller alteret skal spilleren have et antal malingbrikker, som passer til det felt, han ønsker at restaurere. Hvert felt spillerne restaurerer, giver et antal VP. Antallet er beskrevet på felterne. Hvis en spiller restaurerer det felt, hvor den hvide biskop brik står, giver det 3 VP ekstra, mens det kun giver 2 VP ekstra at restaurere et felt ved siden af biskoppen. Når et felt i Frescoen er restaureret, tager spilleren brikken og lægger den foran sig. Disse brikker giver løn sidst i runden. Herefter flyttes den hvide biskop brik hen på det tomme felt.
  • Studio – mal portrætter Spillerne kan vælge en af de to synlige portrætter og derved opnå nogle særlige fordele, eller at male et almindeligt portræt og derved tjene penge. Hver spiller må maksimalt vælge en af de synlige portrætter i hver runde. Når de to synlige portrætter er valgt, er der først nye i næste runde.
  • Workshop – bland farver eller udfør en opgave I Workshoppen kan spillerne vælge at blande specielle farver. Her blandes to farver og bliver til en speciel farve. Spillerne må blande to ny farver for hver lærling placeret i workshoppen. Spillerne kan også vælge at udføre én særlig opgave. Opgaven består i at samle tre Fresco brikker enten med tre ens malingklatter eller med tre mønter. Når opgaven udføres, giver det VP samt en bonus i de efterfølgende runder i form af penge og malingbrikker. Opgavebrikkerne placeres ovenpå de tre brugte Fresco brikker.
  • Teater – hjælper på humøret For hver lærling en spiller sender i teateret, forbedres humøret med to felter.

  Hver type action afvikles i rækkefølge, således at alle spillere først køber maling, herefter restaurerer katedralen og så¨videre. Hvis en spiller ikke har afsat en lærling til en bestemt action, udfører spilleren bare ikke denne type action.

  Når spillerne scorer VP og skal flytte deres mestermaler brikker rundt på VP-tracket, er det vigtigt at huske, at der kun kan stå en mestermaler brik på hvert tal. Lander en mestermaler brik således på tal, hvor der i forvejen står én, skal spilleren der er i gang med at flytte sin mestermaler brik, flytte den til et tomt felt foran eller bagved det optagede felt.

  Inden næste runde

  Når alle spillere har udført deres actions, forberedes næste runde.

  • Først blandes maling brikkerne og markedsboderne fyldes op
  • Spillerne modtager indkomst. En Thaler per Fresco brik samt eventuel ekstra indkomst og farver for særlige opgaver udført
  • Mestermalerne flyttes tilbage til startpositionen – hotellet
  • Spilleren med det laveste antal VP starter næste runde

  Sådan slutter Fresco

  Når der er seks eller færre Fresco brikker tilbage i katedralen, eller når der kun er to eller færre portrætkort tilbage i begyndelsen af en ny runde, er dette den sidste runde i spillet.

  Denne runde er lidt anderledes end de øvrige runder. Spillerne starter med at vende deres action bræt om på side to. Nu kan spillerne ikke længere sende deres lærlinge i teateret, men det er nu muligt at sende lærlingene i katedralen to gange.

  Der udbetales ikke indkomst i den sidste runde. Resterende penge omregnes til VP, således at to Thalers giver en VP.

  Spilleren med flest VP vinder spillet.

  Vurdering af Fresko

  Johnn Esbensen
  Johnn Esbensen mener ...

  Fresco er et spændende og stemningsfuldt brætspil med masser af valg og muligheder. Fresco kan spilles af to, tre og fire spillere, men er mest spændende med fire spillere. Spillet egner sig godt til erfarne spillere, men kan også spilles med familien, hvis man udelader de tre udvidelser.


  Kommentarer til Fresko